Polisen föreslås få rätt signalspana

2009-04-03 10:34  
Anders Eriksson

Vid sidan av FRA kan polisen få egna befogenheter att signalspana. Det betyder att såväl Säpo som den öppna polisen kan få tillgång till rådata från signalspaning gällande utländska förhållanden. Enligt Ny Tekniks källor förbereder utredaren Anders Eriksson ett sådant förslag.

Enligt vad Ny Teknik erfar har regeringens utredare Anders Eriksson, tidigare chef för Säpo, bland annat presenterat förslaget att ge polisen ”egna befogenheter att signalspana” för ledamöter i riksdagen.

I korthet innebär det att såväl Säkerhetspolisen som Rikskriminalen ges egna möjligheter att signalspana.

Rent tekniskt skulle de biträdas av FRA, Försvarets radioanstalt, som alltså skulle utföra själva signalspaningen med sin utrustning.

Ordalydelsen ”egna befogenheter” innebär att polisen dels ska kunna ta del av bearbetad information, dels att man ska kunna få så kallad rådata från signalspaning via FRA.

Att polisen får råmaterial skulle, enligt uppgift, vara detsamma som att polisen får del av stora mängder extremt hemlig information, exempelvis om hur underrättelserna har inhämtats och från vem.

– I de flesta länder kan polisen få del av bearbetad underrättelseinformation och sammanställningar i form av rapporter, men att de själva skulle få signalspana är unikt i världen, säger en bedömare.

Samtidigt föreslås att en domstol ska ge tillstånd för polisens signalspaning.

Domstolen skulle bevilja spaning på samma sätt som exempelvis tingsrätter i dag prövar och ger tillstånd för polisens hemliga teleavlyssning och buggning (hemlig rumsavlyssning med mikrofoner).

Polisens föreslagna signalspaning skulle avse grov brottslighet som kan ge flera års fängelsestraff, såsom terrorism och sabotage mot rikets säkerhet.

Ett krav är att den ska ha koppling till utlandet eller utländska förhållanden.

Verksamheten är tänkt att regleras i en egen lag, en speciallag, vid sidan om den kommande omarbetade signalspaningslagen.

Säpo har tidigare haft möjlighet att signalspana i etern, via FRA. Det nya nu är att hela kabelvärlden också öppnas för polismyndigheten.

Anders Eriksson är numera ordförande i Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden, som granskar hur polisen använder hemliga tvångsmedel. Han fick utredningsuppdraget att undersöka vilka behov polisen och andra myndigheter har av underrättelseinformation i höstas.

Detta i samband med att den borgerliga regeringsalliansen gjorde upp om 15 förslag som syftar till att förbättra integriteten för enskilda i fråga om den nuvarande signalspaningslagen.

En av de 15 punkterna innebar att bara regeringen, regeringskansliet och Försvarsmakten skulle få inrikta och beställa underrättelseinformation från FRA.

Anders Eriksson har också en referensgrupp bestående av parlamentariker som stöder honom i utredningen, som väntas bli klar i juni.

Enligt det förslag som diskuteras inom utredningen skulle varken Tullen eller ISP, Inspektionen för strategiska produkter; få egen rätt att signalspana.

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Ny Teknik.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Ny Teknik eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Debatt