It-företag sågar it-ministern

2015-05-07 13:58  
It-minister Mehmet Kaplan och Ellinor-Bjennbacke, näringspolitisk chef på It & Telekomföretagen. Foto: Mats Lewan

När it-minister Mehmet Kaplan beskrev regeringens planer på it-området vid It- & Telekomföretagens årsmöte, fick han hård kritik och en uppmaning att göra myndigheter till föregångare inom digitalisering.

Enligt Mehmet Kaplan beror Sveriges framgång inom it på en satsning på både bredd och spets, och på tidigare insatser som gjort Sverige till ett av världens mest uppkopplade länder, vilket också gör det till en attraktiv testmarknad.

-Att vara en testmarknad är eftersträvansvärt och andra länder i närheten tittar med avund på oss, sa han.

Han tog upp att den pågående digitaliseringen kan uppfattas som hotfull, bland annat om den medför minskad sysselsättning, men tonade ner hotet och sa att Sverige hade goda förutsättningar att hitta en relativt odramatisk väg framåt.

-De länder som driver utvecklingen har bättre möjlighet att ställa om än dem som kommer sent, sa Mehmet Kaplan.

It-ministern tog också upp en satsning på e-tjänster – 45 miljoner kronor per år och en egen enhet som ska driva på utvecklandet av statliga e-tjänster, med fokus på användarna. Dessutom lovade han en förnyad digital agenda för Sverige.

Åhörarna var dock måttligt imponerade, och i en efterföljande paneldebatt uppmanades regeringen att låta myndigheterna vara föregångare inom digitalisering.

-Alla håller med om beskrivningen av historia och framtid, men frågan är vad som görs nu. Vi inom företagen kan göra mycket, men staten har en jättemöjlighet att bidra, och där saknar jag besked. Jag tycker inte att han och regeringen hade något att komma med, sa Staffan Hanstorp, styrelseordförande i It & Telekomföretagen.

Stefan Krook, vd för Kivra som driver en digital brevlåda där användare kan ta emot företags- och myndighetspost, pekade på ett problem inom sitt eget område – att privata företag betalar för att skicka ut digital post, men statliga myndigheter inte gör det. Problemet gäller delvis hur man kan undvika en upphandling och i stället ha fri konkurrens mellan brevlådetjänster.

-Regeringen måste lösa affärsmodellen och se till att flödet från myndigheter kommer igång, sa Stefan Krook.

Han var dock optimistisk, och konstaterade att regeringen gett i uppdrag åt Skattemyndigheten att få alla medelstora och stora myndigheter att använda digital post 2017.

Mats Lewan

Mer om: IT-företag

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Ny Teknik.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Ny Teknik eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Debatt