Internets ödesfrågor 2015

2014-12-29 06:48  
Flera spännande saker händer på internet 2015. Foto: TT, Colourbox

En historisk händelse äger rum nästa år när USA planerar att lämna över sin makt över internet till Icann. Men också annat viktigt påverkar internet 2015.

Hur utvecklas internet 2015?

Ny Teknik listar här tillsammans med Staffan Jonson, policyrådgivare på stiftelsen. SE, händelser och ödesfrågor som påverkar internet det kommande året.

 

INTERNETS STYRNING

- En stor händelse är på gång 2015. Kontrollen över IANA-funktionerna kommer att ändras i september nästa år. Amerikanska myndigheter är beredda att lämna över sin sista kontrollmekanism, den över IANA-funktionerna, säger Staffan Jonsson, policyrådgivare på stiftelsen .SE

IANA-funktionerna består av IP-adresstilldelningen, domännamnsstrukturen, samt driften av internets centrala rotservrar.

- I dag är den amerikanska staten ”last resort”, det vill säga man har veto i vissa fall när det gäller adresstilldelningen och domänhanteringen, fortsätter han.

USA har dock egentligen inte utövat det inflytandet man hade kunnat. Ett konkret exempel på det, är diskussionen 2011 kring om porrdomänen .xxx skulle tillåtas eller inte.

- Det är ett bra exempel på när amerikanska staten hade kunnat stoppa den domänen. Men inte gjort det.

Historiskt sett har man lämnat över det mesta skötseln av strukturerna till Icann, organisationen som koordinerar arbetet med IP-adresser och domäner.

USA:s överlämnande kan ändå få stark symbolisk betydelse för stater som i FN kritiserat maktinnehavet, och krävt att FN ska ta mer över styrningen av internet.

Med detta förslag drar den amerikanska staten undan mattan för kritiken och därmed argumenten för en mellanstatlig styrning av nätet - till förmån för den nuvarande mångfaldslösningen med massor av olika aktörer.

 

SVERIGE KAN FÅ NYA TOPPDOMÄNREGLER

I mars nästa år ska Post- och telestyrelsen föreslå förbättringar av toppdomänlagen, från 2006. Alliansregeringen uppdrog i september myndigheten att se över lagen.  Bakgrunden är kön av ansökningar om nya toppdomäner, med eventuella namnkopplingar till Sverige, samtidigt som godkännandesprocessen är långdragen. Regeringen vill slippa uppgiften att bevilja eller inte bevilja nya toppdomäner. Man vill ha en annan mekanism för hur det ska gå till.

- Man vill att internetsamfundet nationellt och globalt ska vara mer delaktig i besluten, säger Staffan Jonson.

 

NYA DATASKYDDSREGLER I EU

Nya europeiska EU-direktiven som rör dataskydd och integriteten online är på gång. Den nya EU-kommissionen ska sätta sig ned och bestämma sin politik på området och måste bekänna färg under 2015. En fråga är hur den nye tyske IT-kommissionären Günther Oettinger ställer sig  i dessa frågor.

 

TRANSATLANTISKA HANDELSAVTALET TTIP

Något att ha koll på är om några punkter om dataskydd ända trots allt slinker in i förhandlingarna mellan USA och EU om handelsavtalet TTIP. I dagsläget hålls ämnet utanför förhandlingarna, men amerikanska NSA:s avslöjade avlyssning har fått många europeiska politiker upprörda.

Dessutom kan frågor kring upphovsrätten komma att tas med.

 

NÄTSÄKERHETSDIREKTIVET/NIS-DIREKTIVET

Ett EU-direktiv om it-säkerhet är på väg som innebär att medlemsstaterna måste meddela sig med varandra när man upptäckter av angrepp och insatser på EU-nivå. Inte bara myndigheter omfattas utan även bolag och tunga näringslivsaktörer. I dag sker utbytena av information på frivillig väg ofta via olika it-angreppsforum eller cert:ar. Vilken väg tar direktivet 2015?

 

RÄTTEN ATT BLI GLÖMD PÅ NÄTET

Enligt beslut i en spansk domstol måste Google ta bort pekningar till länkar som pekar på hemsidor som innehåller personuppgifter, ifall den som är berörd ber om det. Detta i det fallet att du ber Google att göra detta. Man har rätt att bli ”glömd som person” på nätet. Besluten i domstolarna får effekt i hela EU.

Och 29-gruppen (består av representanter för EU:s dataskyddsmyndigheter) vill att denna rätt ska gälla även i andra länder - universellt. Än så länge gäller det regionalt i EU - och i Spanien sägs 60 000 personer som vill bli glömda på nätet, stå i kö hos Google

 

MAN VILL HA ALLA DINA DATA

Dina digitala data blir alltmer attraktiva. Sociala medier och andra kommersiella digitala tjänsteutövare begär allt oftare åtkomst till uppgifter i din mobil, dator eller platta. Facebook börjar exempelvis nästa år att börja mäta signalstyrkan i din mobil och var du befinner dig, skriver man i sin nya policy kring cookies.

- Man ger sig efter din data på mer eller mindre tydliga sätt, säger Staffan Jonson, på stiftelsen. SE. Ett exempel är att man försöker positionsbestämma dig även när du inte använder en app.

 

INTERNET OF THINGS VÄXER ÄN MER

Teenden att koppla upp föremål till internet kommer också starkt nästa år. Bland dagens tillämpningar finns träningsappar och så kallade wearables, bärbara nätanslutna föremål som klockor. Vad kommer 2015?

 

NÄTNEUTRALITET

Annat hett ämne, såväl i USA som i Europa nästa år. President Barack Obama rekommenderar den amerikanska telemyndigheten FCC att definiera internet som en allmännyttig företeelse, en allmänning, och inte bara en telekomtjänst. Ingen ska kunna köpa sig till att åka snabbare i en gräddfil. Myndigheten ska ta beslut, kanske i år, kanske i början av nästa år.

Även EU-kommissionen jobbar med ett direktiv med bestämmelser kring nätneutralitet.Följ Ny Teknik på Facebook!

Mer om: TTIP Internet

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Ny Teknik.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Ny Teknik eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Debatt