FRA-chefen förhörs <br></br>om spaningsmetoder

2008-05-09 14:59  
Ingvar Åkesson

Riksdagens försvarsutskott kallar chefen för Försvarets radioanstalt Ingvar Åkesson till riksdagen på tisdag i nästa vecka. Ledamöterna kräver bland annat besked om hur myndigheten ska bedriva signalspaning i kabel och om huruvida FRA planerar att hacka sig in i nätverk och datorer.

Efter att ha vilat i ett år är lagförslaget kring hur FRA ska få avlyssna meddelanden i kabelnäten åter aktuellt och bereds i riksdagen.

Just nu surrar ryktet i underrättelsekretsar att man på FRA tolkar den kommande signalspaningslagen såsom att den skulle medge aktiv "hacking" av IT-system, exempelvis nätverk, mejlservrar och datorer, i syfte att skaffa underrättelseinformation. Tolkningen har hittills varit okänd för försvarsutskottets ledamöter.

Ämnet "aktiv signalspaning" dök upp på utskottsmötet i torsdags; och politikerna vill nu ha besked i frågan vad begreppet egentligen omfattar och hur FRA tolkar den kommande lagen.

Utskottet beslutade enigt att kalla Ingvar Åkesson, FRA:s generaldirektör, till en utfrågning som planeras ske på tisdag i nästa vecka.

-Vi har bett honom att komma hit för en dragning om bland annat aktiv signalspaning och vad detta innebär, säger Karin Enström, m, ledamot av försvarsutskottet och ordförande i riksdagens försvarsberedning.

Mer än så vill hon inte kommentera ämnet innan hon tagit del av vad FRA-chefen har att säga.

Enligt de uppgifter som cirkulerar skulle FRA tolka lagen så att den tillåter aktiv signalspaning, eftersom den inte innehåller något uttryckligt förbud mot denna spaningsmetod.

Daniel Ström, kansliråd på försvarsdepartementets rättsekretariat – som skrivit större delen av propositionen – säger i en kommentar att:

-Den här lagen handlar bara om traditionell signalspaning i eter och kabel – och ingenting annat. Lagen ger FRA möjligheter och befogenheter att spana på viss kabelburen trafik. Och den reglerar också spaningen i etern.

Men ger lagen stöd för FRA att hacka sig sin in i datorer?

–Jag ger mig inte i några spekulationer om hur andra skulle tolka lagen, säger Daniel Ström.

Enligt regeringspropositionen och det tidigare utskottsbetänkandet får FRA spionera på trafik som passerar nationsgränserna, via så kallade samverkanspunkter eller noder i näten. Avlyssningen av tele- och internettrafiken får bara avse utländska förhållanden och ”yttre hot ”mot Sverige.

Enligt dessa dokument ska trafiken avlyssnas med hjälp av filtrering och sökord, något som i underrättelsesammanhang kallas för passiv signalspaning.

Ingvar Åkesson har tackat nej till att bli intervjuad av Ny Teknik.

Internet-spaning

”Aktiv signalspaning” eller som det också kallas "active sigint" innebär att man via internet (eller någon annan ingång) penetrerar skyddet av nätet och hämtar information som finns lagrad i nätet, på servrar eller i datorer.

Det kan vara information som avses att sändas inom nätet eller lagras i olika databaser.

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Ny Teknik.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Ny Teknik eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Debatt