En skruvad höjdare

2002-11-12 23:00  

Som en spiraltrappa ska den 190 meter höga Turning Torso skruva sig mot skyn. När den översta våningen är klar har den märkliga skyskrapan vridit sig 90 grader jämfört med bottenplanet. En skulptur gav idén till det omdiskuterade bygget i Malmö. Om två år ska det vara inflyttningsklart.

Det blåser rejält när Ny Teknik besöker det spektakulära höghusbygget i Västra hamnen i Malmö. Det är skum på vågorna som rullar in från närbelägna Öresund.
Och vinden är något konstruktörerna av det 190 meter höga bygget tar hänsyn till. Vindtunneltester i Kanada visar att svajet högst upp vid så kallad 100-årsstorm blir cirka 30 centimeter. Under en vanlig höststorm beräknas svajet bli sju centimeter.

Turning Torso
Byggnaden är rejält grundlagd direkt på kalkberget, 15 meter under markytan. Bottenplattan, av 5 300 kubikmeter armerad betong, är sju meter tjock med en diameter på 30 meter.

Den bärande stommen är formad som en skorsten av betong där väggarna nederst i huset är 2,5 meter tjocka och överst 0,4 meter. Innerdiametern på betongkärnan är 10,6 meter. Innanför det betongröret gjuts ytterligare en betongvägg som omsluter hiss- och trappschakt. Trapporna prefabriceras och lyfts in på plats allt eftersom bygget fortskrider.

- Vi valde betong framför stål dels av brandskäl och dels för att stål hade blivit avsevärt dyrare, säger HSBs projektchef Ingvar Nohlin.

Gjutningen av betongkärnan sker med en klätterform som skjuter upp sig själv med hjälp av 12 domkrafter. En våning i taget.
Lasten tas ned till förstärkta betongbjälklag i botten på varje kub via stålpelare inbyggda i väggarna.

Den fråga många ställer sig är hur det är möjligt att bygga en vriden byggnad som Turning Torso. Svaret är: som en spiraltrappa. Varje bjälklag vrids cirka 1,6 grader i förhållande till det närmast undre. Det innebär att det översta våningsplanet i byggnaden kommer att vara vridet 90 grader i förhållande till det understa.

Bärande kärna av betong
Varje våningsplan består av en nära nog kvadratisk del kring den bärande betongkärnan och en triangelformad del. Tillsammans kan man säga att de bildar en grov "kompassnål". Spetsen i det gjutna bottenbjälklaget pekar i ungefär nordostlig riktning. Det översta bjälklagets spets kommer att vara riktat mot sydost.

Den unika formen på huset ställer stora krav mättekniken. Det gäller för byggarna att mäta och sätta ut den säregna konstruktionen rätt. Räta vinklar och raka väggar förekommer nästan inte på det här bygget, det mesta är krökt och vridet. Utan avancerad cadteknik skulle bygget knappast vara möjligt att genomföra.
- Det är lite nervöst, medger Håkan Nilsson, en av mätningsteknikerna.

Huset förses också med en stabiliserande stagkonstruktion av stål utanpå huskroppen. Den bär delvis upp den triangelformade delen av våningsplanen. När bygget har kommit tre kuber upp påbörjas montaget av stålbärverket. Det kommer att fästas i en betongplatta gjuten på ett fyrtiotal betongpålar.

Turning Torso är ett så stort byggnadsprojekt att upphandlingen måste ske i hela EU-området. Bygget genomförs som ett antal delentreprenader. Peab har lagt grunden. NCC bygger huskroppen. Stagkonstruktionen, totalt 950 ton stål, ska levereras från ett spanskt företag. Upphandling av de intrikata fasadelementen pågår. Det uppdraget kommer sannolikt att gå till en leverantör utanför Sverige.

Arkitekten
Santiago
Calatrava
Fasaden kommer att bestå av prefabricerade element av vitmålad aluminium och glas, cirka 55 element per våning. Inte nog med att fasaden buktar. Varje fasadelement är också vridet till en del så det är vare sig enkelt att beställa eller tillverka dem
- Det är ingen lätt upphandling, medger ställföreträdande projektchef Kent Hedin.
- Alla fasadelement på ett våningsplan är olika. Men de upprepar sig sedan på alla våningsplan.

Egen nödströmförsörjning
En 190 meter hög byggnad kräver extra brandskydd. Huset kommer att ha brandsprinklersystem i alla utrymmen med dubblerad vattenförsörjning och egen nödströmförsörjning. Det kommer att finnas tre hissar för de boende. En av hissarna är en speciell brandhiss med egen elförsörjning som kan användas både för evakuering och av brandpersonal. Dessutom blir det två hissar för dem som arbetar i de två understa kontorskuberna.

I slutet av 2004 ska Turning Torso stå klart.

Foto: Christofer Nordström
Grafik: Ingemar Franzén

Lars Eriksson

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Ny Teknik.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Ny Teknik eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Debatt