”Blåljusnätet Rakel behöver kompletteras med mobilt bredbandsnät”

2016-01-25 14:58  

Behovet av mobila bredbandstjänster växer snabbt på olika håll. MSB ser helst att kommunikationsnätet Rakel får ett 4g-nät som komplement. Men då kan vanliga mobilkonsumenter få stryka på foten.

När marksända tv-kanaler flyttas från 700-megaherzbandet till lägre frekvenser nästa år får Post- och telestyrelsen, PTS, ett ledigt radioutrymme att fördela som anses särskilt lämpligt för mobilt bredband eller 4g.

– En ny tilldelning av frekvenserna ska mot slutet av året, säger Jonas Wessel, chef för Spektrumavdelningen på PTS.

Tillsammans med MSB, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, har PTS ett regeringsuppdrag där man ska föreslå hur blåljusmyndigheterna framöver ska kunna dra nytta av mobila bredbandstjänster i deras arbete att exempelvis rädda liv.

I dag använder räddningstjänster, polis och ambulanspersonal kommunikationsnätet Rakel - mest för tal men också för att sända viktiga data som exempelvis EKG från ambulanser till sjukhus.

– Rakelnätet är ju det enda kommunikationsnätet för samhällsviktig verksamhet som är utbyggt i hela landet och som uppfyller våra krav på säkerhet. Men vår utmaning i dag är att den datakapacitet som erbjuds inte längre i tillräckligt hög grad uppfyller kraven på vad användarna vill göra, säger Minna Nyman, verksamhetschef för Rakel och ledningssystem på MSB.

I Rakel kan man överföra data som är lågupplöst men hastigheten är bara 3,5 kilobit/sekund och motsvarar inte längre polisens eller räddningstjänsternas krav.

– De vill kunna skickad strömmande video, höglupplösta bilder, göra databassökningar, titta på fingeravtryck eller hämta ritningar på ett hus exempelvis, säger hon.

Det går alltså inte att få mobil bredbandshastighet i Rakel - och därför sneglar nu MSB med stora ögon på det snart lediga 700-bandet.

– Samhällsviktiga aktörer blir alltmer mobila och vill lösa mer och mer uppgifter i fält. Vi ser att Rakel behöver kompletteras med mobila bredbandstjänster, säger Minna Nyman.

– I vårt uppdrag ingår att beskriva behoven av och kraven på mobil bredbandskommunikation för samhällsviktig verksamhet inom allmän ordning, säkerhet, hälsa och försvar.

Att ersätta Rakel helt med mobilnät är inte aktuellt inom överskådlig tid, men kanske om 10-15 år.

– Rakel är det enda rikstäckande nationella systemet för radiokommunikation, det är krypterat, man använder gruppsamtal, har överlägsen täckning och driftssäkerhet, betonar Minna Nyman.

Samtidigt som 700-bandet blir ledigt ganska så snart, håller nu också LTE-standarden (4g) på att standardiseras för blåljusmyndigheter.

Samtidigt vill även landets mobiloperatörer i sin sida gärna använda 700-bandet för att skapa bättre täckning och för att utveckla nya tjänster för sina bredbandskunder.

Martin Persson är nätchef på Telia, säger till SR Nyheter att.

– Det är bättre att de kommersiella operatörerna får det ganska begränsade spektrum som finns och som de kan använda till sina tjänster. I stället kan man erbjuda blåljusmyndigheter att åka i våra nät. Det tror jag är en bättre och mer kostnadseffektiv lösning.

Samtidigt säger Minna Nyman säger att blåljusmyndigheternas krav på tillgänglighet, informationssäkerhet, robusthet och ”kontroll över infrastrukturen” måste beaktas.

– Det är också viktigt hur trafiken flödar, den får inte lämna riket, och det finns också starka sekretesskrav.

PTS har föreslagit att det nya frekvensområdet ska auktioneras ut och konsultationer pågår.

Jonas Wessel kan i dagsläget bara konstatera att det finns olika intressen som är intresserade av samma spännande spektrum. Besked om planerna kommer i den rapport som PTS och MSB ska lämna till regeringen den 18 mars.

Först runt år 2020 väntas det gamla 450-nätet bli ledigt.

  

   

Prenumerera på Ny Tekniks kostnadsfria nyhetsbrev!

Mer om: Rakel

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Ny Teknik.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Ny Teknik eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Debatt