Opinion

”Varför är det Bra Miljöval för bussar att ha HVO på palmolja i tanken?”

DEBATT. Naturskyddsföreningen har länge verkat för att palmoljeprodukter av miljöskäl inte ska användas i biodrivmedel. Samtidigt tillåter de i sin miljömärkning Bra Miljöval att bussar i kollektivtrafik körs på palmoljebaserad HVO-diesel, skriver Marie Pellas, Gröna Bilister.

För att nå transportsektorns klimatmål till 2030 krävs eldrift, effektivare transporter och förändrade resvanor – och att stora volymer fossila drivmedel ersätts med biodrivmedel.

När biodrivmedel produceras på ett hållbart sätt är fördelarna många, men de kan också produceras på mindre hållbara sätt. Det är därför viktigt att säkerställa att de drivmedel vi använder verkligen är hållbara.

Gröna Bilister har länge belyst utmaningarna med att säkerställa en hållbar produktion av HVO-diesel. I dag innehåller den bland annat palmoljeprodukter som utsätter regnskogen i Sydostasien för ett allt högre tryck. Nyodling av oljepalmer låg bakom mer än hälften av regnskogsskövlingen mellan år 2000 och 2010.

Vidare visar färska siffror från Energimyndigheten att andelen palmoljeprodukter i svensksåld HVO för 2019 låg på hela 44 procent. Därmed finns ett stort behov av att vara vaksam när dessa råvaror används och drivmedelsproducenterna behöver offentliggöra råvarorna till all förnybar diesel.

Naturskyddsföreningen har varit en vapendragare i detta arbete och har med sin märkning Bra Miljöval exkluderat palmolja och samprodukten PFAD i drivmedel, precis som miljömärkningen Svanen. Konsumenter har därmed tryggt kunnat göra hållbara drivmedelsval genom att förlita sig på Naturskyddsföreningens märkning.

Men nu väljer de att göra helt om, och tajmingen är minst sagt intressant.

Vi står just nu inför en revolutionerande omställning av transportsektorn. Allt fler kommuner, regioner och företag efterfrågar på ett beundransvärt sätt endast förnybara drivmedel.

Samtidigt höjer regeringen ribban för hur mycket biodrivmedel som måste blandas in i vanlig bensin och diesel och satsar miljarder på produktion av förnybara drivmedel i Sverige. Den kraftigt ökade efterfrågan på förnybara drivmedel framöver kan bidra till en hållbar och framgångsrik exportindustri i Sverige. Men det finns också risk för att det stora trycket på produktion av biodiesel från mindre hållbara råvaror ökar.

Mitt i detta viktiga vägval väljer Naturskyddsföreningen att i sina nya kriterier för Bra Miljöval-märkningen av busstrafik att inte stänga dörren för HVO baserad på palmoljeprodukter. Alltså just den typ av drivmedel de själva vill ska förbjudas. De svaga skrivningar som finns i kriterierna för att styra bort från palmoljeprodukter lär inte ge någon effekt i praktiken.

Gröna Bilister förstår behovet av att anpassa kriterierna efter marknadsförutsättningarna i olika branscher. Men faktum är att just kollektivtrafiken har väldigt bra förutsättningar för att köra busstrafik med de mest hållbara drivmedlen.

Upphandlingarna har långa avtalsperioder, drivmedel tankas i egna depåer och bussarna kör över begränsade områden. Det gör det möjligt att upphandla de mest hållbara alternativen och bidra till en teknikdiversifiering.

Hur vi än vrider och vänder på det hittar vi ingen logik i varför Naturskyddsföreningen tillåter Bra Miljöval-loggor på bussar som körs med palmoljebaserade drivmedel. Det är inte tillåtet i kriterierna för taxiföretag, varför anser Naturskyddsföreningen att stora offentliga aktörer som kollektivtrafikmyndigheter ska få använda palmoljebaserade drivmedel? Hur ska vi konsumenter som vill göra hållbara resval tolka det?

Alla förnybara drivmedel behövs i omställningen till fossilfria transporter och samtliga kan produceras på bättre och sämre sätt. Märkningar som Bra Miljöval kan därför spela en viktig roll genom att guida konsumenter att välja transporter som körs på de mest hållbara drivmedlen.

En förutsättning är dock att vi kan lita på märkningen. Att Naturskyddsföreningen samtidigt som de verkar för ett förbud mot palmolja i drivmedel låter bussar som kör på dessa drivmedel märkas med Bra Miljöval är varken trovärdigt eller bra för miljön.

Marie Pellas, ordförande Gröna Bilister

Kriterier för Bra Miljöval

Så här skriver Naturskyddsföreningen i sina kriterier för Bra Miljöval när det gäller drivmedel.

För läns- och stadstrafik med bussar

Drivmedlet som används till de miljömärkta transporterna ska uppfylla följande krav:

a) För fordon som kan drivas med drivmedel som innehåller palmolja, PFAD och soja: 1. om det på bulk finns förnybart drivmedel utan dessa råvaror tillgängligt på marknaden, ska licenstagaren under det första licensåret skriftligt rekommendera sina trafikutövare att köpa detta.

2. Om sådant drivmedel inte finns tillgängligt ska licenstagaren skriftligt efterfråga detta från minst tre (3) olika drivmedelsleverantörer minst en gång per år från det att licensen börjar gälla.

b) Förnybart drivmedel ska uppfylla kraven enligt Lagen om hållbarhetskriterier för biodrivmedel (2010:598).

I motiveringen till kraven står:

Stora regionala trafikhuvudmän har långa avtal med ett stort antal olika trafikutövare där ett förbud mot vissa råvaror i drivmedel inte är möjligt att införa under pågående avtalsperiod. De har också liten möjlighet att påverka att ett drivmedel är fritt från palmolja, PFAD och soja, så länge det uppfyller hållbarhetskriterierna. Efterfrågan är dock viktig för att påverka drivmedelsmarknaden.

Trafikhuvudmännen har skarpa mål om 100 procent fossilfritt och för bussar som kör ut på landsbygd är det fortfarande en stor andel dieseldrivna bussar. Även om vi skulle sätta ett förbud mot palmolja, PFAD och soja från ett visst årtal så skulle det vara svårt att följa upp att kravet verkligen efterlevs på ett trovärdigt sätt. Det skulle i så fall innebära att HVO inte tillåts som drivmedel eftersom det kan innehålla dessa råvaror. Gastankstationer är inte realistiskt för busslinjer i hela Sverige och RME har t ex sämre hållbarhet än HVO för tankstationer med låg omsättning.