Opinion

”Undersök elsystemet innan du köper bostad – 800 skadas i elolyckor varje år”

Foto: Pedersen, Terje
Foto: Pedersen, Terje
Elisabet Falemo, generaldirektör Elsäkerhetsverket. Foto: Elsäkerhetsverket
Elisabet Falemo, generaldirektör Elsäkerhetsverket. Foto: Elsäkerhetsverket
Gunilla Paulsson, generaldirektör Fastighetsmäklarinspektionen Foto: Fastighetsmäklarinspektionen
Gunilla Paulsson, generaldirektör Fastighetsmäklarinspektionen Foto: Fastighetsmäklarinspektionen
Foto: Lars Eide
Foto: Lars Eide

DEBATT. Varje år skadas drygt 800 människor så allvarligt av elolyckor i hemmen att de måste söka sjukhusvård, och i genomsnitt åtta avlider i bränder som beror på elfel. Bostadsköpare bör låta undersöka elsystem före köpet, skriver företrädare för Elsäkerhetsverket och Fastighetsmäklarinspektionen.

Elinstallationer i bostaden utgör en dold risk för liv och hälsa, som ägare och bostadskonsumenter sällan reflekterar över.

Oftast tas för givet att elcentraler och installerade elprodukter är i ett acceptabelt skick. Det gäller inte minst när villor och lägenheter överlåtes och får nya ägare. De byggbesiktningar som då görs omfattar inte i normalfallet bostadens elanläggning.

En färsk rapport från Elsäkerhetsverket (Elsäkerhet i bostäder) visar att riskerna i högsta grad är verkliga. Brister i till exempel elcentraler och fast installerad utrustning som spisar, kyl/frys, tvättmaskiner leder årligen till hundratals bostadsbränder. Lågt räknat omkommer i snitt åtta människor i elbränder varje år, enligt rapporten.

Dessutom skadas drygt 800 människor varje år så allvarligt av elolyckor i hemmet att de måste söka sjukhusvård. Av dem är cirka 100 barn som får elchocker från felaktiga vägguttag, visar rapporten.

Ju äldre villan, radhuset eller flerfamiljshuset är, desto vanligare är bristerna i bostadens elinstallationer. Problemet är att bostadsägarna i allmänhet inte kontrollerar sin elanläggning och de fasta installationerna regelbundet.

Människor har helt enkelt inte tillräckliga kunskaper och vet som regel inte vilka allvarliga konsekvenser brister i elanläggningarna kan leda till, konstateras i rapporten.

Att installationer görs av icke behöriga personer är också vanligt, enligt Elsäkerhetsverket. Rapporten visar att det förekommer sådana olagliga elinstallationer i 3 av 10 hushåll.

Till detta kommer den snabbt ökande användningen i hemmen av ny teknik, till exempel solceller, elbilar och utrustning för energilagring. Den utvecklingen ställer också högre krav på elanläggningarna i bostäderna.

Aktiviteten på bostadsmarknaden har under en period varit låg på grund av coronasmittans effekter. Men snart kommer köpsugna bostadsspekulanter på nytt att flockas i villor och lägenheter. Många av dem ställs då inför sitt livs kanske viktigaste ekonomiska beslut.

Vad bör man då tänka på som bostadsköpare för att i möjligaste mån upptäckta brister i elanläggningen och därmed minska riskerna för olyckor och bränder?

Det viktigaste är att se till att kraven i köparens så kallade undersökningsplikt är uppfyllda före köpet. Men frågor om undersökningsplikten och eventuella dolda fel är komplicerade och olika lagar gäller för bostadsrätter respektive fastigheter.

Om det finns tecken på att elanläggningen inte uppfyller säkerhetskraven eller om säljaren uppmanat till att särskilt undersöka elanläggningen, bör köparen på egen hand göra en noggrann besiktning. Annars är det risk att undersökningsplikten inte anses uppfylld. Elbesiktningen bör utföras av en person med särskild kompetens.

Många köpare sätter allt för stor tilltro till att mäklaren ska upplysa dem om allt som är värt att veta om bostaden. Mäklaren är inte skyldig alls att undersöka till exempel bostadens elanläggning, utan gör normalt sett bara en ytlig genomgång när bostaden besöks och värderas.

Men är fel och brister kända för mäklaren måste han eller hen informera köparen. Utifrån detta ska mäklaren också, i vissa fall, råda köparen att göra vidare undersökningar. Men många gånger känner mäklaren inte till felen och bristerna och kan därför heller inte informera om dem.

Däremot är mäklaren skyldig att skriftligen upplysa en köpare om det egenansvar som denne har för att undersöka bostaden. Mäklaren ska verka för att köparen gör en sådan undersökning före köpet.

I dag används betydligt mer el i våra bostäder än tidigare och även om elanläggningen är korrekt installerad kan den behöva ses över av en person med rätt kompetens. I ett äldre hus kanske hela elanläggningen behöver bytas ut för att kunna fungera väl, med alla de elektriska behov som finns i ett modernt hem.

Det kan handla om att installera fler vägguttag, komplettera med petskydd i uttag, byta ut gamla ledningar och installera jordfelsbrytare som motsvarar dagens säkerhetsnivå.

Den som säljer bör spara dokumentation om elanläggningen för att kunna redovisa för köparen. Vilka åtgärder har vidtagits? När och av vem? Säljaren kan också med fördel göra en elbesiktning inför försäljning för att minska risken för krav i efterhand. Möjligheten att teckna en försäkring mot dolda fel finns också.

Den som köper bör noggrant ta del av all information som ges av säljare och mäklare, och ställa frågor om vem som utfört olika installationsarbeten. Speciellt om det finns indikationer på fel, är detta en klok åtgärd. Eventuella fel kan dessutom påverka priset.

Om man vill vara trygg med sitt framtida boende, är det en god idé att låta ett elinstallationsföretag gå igenom elanläggningen och föreslå åtgärder. Det är en investering som ofta är relativt liten i förhållande till priset på bostaden.

För att undvika risker för liv och hälsa – och stora onödiga kostnader vid ett ägarbyte – är det viktigt att både köpare och säljare har en god kunskap om bostadens elanläggning. Det är också viktigt att köparen sätter sig in i vad undersökningsplikten innebär och att fastighetsmäklaren lämnar rätt information.

Elisabet Falemo, generaldirektör Elsäkerhetsverket

Gunilla Paulsson, generaldirektör Fastighetsmäklarinspektionen