DEBATT

”Storföretag har inte alla lösningar – vi måste främja entreprenörskap”

Anders Broström, vd Entreprenörskapsforum och gästprofessor Göteborgs universitet. Maureen McKelvey, professor Göteborgs universitet och ordförande International Schumpeter Society.

DEBATT. Digitalisering och handel skapar stora värden, men samtidigt bromsar de in takten i den ekonomiska förnyelsen. Digitaliseringen har över tid skapat ett ekonomiskt klimat som gynnar stora och etablerade företag, skriver Anders Broström, och Maureen McKelvey.

Det här är en debattartikel. Åsikterna som framförs är skribentens egna.

Joseph Schumpeter är något av en nationalekonomins rockstjärna. Hans forskning under första halvan av 1900-talet gav en ny förståelse för att ekonomisk utveckling till stor del sker genom att mindre effektiva verksamheter slås ut genom konkurrens. Därigenom frigörs resurser som kan användas av företag som är mer effektiva, eller vars tjänster och produkter bättre passar en föränderlig efterfrågan.

I dagarna samlas flera hundra forskare i Göteborg för att i Schumpeters anda diskutera hur villkoren för förnyelse ser ut i vår egen tid. I årets upplaga av talarserien Swedish Schumpeter Lecture sätter professor Javier Miranda fokus på en serie orosmoln som svävar över hela västvärlden. 

Under de senaste två decennierna ser vi en långsiktig trend mot mindre förnyelse och avtagande produktivitetsutveckling. Hur kan det komma sig att hjulen snurrar allt långsammare, och att de snabbväxande företagen blir färre? Den framväxande forskningen pekar mot en serie förändringar i våra samhällen.

  • Den framväxande digitaliseringen, som i sitt första skede förknippades med nyföretagande i garage och pojkrum, har över tid skapat ett ekonomiskt klimat som gynnar stora och etablerade företag. När data i sig blivit en allt viktigare ekonomisk resurs har det blivit svårare för små och nya aktörer att konkurrera med befintliga aktörer som sitter på stora datatillgångar. De individer som har de bästa förutsättningarna för att starta nya företag inom digitala tjänster är så attraktiva för anställning inom de största och branschledande företagen att färre än tidigare lockas att gå från anställning till nyföretagande.
  • Fortsatt globalisering och ökad internationell handel har skapat ett konkurrenstryck som gör det svårare att slå sig in som nyföretagare. Det har länge diskuterats hur tillverkningsindustrin i länder som Sverige kan navigera för att bemöta konkurrens från låglöneländer, och digitaliseringen skapar nya sådana utmaningar. Hur konkurrerar den svenska nyföretagare som vill bedriva detaljhandel med jättar som Amazon?
  • Demografiska förändringarna mot en åldrande befolkning spelar en viss roll. Det blir allt vanligare att svenskar över 65 driver ett företag, men det handlar framför allt om att förlänga det egna arbetslivet. Det snabbväxande nyföretagandet domineras av människor i medelåldern.
  • Digitalisering och handel skapar stora värden, men samtidigt bromsar de alltså in takten i den ekonomiska förnyelsen. Det gör det än viktigare än tidigare att den nationella och regionala politiken tar krafttag för att öka affärsdynamiken och sänka trösklar för nyföretagande. Särskilt bör utformandet av regleringar och offentliga upphandlingar ske på ett sätt som ger transparenta och stabila förutsättningar och som ger goda möjligheter för nya och små företag.

    I Sverige och Europa kan vi inte luta sig tillbaka och förlita oss på att dagens storföretag kommer att skapa alla de lösningar som världen behöver om de inte ständigt utmanas av nya entreprenöriella företag.

Anders Broström, vd Entreprenörskapsforum och gästprofessor vid Göteborgs universitet

Maureen McKelvey, professor Göteborgs universitet och ordförande International Schumpeter Society

DELTA I DEBATTEN

Vill du skriva en debattartikel eller en replik?

Kontakta Ny Tekniks debattsida på debatt@nyteknik.se

Tänk på detta:

• Texten ska vara unik för Ny Teknik.

• Texten ska vara max 4 000 tecken inklusive mellanslag.

• Undvik förkortningar och utropstecken.

• Peka ut och beskriv ett problem eller en lösning, samt hur du eller ni vill lösa problemet eller ta vara på möjligheten.

• Var tydlig med vem du eller ni debatterar med och varför.

• Bifoga gärna porträttbild och ange fotobyline.