Övriga nyheter

”Spela med öppna kort om personliga data”

Enligt en attitydundersökning anses 60 procent av svenskarna vara negativa till att insamlingen av personlig information ökar, som exempelvis vilka varor vi handlar. Debattörerna uppmanar företagen till öppenhet. Foto: FREDRIK PERSSON / TT
Enligt en attitydundersökning anses 60 procent av svenskarna vara negativa till att insamlingen av personlig information ökar, som exempelvis vilka varor vi handlar. Debattörerna uppmanar företagen till öppenhet. Foto: FREDRIK PERSSON / TT
Jacob Dexe, forskare SICS Swedish ICT
Jacob Dexe, forskare SICS Swedish ICT
Markus Bylund, forskningsledare SICS Swedish ICT
Markus Bylund, forskningsledare SICS Swedish ICT

DEBATT. Sverige används regelbundet som testbädd för ny teknik och det finns goda möjligheter att starta nya innovativa företag. Men företagen måste vara transparenta med vilken information de hämtar och i vilket syfte, skriver Markus Bylund och Jacob Dexe på SICS.

Svenska folket är kluvet i sin inställning till insamling av personlig information på nätet. Det finns å ena sidan stor villighet att dela med sig av information för att få bättre tjänster och erbjudanden. Men samtidigt är en majoritet oroade över att alltmer personlig information samlas in av företag på nätet.

Oron är en varningssignal till den datainsamlande branschen med representanter inom media, dagligvaruhandel och it. Om inte dessa aktörer ändrar sitt förhållningssätt till integritet riskerar de att gå miste om intäkter, men Sverige riskerar också att gå miste om sin ledande position som marknad för utveckling och introduktion av it-tjänster.

I en undersökning från Insight Intelligence ser 60 procent av svenska befolkningen den ökade insamlingen av personlig information som någonting negativt. Det speglas väl av en i stor utsträckning negativt laddad medierapportering om personlig integritet på nätet.

Undersökningen är en attitydundersökning. Den säger ingenting om hur individer faktiskt agerar eller hur de skulle förändra sitt beteende om verkligheten såg annorlunda ut. Men den ger en klar bild av att många känner oro över hur de behandlas på nätet, och vill se en förändring.

Sverige har en stolt tradition av öppenhet, transparens och nyfikenhet. Det finns både stor möjlighet och god infrastruktur för att starta nya innovativa företag, och Sverige används regelbundet som testbädd för ny teknik.

Många informationsdrivna företag skapar potential för stor nytta av digitaliseringen, men också problem med barnsjukdomar. Med allt fler informationsbaserade tjänster ökar mängden insamlad information om individer dramatiskt i samhället.

Undersökningen visar att tillit och förtroende på nätet ges till de aktörer som tydligt visar vad de använder för information, hur de använder den och för vilka syften, exempelvis via allmänt accepterade symboler som visar hur informationen används.

Undersökningen visar även att många skulle känna sig tryggare med en oberoende säkerhetscertifiering av datainsamlingen.

Med ökad transparens och tydlighet ökar chansen till en bättre relation mellan företag och kunder. Det ger även individer större möjlighet att hålla företag ansvariga. Att på detta sätt värna personlig integritet handlar inte om att avstå utan om tydlighet om vad man samlar in, hur man bearbetar information och framför allt i vilket syfte.

Alltför få konsumenter har tillräcklig förståelse för den omfattande insamling av personuppgifter som sker på nätet. Initiativet till en förbättring måste komma från marknadens aktörer, annars riskerar vi tvingande regleringar som försämrar utrymmet för ny tjänsteutveckling. Förtroendeklyftan måste minska. Det är dags att tänka nytt och transparent!

Markus Bylund, forskningsledare SICS Swedish ICT

Jacob Dexe, forskare SICS Swedish ICT