Opinion

”Nätverk av mindre företag kan bidra till framtidens FoU”

Mouna Esmaeilzadeh. Foto: Pressbild
Mouna Esmaeilzadeh. Foto: Pressbild
Saeid Esmaeilzadeh. Foto: Pressbild
Saeid Esmaeilzadeh. Foto: Pressbild
Nima Sanandaji. Foto: Pressbild
Nima Sanandaji. Foto: Pressbild

SLUTREPLIK. Innovationer uppkommer inte direkt i storföretag eller mindre företag, utan i ett ekosystem där dessa aktörer samverkar, skriver Nima Sanandaji, Saeid Esmaeilzadeh och Mouna Esmaeilzadeh.

Peter Johansson och Patrik Sandgren från Teknikföretagen har skrivit en intresseväckande replikvår debattartikel. Vi tycks dela visionen om behovet av att lyfta svensk forskning och utveckling, men har något skilda perspektiv på konkreta vägar framåt.

Näringslivets behov är till att börja med självklart centralt för forskning och utveckling, men det finns fortsatt ett behov av offentlig finansiering till grundforskningen.

Grundforskning behövs, för att stärka högskolorna och finansiera betydelsefull forskning som inte är nära steget för kommersialisering. Det är helt enkelt en viktig del av innovationssatsningarna, och våra beräkningar utgår ifrån vad som krävs för en ökning av grundforskningen om Sverige ska nå samma nivå på forskning och utveckling som i början av det nya seklet, och behålla dagens fördelning av forskningssatsningar.

Inlägg i denna debatt:

Det är också sant att Sveriges satsningar på forskning och utveckling är fokuserade till större företag, vilket i förlängningen inte är förvånande givet att en så pass handelsberoende och specialiserad ekonomi som Sverige har ett starkt beroende av kunskapsintensiva storföretag för exporten.

Men innovationer uppkommer inte direkt i storföretag eller mindre företag, utan i ett ekosystem där dessa aktörer samverkar. Som nationalekonomen William Baumol påpekat är storföretagen specialister på många innovationer i små steg, men har svårt för radikala innovationer – medan nya och mindre företag kan bidra till större skiften.

Poängen är inte bara att Sverige behöver växa som forsknings- och utvecklingsland genom en mix av aktivitet i stora och mindre företag, utan att det även finns en roll för nätverk av mindre företag. Esmaeilzadeh Holding är fokuserade på investeringar i onoterade företag, med en långsiktig horisont.

Detta är ett tredje alternativ till innovationer i stora företag alternativt start-up-verksamheter, nämligen att större investeringar sker i nätverk av mindre företag med decentraliserad styrning, det vill säga att de enskilda enheterna i nätverket har autonomi samtidigt som det finns möjlighet till gemensam innovation.

Vi menar att det är viktigt att innovationssatsningar i ökad utsträckning kanaliseras också till de mindre och medelstora företagen. Mindre och medelstora företag som verkar i den kunskapsintensiva industrin kan spela en avgörande roll för Sveriges framtid. De kan bidra till mera hållbara lokala arbetsmarknader, eftersom många kommuner nu är sårbara då de förlitar sig på ett fåtal arbetsgivare.

Rapporten Nordic Innovation Triangle visar att innovativa företag inom många olika delar av näringslivet finns spridda runtom i landet. De innovationsföretag som finns i Nordens 26 olika regioner, har olika inriktning på sina innovationsaktiviteter. Nya material och nya tillverkningsprocesser är mindre vanliga former av innovation, men de spelar en nyckelroll i en ekologiskt hållbar omställning av industrin. Denna typ av innovation är vanligare i de mindre folktäta regionerna i Norden.

Sverige kan åter nå toppositionen i innovation, och som vi skrev i vår förra artikel krävs då ökade satsningar på forskning och utveckling med 25 miljarder kronor årligen. Vi välkomnar att fler engagerar sig i hur denna förändring kan bli möjlig. Det är självklart att de stora företagen spelar en nyckelroll, men framöver kan även nätverk av många verksamheter med decentraliserat management spela en viktig roll. Det småskaliga och storskaliga kan kombineras i innovationsprocessen.

Nima Sanandaji, dr, ordförande ECEPR (European Centre for Entrepreneurship and Policy Reform)

Saeid Esmaeilzadeh, dr, medgrundare och Vd Esmaeilzadeh Holding

Mouna Esmaeilzadeh, dr, medgrundare och styrelseordförande Esmaeilzadeh Holding