Opinion

”Mycket krångel och mindre el än väntat”

Bo Lindwall, Sollentuna
Bo Lindwall, Sollentuna

Ska du installera solceller på ditt tak? Det finns en hel del som kan gå snett, hälsar Ny Teknik-läsaren Bo Lindwall i Sollentuna.

(Texten har uppdaterats)

Det kom ett brev till redaktionen med en personlig berättelse om hur det kan gå för den som vill producera el med egna solceller. Bo Lindwall i Sollentuna tipsar om det han önskar att han vetat i förväg. Men Bo ställer också krav på bland annat Boverket och kommunerna att förenkla bygglovsansökan och utforma en checklista över vad ett kontrakt bör innehålla.

Har du fler tips eller egna erfarenheter av att installera solceller och vill dela med dig? Mejla till debatt@nyteknik.se.

LÄSARBREV

Jag skriver detta inlägg för att dela med mig av mina erfarenheter av solceller:

1. Köp. Det finns många webbsidor som beskriver solceller ur ett tekniskt perspektiv, dock inga bra som utvärderar de olika leverantörerna. Jag krävde att säljaren skulle besöka vårt hus för att se förutsättningarna för installationen av solceller. Jag förstår i efterhand att säljaren lämnade en för optimistisk återbetalningstid på tio år baserad på  en årlig produktion av 9200 kWh. Jag ser nu att produktion blir högst 6000 kWh.

2. Byggnadslov. Jag tog på mig ansvaret som byggherre när jag sökte byggnadslov, ett stort åtagande som jag underskattade. Exempel på krav är att man ska verifiera att taket tål belastningen från solcellerna. Enda hjälp jag fick från min leverantör var att de hänvisade till att tak generellt ska tåla en viss mängd snö när huset byggs, de kunde däremot inte göra någon bedömning på mitt hus.

Installation och driftsättning ska verifieras i protokoll vilket leverantörens montörer inte klarade av. Leverantören ville till exempel verifiera att anläggningen lämnar rätt ström/spänning genom att sända ett foto på ett mätinstrument utan någon som helst förklaring.

Leverantören monterade inte solcellerna enligt de ritningar som byggnadsnämnden hade godkänt utan valde att montera solcellerna i annan ordning än ritningen. Installationen kontrollerades genom att montören sände foto på installationen till kontoret där någon bekräftade att solcellerna hade monterats rätt.

3. Bidrag. Jag har fått bidrag från länsstyrelsen för solcellerna. Jag måste, för att behålla bidraget, årligen rapportera producerad el. Jag måste göra det även om jag skulle sälja fastigheten. Hur kan jag garantera tillgång till produktionsdata när man väl sålt fastigheten? Länsstyrelsen förbehåller sig rätten att återkalla bidraget om man inte gör det.

Man riskerar att få återbetala del av bidraget om levererad mängd el inte stämmer överens med det som angavs i ansökan. Hur gör man om leverantören har lämnat en för optimistisk uppskattning av el som produceras? Jag frågade säljaren av solcellerna om mängden el varierar beroende på hur många soltimmar som man får under året. Svaret blev då felaktigt att mängden el inte varierar så mycket beroende på om det är molnigt eller inte. Jag kan nu se att mängden el varierar mycket från dag till dag.

4. Certifikat. Elcertifikatsystemet är ett stödsystem som införts för att öka produktionen av förnybar el. Det är dock inte intressant för små producenter av el. Man får för närvarande endast 7 öre per kWh, i mitt fall cirka 210 kronor per år. Det krävs en hel del administrativt arbete för att följa upp ens certifikat och därför bryr jag mig inte om att bevaka det.

Min leverantör har dessutom inte lyckats att få anordningen, för att sända produktionsdata, att fungera. Det skulle i proportion till intäkt kräva för mycket arbete för att ordna med en fungerande uppkoppling till dem som ordnar med ersättning för certifikaten.

Investera inte i solceller om du i första hand vill få en bra avkastning. Investera i solcellerna i första hand om du har ett starkt intresse för teknik, miljö och kan godta en återbetalningstid på 20–25 år.

Beställ inte solceller om leverantören inte har besökt den plats där solceller ska monteras och bedömt förutsättningar som kan påverka återbetalningstiden. Anlita en besiktningsman som kontrollerar att installationen är korrekt.

SKL borde se till att kraven vid bygglovsansökan förenklas och samordnas mellan kommunerna. Staten som är delfinansiär borde driva på för att inrätta en branschorganisation som certifierar företag som monterar och driftsätter solceller. Konsumenter får då lättare att välja seriösa leverantörer.

Boverket eller Konsumentverket borde få i uppdrag att ordna med en checklista som visar vad som bör ingå i kontraktet vid köp av solceller.

Sammanfattningsvis:

  • Investera inte i solceller om du i första hand vill få en bra avkastning. Investera i solcellerna i första hand om du har ett starkt intresse för teknik, miljö och kan godta en återbetalningstid på 20–25 år.
  • Beställ inte solceller om leverantören inte har besökt den plats där solceller ska monteras och bedömt förutsättningar som kan påverka återbetalningstiden. Anlita en besiktningsman som kontrollerar att installationen är korrekt.
  • SKL borde se till att kraven vid bygglovsansökan förenklas och samordnas mellan kommunerna. Staten som är delfinansiär borde driva på för att inrätta en branschorganisation som certifierar företag som monterar och driftsätter solceller. Konsumenter får då lättare att välja seriösa leverantörer.
  • Boverket eller Konsumentverket borde få i uppdrag att ordna med en checklista som visar vad som bör ingå i kontraktet vid köp av solceller.

Bo Lindwall, Sollentuna