Opinion

”Industrin måste ta ansvar för att lösa sin kompetensbrist”

42 procent av Sveriges arbetsgivare har svårt att hitta rätt kompetens, och värst ser det ut för de stora företagen. Industrin kan inte vänta på att andra ska lösa problemet, enligt Lars Forseth på Manpowergroup.

Kompetensbristen i Sverige är rekordhög. Hela fyra av tio företag har i dag svårt att hitta rätt kompetens – den högsta siffran på tolv år, enligt Manpowergroups undersökning. Utvecklingen riskerar att skada både företagens tillväxt och landets konkurrenskraft. Nu behöver företagen inom industrin ta ansvar för att säkra sin kompetensförsörjning.

De främsta orsakerna till kompetensbristen är att sökande saknar konkreta yrkeskunskaper och tillräcklig erfarenhet. Dessutom får arbetsgivarna in för få ansökningar. Digitaliseringen, automatiseringen och den snabba utvecklingen på arbetsmarknaden påverkar också. När företag digitaliserats och yrkesroller förändras blir det svårare att hitta kandidater med rätt kombination av tekniska kunskaper och personliga egenskaper.

Industrin är en av de branscher där kompetenskraven påverkats mycket av automatiseringen. När yrken och arbetsuppgifter förändrats har exempelvis analytisk förmåga, att kunna hantera automatiserade processer och it-kunskaper blivit allt viktigare.

Enligt Teknikföretagen måste så många som tre av fyra teknikindustriföretag redan i dag anpassa sin verksamhet efter bristen på kompetens. Samtidigt är det högtryck på arbetsmarknaden. Enligt Manpowergroups senaste arbetsmarknadsbarometer förväntar sig arbetsgivare inom industrin rejält ökad efterfrågan på arbetskraft under hösten. Detta ställer ökade krav på företag att tänka nytt kring rekrytering. Risken är annars stor att avsaknaden av arbetskraft med rätt kompetens kommer att ge kännbara konsekvenser för företagens konkurrenskraft och tillväxt.

Vi anser att fler industriföretag bör utveckla en strategi för att säkra sin kompetensförsörjning, både nu och i framtiden. En sådan strategi kan innehålla följande fyra delar:

1. Bygg – investera i lärande och utveckling

Utveckla kompetensen hos de medarbetare ni redan har och se till att ett ständigt lärande finns i organisationen. Det gynnar både företaget, som kan möta omvärldens nya krav, och medarbetarna, som blir anställningsbara både nu och i morgon.

2. Köp – rekrytera eller hyr in rätt kompetens

Ett starkt varumärke och en attraktiv företagskultur underlättar när ni ska rekrytera eller ta in externa resurser på konsult- eller hyruppdrag. Dessutom motiveras allt fler av att känna att de bidrar till en positiv samhällsutveckling.

3. Låna – skapa ett nätverk av gig-jobbare

All kompetens behöver inte finnas inom företaget. Med en talangpool med externa personer för tillfälliga behov kan ni snabbt hitta rätt person för rätt jobb. Det kanske är studenter, frilansare eller tidigare kolleger som inte längre vill vara fast anställda utan vill ha mer flexibilitet i arbetslivet.

4. Växla – förändra eller hitta nya roller

Använd de kompetenser ni redan har genom att hjälpa medarbetare att byta roller eller arbetsuppgifter. Om det inte går att hitta en ny roll för medarbetaren behöver arbetsgivaren, med respekt och värdighet, hjälpa personen att komma vidare i arbetslivet i eller utanför organisationen.

Kompetens är en strategisk fråga för företagsledningen och helt avgörande för både den egna affären och i förlängningen för svensk konkurrenskraft. Men det går att hitta rätt kompetens genom att tänka nytt och strategiskt kring sin kompetensförsörjning.

Hela Sverige tjänar på att industriföretagen tar ett ännu större ansvar för att ta tillvara på och utveckla människors kunskap och förmågor.

Lars Forseth,vd Manpowergroup