Opinion

”Förläng satsningen på flytande biogas – risk att stora projekt går om intet”

Maria Malmkvist, vd, Energigas Sverige. Foto: Energigas Sverige
Maria Malmkvist, vd, Energigas Sverige. Foto: Energigas Sverige
Volvolastbil med motor som kan köras på LNG eller LBG. Foto: Björn Larsson Rosvall/TT
Volvolastbil med motor som kan köras på LNG eller LBG. Foto: Björn Larsson Rosvall/TT

DEBATT. Regeringen måste låta satsningar inom Drive LBG få förlängd tid, annars kan omställning av tunga vägtransporter och sjöfart gå i stå, skriver Maria Malmkvist, Energigas Sverige.

Regeringen presenterade nyligen sin budgetproposition för 2021. Budgeten lanseras som en grön omstart och som en lösning på två kriser samtidigt; corona och klimatförändringarna.

Men trots rekordstora satsningar inom miljö- och klimat nedprioriteras innovationsklustret för flytande biogas, Drive LBG, som har tydliga och direkta nyttor. Och som dessutom redan är finansierat.

Ett konkret resultat av Drive LBG är att över 200 nya lastbilar som drivs med flytande biogas snart rullar på svenska vägar, med stora utsläppsminskningar som följd. Inom Drive LBG finansieras även investeringar för att öka produktionen av flytande biogas, byggandet av tankstationer och användningen av biogas inom sjöfarten.

Drive LBG initierades av regeringen våren 2018 och finansieras av Energimyndigheten, med Energigas Sverige som värdorganisation. Energimyndighetens finansiering är på 181 miljoner kronor. Den största delen av investeringarna står dock företagen själva för.

Totalt uppgår de till närmare en miljard kronor för alla de fordon och infrastruktursatsningar som har beviljats stöd via Drive LBG. Det ger med andra ord en god uppväxling för klimatet av det statliga stödet och visar på en stor vilja från aktörerna att satsa på en omställning från fossilberoendet.

Tyvärr har flera av projekten som har sökt stöd genom Drive LBG försenats till följd av coronapandemin. En förutsättning för att beviljas stöd är att projekten slutförs senast under 2021. Det har corona satt käppar i hjulet för och nu riskerar stora delar av satsningen att gå om intet. Pengar som skulle kunna göra konkret nytta i omställningsarbetet kommer då i stället att brinna inne.

Energimyndigheten begärde redan i slutet av april att regeringen skulle förlänga satsningen. Även Energigas Sverige har skickat en sådan begäran till regeringen.

Men ännu har inget besked kommit. Regeringskansliet har uppenbarligen valt att nedprioritera frågan, trots att den borde vara enkel att lösa.

Coronapandemin har satt djupa spår i samhället och regeringen har gjort stora insatser för att dämpa följderna. När det gäller Drive LBG är det inga stora insatser som krävs för att projektet ska kunna leverera. Här handlar det inte ens om några nya pengar, utan om en förlängning med ett år och en omfördelning av medel över tid så att redan gjorda och påbörjade projekt kan genomföras trots pandemin.

En sådan omfördelning har redan gjorts för innovationsklustret som ska påskynda omställningen till fossilfrihet inom flyget, vilket är bra. Nu måste regeringen få till stånd samma förändring för Drive LBG.

Flytande biogas är ett bra val både för klimatet och för miljön. Om projekten som har sökt stöd inom Drive LBG inte blir av, kommer den fortsatta marknadsutvecklingen av flytande biogas att hämmas.

Konsekvenserna om regeringen inte snarast beslutar om förlängning och omfördelning av medel inom Drive LBG kan därmed bli stora för omställningen av tunga vägtransporter och sjöfart, två områden som regeringen säger sig vilja prioritera.

Med tanke på regeringens höga svansföring inom miljö- och klimatområdet borde de kunna skaka fram de arbetstimmar som behövs för att få till nya direktiv till Energimyndigheten.

Det skulle ge en tydlig signal till dem som väljer att gå före i omställningsarbetet: Att regeringen står för vad de säger och menar allvar med sina höga klimatambitioner.

Maria Malmkvist, vd, Energigas Sverige