Opinion

”Digitala val är ett naturligt steg för Sverige”

Röstningskuvert stoppas ned i en valurna i vallokal i Enskede skola, september 2018. Foto: Pontus Orre/Aftonbladet/TT
Röstningskuvert stoppas ned i en valurna i vallokal i Enskede skola, september 2018. Foto: Pontus Orre/Aftonbladet/TT
Johan Jacobsson, vd Sylog. Foto: Sylog
Johan Jacobsson, vd Sylog. Foto: Sylog
Jessica Dannemann, ansvarig partnerstrategier och senior vice president, Optimizely. Foto: Optimizely
Jessica Dannemann, ansvarig partnerstrategier och senior vice president, Optimizely. Foto: Optimizely

SLUTREPLIK. Att digitalisera åtminstone delar av valprocessen borde inte vara problematiskt, utan tvärtom underlätta för alla, skriver Johan Jacobsson och Jessica Dannemann.

I en replik på vår artikel om digitalisering av det svenska valsystemet lyfter Martin Mazur ett antal argument varför det skulle vara en dålig idé. Främst menar han att det handlar om säkerheten, något vi också tog upp. Därutöver befarar Mazur att kostnaden skulle öka genom en digitalisering.

Först, det är mycket välkommet att diskussionen kommer i gång. Valsystemet i Sverige är extremt analogt i jämförelse med andra länder. Säkert, absolut, men det hänger då på att de enskilda individer som är inblandade klarar av sin uppgift och går att lita på.

I årets val kom det in ett antal klagomål om att det inte gått rätt till i vallokalerna. Vad som stämmer i detta är än så länge oklart. Det uppstod dessutom långa köer, vilket kan ha hindrat en del från att rösta, särskilt äldre som inte orkar stå i kö så länge.

Att digitalisera åtminstone delar av valprocessen borde inte vara problematiskt, utan tvärtom underlätta för alla. Till EU-valet 2024 kommer röstkorten att skickas ut digitalt. Det får ses som en vilja från Valmyndighetens sida att börja gå i denna riktning.

Nästa steg borde då vara enkelt: En digital röstlängd så att valförrättarna slipper riskera göra fel, något även Mazur tar upp som en fördel.

Rörande frågan om vallokalen verkar Martin Mazur ha missuppfattat vårt förslag.
Vallokalen bör finns kvar. Det digitala valet ska alltså inte ske hemifrån, genom en app eller webbsida, eftersom detta skulle innebära helt andra typer av risker.

Det skulle även vara ytterst välkommet med digitala valsedlar. Det enorma slöseri med papper som tryckandet av alla valsedlar innebär är inte rimligt. Det ger dessutom upphov till ständiga diskussioner om placering och att vissa partier anser sig sämre behandlade. Allt sådant skulle vi slippa med en digitaliserad valsedel.

För att lösa själva röstmottagningen, exempelvis med hjälp av pekskärmar i vallokalen, krävs självklart ett säkert underliggande it-system. Kostnaden bör dock vägas mot den tid och de resurser som både räkningen samt transporterna av rösterna kräver.

Det går naturligtvis att måla upp scenarier där elen bryts, att systemen hackas eller att processen manipuleras i någon del. Samtidigt blir det fel att kasta in handduken just när det gäller våra allmänna val. I ett modernt samhälle är så många kritiska funktioner beroende av att digitala system fungerar.

Vi vill se både möjligheter och begräsningar med modern teknik. Rätt använd underlättar den våra liv.
Att låta vårt valsystem stanna i en – okej, kanske inte antik, men väl 1800-talsmodell med penna och kuvert känns mest av allt bakåtsträvande.

Johan Jacobsson, vd Sylog

Jessica Dannemann, ansvarig partnerstrategier och Senior Vice President, Optimizely