Opinion

”Bilägaren ska ha kontroll över insamlad data”

Foto: TT
Foto: TT
Roelof Hansman, vd LeasePlan Sverige.
Roelof Hansman, vd LeasePlan Sverige.

DEBATT. Vad du lyssnar på i bilen och vem du ringer är information du själv ska kunna bestämma över. Alla uppgifter som bilen samlar in borde skickas till en extern oberoende part som anonymiserar bilägaren och stärker integriteten, skriver Roelof Hansman på LeasePlan.

De flesta har ingen aning om vilken information våra uppkopplade bilar samlar in och varför. I dag övervakas nästan allt du gör i ditt fordon, var du kör och vilka radiostationer du lyssnar på under dina resor. Din smarta bil kan till och med spela in alla telefonsamtal, registrera vem du har ringt och hur länge du har pratat med personen.

Och när du sedan säljer bilen kommer all denna information att finnas tillgänglig för tillverkaren. Det känns väldigt Orwellskt. Men de smarta bilarna har också många fördelar.

Ta elbilar som exempel. Många av våra stora företagskunder vill byta sina bensin- och dieselfordon mot mer moderna och miljövänliga alternativ. Deras fordonsflotta kan bestå av tusentals fordon, ofta utspridda i flera länder. Här kan smarta bilar hjälpa till att påskynda övergången genom att mäta hur ofta varje fordon i flottan används och hur långt fordonet körs i genomsnitt.

Planera underhåll

Det går även att mäta på vilken höjd och i vilket klimat som bilarna körs. Dessa data kan sedan användas för att utarbeta en smart och effektiv övergångsplan för hela flottan. Data som bilarna genererar kan också användas för att förutsäga underhållsproblem, och till och med ta itu med trängselproblemen genom att ge aktuella myndigheter mer exakt platsinformation.

Vi anser inte att insamlandet av data i sig är ett problem utan snarar vem som hanterar datan, samt hur man kan underlätta för bilförare att fatta välgrundade beslut om exakt vilken information de vill dela med sig av och till vem.

I vilket syfte?

Alla aktörer i branschen måste först och främst tydligt börja informera bilförare i förväg om vilken information som samlas in och i vilket syfte. Det är galenskap att din bil, i gdpr-tider, kan samla in så gott som all information som genereras. Bilförare måste ha rätt att ge ett välgrundat samtycke eller erbjudas valet att inte alls ge ifrån sig fordonsdata. Processen behöver inte vara krånglig. Du ställs trots allt inför detta val varje gång du laddar ner en ny app och får frågan om appens data kan delas med tredje part.

För det andra bör inte all data hamna i en svart låda som endast kontrolleras av biltillverkaren. Din fordonsdata bör istället skickas till en neutral server som kan drivas och finansieras av en oberoende tredje part. Fördelen när en opartisk aktör tillhandahåller de samlade datainsikterna är att enskilda bilisters integritet kan skyddas i större utsträckning. När aktörer utanför den traditionella bilindustrin hanterar datan kan bilisterna själva bestämma vilka uppgifter de vill dela med sig av och till vem – till biltillverkaren, verkstaden eller tjänsteleverantören.

Analyseras anonymt

I förlängningen kan detta systemskifte medföra framtida innovationer och lösningar. Hos en oberoende tredje part kan nämligen personlig data kombineras och analyseras anonymt och därmed fylla en större samhällsfunktion. Myndigheter kan till exempel använda datan som ackumuleras för att ta reda på hur man kan hantera trängselproblem i städerna eller hur man kan göra särskilt olycksdrabbade vägsträckor säkrare. Dock krävs det att servern är oberoende, övervakad och kan garantera individers integritet.

Vi anser att politiker och administratörer måste vara bättre insatta i data- och integritetsfrågor eftersom i princip alla företag blir “teknikföretag”. Data- och integritetsaspekter behöver inkorporeras vid alla beslutsprocesser. Precis som vi i dag tar hänsyn till hälsa och säkerhet när vi bygger en ny anläggning behövs en riskanalys över vilken data som kan tänkas samlas in.

Lite för smarta

Utan snabba åtgärder från alla som är involverade i fordonsindustrin – tillverkare, leasingföretag, myndigheter och bilister – riskerar vi att köra rakt in i nästa stora bilskandal, där smarta bilar anses vara lite för smarta för sitt eget bästa. En tragedi, då det troligtvis blir på bekostnad av ett renare, säkrare och mindre överbelastat trafiksystem.

Roelof Hansman, vd LeasePlan Sverige