Opinion

”Analysera data lika viktigt som att styra pengarna”

Ola Ringström, vd på SAS Institute Sverige.
Ola Ringström, vd på SAS Institute Sverige.

DEBATT. Att samla in, bearbeta, tolka och agera på data blir lika viktigt som att ansvara för pengaflöden och andra ekonomiska tillgångar. Högre chefer och ledare måste snabbt utbildas i att analysera data, skriver Ola Ringström SAS Institute.

Sverige står mitt i ännu en strukturomvandling. Oavsett om vi kallar det den fjärde industriella revolutionen eller samhällets digitalisering så krävs att ny kompetens utvecklas snabbt.

Centralt i denna omvandling är data och aggregerade data som man kan få tillgång till direkt via den digitala infrastrukturen. Stora och ständigt ökande datavolymer möjliggör noggranna förutsägelser. Dessa prediktioner blir centrala för organisationers styrning då de ger starka beslutsunderlag på alla nivåer och för olika verksamhetsområden.

I offentlig verksamhet kan de användas för att bekämpa brott och social utsatthet, motverka drogepidemier och mycket annat. Inom industrin används de redan vid produktutveckling och optimering av tillverkningsprocesser. I de nya globala tjänsteföretagen bygger betydande del av verksamheten på dataanalys: Google, Amazon, Facebook, Tencent, Alibaba, Spotify och Klarna, för att nämna några.

Det är alltså inte en kommande revolution; vi befinner oss mitt i utvecklingen som dessutom ökar i takt. Kunskap om dataanalys/analytics behövs därför inom alla sektorer, branscher och på olika nivåer i våra organisationer. Det behövs programmerare, analytiker, statistiker och matematiker som förstår och kan jobba med och utveckla dataanalyserna.

EU-kommissionen introducerade förra året ett strategiskt ramverk med fokus på nyckelkompetenser för livslångt lärande, ET2020, där digitala färdigheter är centrala för vad EU-medborgare behöver lära sig. Men även med fler kompetenta medarbetare, förstärkta och nya yrkesroller spelar detta mindre roll om arbetskraften leds fel eller ineffektivt.

För när det gäller dataanalys är det framtiden för hela verksamheten som står på spel. Saknas förmågan att använda dataanalys effektivt springer konkurrenterna om. För icke-vinstdriven verksamhet urholkar sådan oförmåga all trovärdighet. Att samla in, bearbeta, tolka och agera på data blir lika viktigt som att ansvara för pengaflöden och andra ekonomiska tillgångar. För dataanalys är ekonomi, då ekonomi alltid handlat om effektiv användning av kritiska resurser.

Ett exempel på hur man kan väva in dataanalys i högre ledarskapsutbildning finns på norska Handelshøyskolen BI i Oslo som tillsammans med oss ger en masterutbildning i business analytics.

Jag efterlyser nu fler utbildningar på managementnivå med dataanalys i centrum. För att bli framgångsrika krävs att de ger mer än rudimentär förståelse för den nya tekniken. Den går redan att hitta online via initiativet Elements of AI eller MOOC:s, från välrenommerade universitet och andra utbildningsorganisationer. Nej, de nya utbildningarna måste bygga på en pedagogik som sätter själva värdeskapandet av dataanalys i centrum. Det kräver i sin tur att lärandet centreras runt den egna verksamheten.

Sverige har ett gyllene tillfälle att skapa snabba, kvalificerade utbildningar inom analytics för chefer och ledare inom alla delar av samhället. Och varför inte erbjuda utbildningar i dataanalys för svenska politiker, som ju sitter med ett stort ansvar för landets och kommunernas utveckling. Vårt lands framtid kan hänga på det.

Ola Ringström, VD, SAS Institute Sverige

SAS Institute är ett amerikanskt mjukvaruföretag som jobbar med affärssystem och beslutsstöd med avancerad analys.