Opinion

ABB, Ericsson, Saab: ”Vi satsar en miljard per år – nu krävs en statlig digitaliseringsmiljard”

Erik Ekudden, teknikchef Ericsson. Foto: Ericsson
Erik Ekudden, teknikchef Ericsson. Foto: Ericsson
Mikael Dahlgren, forskningschef ABB. Foto: ABB
Mikael Dahlgren, forskningschef ABB. Foto: ABB
Christian Hedelin, strategidirektör Saab. Foto: Saab
Christian Hedelin, strategidirektör Saab. Foto: Saab
Klas Wahlberg, vd Teknikföretagen. Foto: Eva Lindblad
Klas Wahlberg, vd Teknikföretagen. Foto: Eva Lindblad

DEBATT. Svensk industri är redo att lägga resurser motsvarande en miljard kronor om året under minst tio års tid för att flytta fram Sveriges positioner och påskynda industrins digitalisering, skriver ABB, Ericsson, Saab tillsammans med Teknikföretagen.

Sveriges förmåga att leda i digitaliseringen kommer att påverka oss alla. Det är avgörande för att vi ska klara av klimatomställningen, upprätthålla vårt välstånd med möjlighet till arbete och goda livsvillkor runt om i hela Sverige och för samhällets förmåga att hantera påfrestningar av olika slag.

Nu lanserar vi – några av Sveriges ledande företag inom teknikindustrin – tillsammans med Teknikföretagen och Vinnova, programmet Avancerad digitalisering som syftar till att accelerera Sveriges förmåga att utveckla och använda ny teknik och tjänster som är avgörande för klimatomställning, välfärd och säkerhet.

Avancerad digitalisering är ett privat-offentligt initiativ för samverkan kring tillämpad forskning, innovation och utbildning. Tillsammans med Vinnova och Teknikföretagen åtar vi oss att driva utveckling och användning av den nya tekniken.

Svensk industri står redo att genom det här projektet lägga resurser motsvarande en miljard kronor om året under minst tio års tid för att flytta fram Sveriges positioner och påskynda industrins digitalisering.

Det är ett mycket viktigt steg, som vi gemensamt behöver bygga vidare på. För mycket mer kommer att krävas framöver. Vi vill göra denna satsning tillsammans med fler aktörer från näringsliv, akademi och forskningsinstitut. Vid sidan av denna satsning krävs också insatser för elektrifiering och fortsatta strategiska innovationsprogram. Sammantaget vill vi se en att staten gör motsvarande satsning, en digitaliseringsmiljard per år i tio år.

För när andra länder storsatsar står Sverige faktiskt tillbaka. Ambitiösa digitaliseringssatsningar i länder som Finland, Tyskland och USA motsvaras i Sverige av goda analyser av behovet av digitalisering och ännu bättre avsikter.

”Resultatet för den som digitaliserar blir helt nya affärslogiker både för hur tillverkning går till och för hur värde skapas. Resultatet för den som inte digitaliserar blir svårigheter att konkurrera på den globala marknaden.”

Men den konkreta handlingen uteblir. Det har vi inte råd med. De länder som tar tätposition i det digitaliseringsrace som just nu pågår globalt har redan ett försprång. De lägger grunden till framtidens konkurrenskraft och skapar ett avstånd som vi kan få svårt att ta igen. Att ligga bakom är en position vi i Sverige absolut inte vill ha. Utbyggnad av bredband och 5g-nät är viktiga förutsättningar för de nya konkreta användningar av digital teknik som avgör om ett land kan minska sina växthusgasutsläpp och skapa nya jobb.

Vad är då nyttan med digitalisering i industrin? Egentligen är det inte så krångligt. Med bättre möjligheter att samla, bearbeta och analysera stora mängder information – i realtid – kan industrin ta bättre beslut och använda resurser mer effektivt, säkert och ansvarsfullt, producera med högre kvalitet och skapa nya innovationer av både produkter och tjänster. Kopplas flera system ihop med varandra så multipliceras effekten.

Resultatet för den som digitaliserar blir helt nya affärslogiker både för hur tillverkning går till och för hur värde skapas. Resultatet för den som inte digitaliserar blir svårigheter att konkurrera på den globala marknaden, ödesdigert för länder som Sverige där exportindustrin står för nära hälften av BNP.

Att vara överens om digitaliseringens betydelse för jobben i hela landet och klimatomställningen i Sverige och globalt räcker inte. Det behöver matchas med riktiga satsningar. Programmet Avancerad digitalisering är just en sådan satsning, där mer ambitiös finansiering skulle ge exponentiell effekt. Satsningar på digitalisering i industrin är att satsa på arbetstillfällen i hela Sverige, på bruksorten och i industrisamhället. Det är en satsning på konkreta insatser för klimatet, både för vårt eget avtryck och våra möjligheter att exportera klimatnytta utanför våra gränser.

Vi, ledande företrädare för industrin med en stark verksamhet i Sverige, tar nu ansvar för vårt bidrag till att Sverige ska kunna ta ledarskap i industrins digitalisering. Men fler insatser krävs för att Sverige på allvar ska kunna komma ikapp.

Sverige har alla förutsättningar att lyckas. Nu behöver vi tillsammans, både svensk industri och stat, satsa på stärkt konkurrenskraft, ett klimatsmart, rikt och levande Sverige.

Vad vi behöver nu är en digitaliseringsmiljard från staten – vilket ger en gemensam satsning på två miljarder kronor per år på avancerad digitalisering under tio års tid.

Erik Ekudden, teknikchef Ericsson

Mikael Dahlgren, forskningschef ABB

Christian Hedelin, strategidirektör Saab

Klas Wåhlberg, vd Teknikföretagen