Digitalisering

Datorspel testas som behandling för ADHD

Akilis datorspel kan vara till hjälp för barn med ADHD. Bilden är enbart en illustraion. Foto: All Over Press
Akilis datorspel kan vara till hjälp för barn med ADHD. Bilden är enbart en illustraion. Foto: All Over Press
Almira Thunström, doktorand vid Karolinska Institutet.
Almira Thunström, doktorand vid Karolinska Institutet.

Ett datorspel som kan hjälpa barn med ADHD går nu igenom kliniska studier i USA. Företaget hoppas att spelet ska bli godkänt av läkemedelsmyndigheten som ett komplement till dagens medicin.

Publicerad

Det amerikanska företaget Akili samarbetar med läkemedelsföretaget Pfizer för att ta fram ett datorspel som kan hjälpa barn med ADHD. I spelet flyger man genom en miljö och måste undvika att krocka, samtidigt dyker det upp saker som man måste reagera på, till exempel genom att klicka på vissa saker, men inte andra. Målet är att den som spelar ska bli bättre på att sortera information även i det vanliga livet.

–Tanken är att det ska öka uppmärksamheten och närminnet, säger Almira Thunström, kognitiv neurovetare och doktorand på Karolinska Institutet.

Spelet går nu igenom flera olika kliniska studier och målet är att det ska godkännas som ett medicinskt hjälpmedel av den amerikanska läkemedelsmyndigheten FDA.

– Det finns flera mindre studier där man har visat att både barn och vuxna blir bättre på olika saker med den här typen av spel och att förbättringen kan överföras till andra saker utanför spelet. Det som saknas är kliniska studier och det är det som man gör nu, säger Almira Thunström.

Att använda spel som medicinska verktyg för att förbättra kognitionen är ett växande fält som studeras av en mängd forskare runtom i världen. Det är också ett fält som har fått kritik från forskare eftersom det är svårt visa att spelen verkligen gör människor bättre på saker i sin vardag. En annan kritik handlar om att spelen bygger på en förenklad syn på hjärnan och kognitiv träning.

– Det är en valid kritik. Utmaningen är att hitta de komponenter som fungerar. Man behöver bygga upp en bra databas med replikerade försök så att man får en gedigen vetenskaplig grund att stå på, säger Almira Thunström.

Hon tror att den har typen av spel i framtiden skulle kunna användas som komplement till medicin vid en mängd olika typer av neurologiska skador, från ADHD och autism till Alzheimers och parkinson. Den stora fördelen enligt henne är att de kan användas preventivt innan läkemedel som eventuellt har mycket biverkningar sätts in.

– Det kanske inte kommer att kunna ersätta medicinen utan kan fungera som ett komplement. Dessutom är det roligt, just nu är kognitiva träningsspel ganska tråkiga och man tänker mer på funktionen än på att engagera patienterna, säger Almira Thunström.

Gilla Ny Teknik på Facebook