Innovation

Antibiotikaresistenta gener kartlagda

Antibiotikaresistenta bakterier. Foto: Poppe Cornelius
Antibiotikaresistenta bakterier. Foto: Poppe Cornelius

Forskare vid Chalmers tekniska högskola och Göteborgs Universitet har tillsammans kunnat kartlägga flera hittills okända gener. Gener som gör bakterier motståndskraftiga mot den mest kraftfulla antibiotikan.

Publicerad

Forskningen öppnar för insatser mot spridning av nya former av multiresistenta bakterier.

"Ju mer vi vet om hur bakterierna kan försvara sig mot antibiotika, desto större förutsättningar har vi att utveckla läkemedel som också står emot deras försvar", förklarar medförfattare Joakim Larsson, professor i miljöfarmakologi vid Göteborgs universitet i ett pressmeddelande.

Det är ett snabbt växande problem i hela världen med bakterier som inte längre går att behandla med antibiotika.

Läs mer:

Genom att analysera mycket stora mängder dna har forskarteamet från Göteborg lyckats beskriva 76 nya typer av resistensgener. Flera av dessa ger bakterierna förmågan att bryta ner den mest kraftfulla typen av antibiotika som finns i dag och som används för att behandla bakterier där inga andra antibiotika biter.

"Kunskap om dessa gener gör det möjligt att tidigt hitta och förhoppningsvis hantera nya former av multiresistenta bakterier" säger Erik Kristiansson, professor i biostatistik och ledare för forskargruppen på Chalmers.

Upptäckten har publicerats i den vetenskapliga tidskriften Microbiome.