Experterna: Så kan vården lära sig av industrin

2016-11-29 07:42  

AUTOMATIONSNÄSTET. Behovet av automatisering, innovativa it-system och tjänster inom vård och omsorg är väldigt lika industrins behov.

Det gäller allt från att knyta ihop extern logistik och automation på golvet till övergripande it-lösningar för planering, ekonomi och andra system. Därför har vårdsektorn en del att lära av industrin. Experterna i Automationsnästet vet vad.

Experterna i automationsnästet denna gång:

  • Bernt Henriksen, produktionsförbättrare, Prevas:
  • Rikard Johansson, kvalitets- och etikrådgivare, Vårdföretagarna/Almega:
  • Annika Kärnsund, innovationskoordinator, Landstinget Västmanland:

1. Hur kan automationslösningar från industrin användas för att förbättra vården?

Bernt Henriksen, produktionsförbättrare, Prevas:

Industrin har lång erfarenhet av att bygga automation för olika processer där man strävar efter att ha kontroll på rätt och jämn kvalité på produkter, leveranstider, spårbarhet, genomloppstider med mera. Med dessa parametrar som utgångspunkt finns det goda förutsättningar inom vården för att skapa mer tid för kunden. Med rätt nivå och komplexitet på utvalda automationsområden har man börjat rätt. Exempelvis reducerat repetitiva, tunga lyft och så kallat icke värdeskapande arbeten.

Rikard Johansson, kvalitets- och etikrådgivare, Vårdföretagarna / Almega:

Vårdanalys rapport VIP i vården? har visat att vården inte är rustad för att möta de komplexa behov som personer med kroniska sjukdomar ofta har. Vi behöver ha en kunskapsbaserad vård och omsorg, personalen behöver ha tillgång till aktuell kunskap och digitala verktyg. I år får 100 000 patienter en vårdskada. Automationslösningar är en del av lösningen men ledarskap, styrning, organisation och upphandling är minst lika viktiga aspekter. Dessa är kommunicerande kärl som jag ser det.

Annika Kärnsund, innovationskoordinator, Landstinget Västmanland:

Med rätt anpassad automation skulle vi kunna lösa tunga och repetitiva arbetsuppgifter. Sjukvården och industrin har en gemensam nämnare i höga krav på precision och kvalitet. Standardiserade arbetssätt som utgår från nationella riktlinjer skulle kunna underlättas och automation skulle kunna frigöra tid för personliga möten.

Läs mer:

Läs mer: Robot tar plats på sjukhuslagret

2. Hur kan branschöverskridande samverkan bidra till att hitta nya lösningar?

Bernt Henriksen:

Producerande fabriker som har kommit till insikt om att det finns guldkorn i många olika typer av verksamheter och utifrån det tagit lärdom av varandra är de som lyckats bäst. Deras konkurrensutsatta situation har genom åren gjort att man arbetar, via systematiskt förbättringsarbete, med att finna stabila och säkra lösningar för sina processer. Så varför inte börja med enkla lösningar och en kreativ och innovativ dialog runt digitalisering, automation och it för att få resultat.

Rikard Johansson:

Sveriges framgångar bygger mycket på vår modell med samverkan mellan arbetsmarknadens parter och akademin. Metoden är mer aktuell än någonsin och det ämne som förekom mest under Almedalsveckan 2016 var just digitalisering och välfärdsteknologi. Vill Sverige vara världsledande inom digitalisering behöver det bli mer verkstad. Mitt råd lyder: Var aktiv, bygg nätverk och var generös med din kunskap. Det är i denna bransch de nya jobben skapas.

Annika Kärnsund:

När vi presenterar våra utmaningar för varandra kan nya idéer växa fram. När man bara pratar med personer i samma sfär som man själv verkar i är det så lätt att bli hemmablind. Vi behöver lära oss att tala varandras språk för att vidga vyerna och förstå olika perspektiv. Jag tror att det finns någonting dynamiskt i möten mellan olika branscher som bidrar till nytänkande.

 

3. Vilka råd kan du ge till personer som vill veta mer om möjligheterna med detta?

Bernt Henriksen:

Först, grattis! Du är på rätt väg. En bra början är att hämta inspiration utifrån och därifrån skapa sig en bild av var man tror att man vill börja med. Att göra det själv utan någon form av ordnad samverkan inom din verksamhet är svårt. Ta därefter kontakt med verksamheter och besök några lämpliga mässor och seminarier med fokus på lösningar. Nästa steg är att bjuda in samarbetspartners med rätt kompetens och erfarenhet för att ge er bild på kravställningar för att få till en innovativ dialog.

Rikard Johansson:

Alla parter behöver lyssna på varandra och hitta tid för kompetensutveckling och erfarenhetsutbyte. Kompetens är ett gemensamt ansvar och en färskvara. Att skapa gemensamma, fysiska mötesplatser, mellan politik, tjänstebranscher och industri är en framgångsfaktor. Ett gott exempel är Arena Välfärdsteknologi som etablerades år 2013.

Annika Kärnsund:

Kontakta innovationsansvariga inom vården i ett tidigt skede och få synpunkter på din idé. Tveka inte att prata med personer med annan yrkesbakgrund än din egen. Läs på om regulatoriska krav på produkter som ska användas inom vården och fråga andra som jobbat ihop med oss i vårdsektorn vad de har för framgångsfaktorer.

 

Automationsnästet är ett samarbete mellan Ny Teknik och Automation Region, en organisation som knyter samman företag, myndigheter, forskning och utbildning i ett branschoberoende kluster med fokus på automation.

Automationsnästet

Automationsnästet görs i samarbete med Automation Region, en organisation som knyter samman företag, myndigheter, forskning och utbildning i ett branschoberoende kluster med fokus på automation.

Vill du delta i Automationsnästet med ditt företag? Hör av dig till automation@nyteknik.se

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Ny Teknik.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Ny Teknik eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Debatt