VATTEN

Hur smakar miljarder år gammalt grundvatten? Forskare har testat

Vattnet i Kidd Creek Mine har inte sett dagens ljus sedan prekambrium.
Vattnet i Kidd Creek Mine har inte sett dagens ljus sedan prekambrium.

Med en ålder på 2,6 miljarder år kan fyndet vara världens äldsta grundvatten. Forskare har testat – och beskriver nu smaken.

Fyndet gjordes i Kidd Creek Mine i Kanada, som är Nordamerikas djupaste gruva sett till icke ädla metaller. 2009 hämtade University of Toronto in prover av det unika vattnet från 2,4 km djup. Isotoper av ädelgaser samt mätningar av det mikroskopiska liv som äter stenen gav en ålder på 2,6 miljarder år. Det skriver Techblog.

Smakade på vattnet

Därmed är fyndet med stor sannolikhet det äldsta grundvatten som man har funnit hittills. Forskarna konstaterade att vätskan som legat fångad i smala sprickor i granit inte var lämplig att dricka – men professor Barbara Sherwood Lollar, som ledde forskargruppen, valde ändå att smaka på vattnet.

Barbara Sherwood Lollar, professor vid Department of Earth Sciences, University of Toronto.
Barbara Sherwood Lollar, professor vid Department of Earth Sciences, University of Toronto.

Provet doftade av svavel, och det första intrycket var en väldigt hög sälta. Salthalten är 3-10 gånger så hög som i havsvatten, sannolikt från en reaktion med bergarten. Till detta är det ålderstigna grundvattnet mer trögflytande än konventionellt kranvatten – Barbara Sherwood Lollar liknar viskositeten vid lönnsirap.