TECH

Med Amazons miljardsatsning blir Anthropic tung utmanare till Open AI

Dario Amodei, vd på Anthropic, fick berätta om ai-säkerhet under en utfrågning i den amerikanska senaten i juli 2023.
Dario Amodei, vd på Anthropic, fick berätta om ai-säkerhet under en utfrågning i den amerikanska senaten i juli 2023.

Du kanske inte har hört talas om Anthropic. Rivalen till Open AI har hittills gått under mångas radar. När Amazon nu investerar miljardbelopp i chattbotsutvecklaren lär det bli ändring på det.

Publicerad

Vad är det som har hänt? 

E-handelsjätten Amazon har bestämt sig för att investera upp till fyra miljarder dollar i ai-bolaget Anthtropic. Inledningsvis ska Amazon skjuta till 1,25 miljarder dollar men har option på att investera ytterligare 2,75 miljarder. Det skulle i så fall bli den största kända investeringen som Amazon Web Services (AWS) någonsin gjort (AWS bygger molninfrastruktur och är ett dotterbolag till Amazon) enligt Bloomberg. 

Vilka är Anthropic och varför satsar Amazon på dom? 

Anthropic grundades 2021 av syskonen Daniela och Dario Amodei. Båda har ett förflutet på Open AI och Dario Amodei var under en period forskningschef på Open AI. 

Anthropic erbjuder precis som Open AI en chattbot, som kallas Claude (och den senaste underliggande språkmodellen som Claude bygger på kallas något förvirrande Claude 2). Chattboten är byggd av utvecklare som tidigare jobbade med GPT-2 och GPT-3. Claude – döpt efter grundaren av modern kommunikations- och informationsteori, Claude Shannon – finns tillgänglig för privatanvändare i USA och England. Den säljs även till företag. 

Claude och Chat GPT påminner om varandra på många sätt, men det finns också betydande skillnader. Chat GPT är sedan några dagar multimodal och kan utöver text också analysera bilder. Men Claude har en inmatningsgräns på 100 000 tokens, något som Chat GPT än så länge inte är i närheten av. Det betyder att man kan hälla in omkring 70 000 ord i ett svep och be Claude analysera hela klabbet på en gång. 

I ett uppmärksammat exempel serverades Claude hela romanen Den store Gatsby. En enda mening i romanen hade bytts ut och det tog Claude 22 sekunder att hitta och peka ut vad som skiljde sig från originalet.

Ska vara harmlös, hjälpsam och ärlig

En annan väsentlig skillnad är att Anthropic bygger vad de kallar ”konstitutionell ai”. För att finjustera sina språkmodeller att vara ”harmlösa, hjälpsamma och ärliga” används inte så kallad RLHF (reinforcement learning with human feedback) som annars är vanligt, utan förstärkningsinlärning baserad på ett antal principer, bland annat FN:s förklaring om de mänskliga rättigheterna.

Anthropics teknik är sedan en tid integrerad i verktyg som Slack och i samband med Amazons investering noterade Anthropic att inmatning på 100 000 tokens öppnar upp för tillämpningar och analys inom finans, juridik och programmering. Företag som Lexisnexis Legal & Professional och Bridgewater Associates använder redan Claude för dessa ändamål. Och resehandboksjätten Lonely Planet sägs tack vare Claude ha minskat kostnaderna för att erbjuda reserekommendationer med 80 procent. 

Det är alltså denna teknik som nu ska göras tillgänglig för Amazon Web Services kunder. Samtidigt får Anthropic all beräkningskraft de behöver genom att exempelvis träna framtida modeller i AWS-molnet. 

Amazon kommer i samband med investeringen att äga en minoritetsandel i Anthropic, men tar inte plats i styrelsen. 

Utifrån är det svårt att inte betrakta satsningen som ännu en acceleration i kapplöpningen mot allt mer avancerade ai-modeller. Både Google, Microsoft och Amazon trycker gasen i botten samtidigt som många ai-experter anser att vi borde sakta ner. 

Vad händer härnäst? 

Anthropic sägs ha ”Claude-Next” under utveckling och den uppges vara tio gånger mer kapabel än dagens modeller. Enligt sajten Techcrunch kräver en sådan modell 10^25 flops (flyttalsoperationer per sekund) och kan behöva kluster av tiotusentals gpu:er. 

Samtidigt talar Open AI öppet om att artificiell generell intelligens tycks vara inom räckhåll