ANNONS FRÅN HITACHI

Vätgasgeneratorn som öppnar nya dörrar för energibranschen

HyFlex levererade fossilfri el vid samarbetsprojekt i Göteborgs hamn.

Användningen av diesel begränsar industrins hållbara energiomställning. Nu ska Hitachi Energys utsläppsfria vätgasgenerator HyFlexTM ersätta dieselgeneratorer på svenska byggarbetsplatser.

Publicerad Uppdaterad

Detta är en annons. Den är inte skriven av Ny Tekniks redaktion. Vid eventuella synpunkter, vänligen vänd dig till annonsören.

Mitt på en byggarbetsplats i Göteborgs hamn står en container som omvandlar vätgas till energi. Under två veckor har Hitachi Energys innovativa vätgasgenerator HyFlex producerat el till en laddstation för eldrivna grävmaskiner. HyFlex vilar på ett nära samarbete med Göteborgsbaserade PowerCell Group. Ur ett tidigare partnerskap där Hitachi Energy levererade kylsystem till företagets bränsleceller växte ett gemensamt intresse för att fasa ut miljöpåfrestande dieselgeneratorer fram.

Idag används dieseldrivna generatorer för att ge temporär elförsörjning till platser där tillgången till elnätet är begränsad. Det handlar bland annat om byggarbetsplatser, reservkraft nödvändiga i kritiska situationer och event men generatorerna används också för att säkra energitillförseln på exempelvis sjukhus och datacenter. Något som begränsar industrins hållbara omställning.

HyFlex blommar ut i Göteborgs hamn

Dieselgeneratorer orsakar inte bara stora koldioxidutsläpp, utan också obekväma arbetsförhållanden i form av buller och vibrationer. Omständigheter som Hitachi Energy vill förändra med sin nya lösning. Projektet i Göteborg bygger på ett unikt samarbete med PowerCell Group, Skanska, Volvo, Linde Gas, Skagerak Energi och Göteborgs hamn där varje part bidragit med sin expertis.

På Skanskas byggarbetsplats visades för första gången hur HyFlex kan integreras på en kundanläggning, där Linde Gas förser generatorn med vätgas och energin som HyFlex genererar används för att ladda Volvos eldrivna maskiner.

– Vi tycker att det är oerhört viktigt att visa upp för folk att det här fungerar. Det finns alltid en tröskel för att gå in i och anamma ny teknik. Därför vill vi verkligen visa att tekniken finns och att den fungerar. Dessutom har vi själva lärt oss mängder på det här projektet, berättar Thomas Einarsson, affärsutvecklare på Hitachi Energy.

Thomas Einarsson, Hitachi Energy. Foto: Jonas Bilberg

Projektet har visat sig framgångsrikt och vätgasgeneratorn HyFlex planeras att öppnas upp för försäljning i slutet av året och för kommersiella leveranser under nästa år.

Vätgasgeneratorer ska minska koldioxidutsläppen

Tack vare vätgasdrivna bränsleceller är HyFlex en helt utsläppsfri generator. Under drift producerar vätgasgeneratorn endast el, värme och vatten och Hitachi Energy ser stor potential i att HyFlex ska kunna ersätta konventionella dieselgeneratorer och därigenom minska koldioxidutsläppen.

– Att sänka koldioxidutsläppen är i det här fallet faktiskt en ganska lågt hängande frukt då alla komponenter som behövs redan existerar. Vätgas och användarmoduler för att nyttja den finns, elektriska grävmaskiner och laddinfrastruktur finns. Så det handlar mest om att få ihop allting i ett paket, förklarar Thomas Einarsson.

Konceptet ska även bidra till att forma hållbara arbetsplatser. Vätgasgeneratorer och eldrivna maskiner är både tystare och smidigare än dess dieseldrivna föregångare.

– Det har varit oerhört intressant att prata med folk på site. Vi har fått höra från maskinförare att de är mer utvilade på kvällen när de kliver ur en eldriven grävmaskin, på grund av minskade vibrationer och ljudnivåer. För föraren är det en oerhört mycket bättre arbetsmiljö än om man sitter i en fossildriven maskin, säger Thomas Einarsson.

Fossilfri entreprenad – en svensk utmaning

Globalt sett utgör diesel idag en viktig energikälla för flera sektorer. Ur en svensk kontext ser det inte riktigt likadant ut. Däremot menar Thomas att Sveriges geografiska förutsättningar hindrar omställningen till en fossilfri entreprenad.

– Fossilfria entreprenader är en jätteutmaning i Sverige. Att vi är ett så stort och utspritt land gör att infrastrukturprojekt inte alltid har möjlighet att ansluta till elnätet, säger Thomas och fortsätter:

– Vi har också en hel del datacenter i Sverige som har många dieselgeneratorer installerade. Här tror jag att vätgasen kommer att bli en väldigt intressant energibärare.

Framtiden är grön

Thomas Einarsson ser positivt på framtiden. Enligt honom har den svenska energibranschen goda förutsättningar för att expandera produktionen av fossilfria energibärare.

– I dagsläget har vi inte jättemycket grön vätgas i Sverige. Blickar vi däremot framåt tror jag att Sverige kommer att bli en nettoexportör av grön vätgas. Och här ser jag att Hitachi Energys kunskap kommer att spela en viktig roll som teknikleverantör.

Thomas framhåller vikten av att ingen ensam kan driva den nödvändiga omställningen mot hållbarhet. Han understryker att företag måste samarbeta och förena sina krafter. Genom att kombinera Hitachi Energys produkter med lösningar från andra aktörer strävar de efter att minska koldioxidutsläppen i områden där tillgången till elnät är begränsad. Med HyFlex möjliggör de en utsläppsfri energiförsörjning. Hitachi Energy arbetar nu med att utveckla flera modulära varianter av generatorn för att kunna möta olika marknaders specifika behov.

– Att vi gått samman och skapat mängder av nya samarbeten genom HyFlex-projektet i Göteborgs hamn tycker jag är ett jättebra bevis på att ingen kan lösa energiomställningens utmaningar själv. Om vi går ihop och har en öppen dialog runt saker och ting, då kan vi lösa problem, avslutar Thomas Einarsson.

Läs mer om HyFlex och Hitachi Energys arbete för en hållbar energibransch.