ANNONS FRÅN TRIBONEX

Tribonex ytbehandlingar sparar både energi och ökar livslängd

I den globala strävan efter hållbarhet spelar energieffektivitet en avgörande roll, särskilt inom industrin.

Detta är en annons. Den är inte skriven av Ny Tekniks redaktion. Vid eventuella synpunkter, vänligen vänd dig till annonsören.

En viktig del i arbetet mot en mer energieffektiv industri är utvecklingen av avancerade ytbehandlingar för mekaniska system, vilka bidrar till att minska energiförlusterna som orsakas av friktion och nötning – faktorer som står för över 20 procent av den totala energiförbrukningen.

– Nyskapande metoder som mekano-kemisk ytbehandling har visat sig kunna betydligt minska dessa förluster och förlänga komponenternas livslängd, förklarar Christian Kolar, vd på Tribonex.

Genom en rad olika tekniker, inklusive poleringsprocesser och beläggningar som fosfatering, PTFE och PVD/CVD, kan problem med friktion och nötning minimeras. Svenska Tribonex, med över 15 års erfarenhet inom området, betonar vikten av att matcha rätt ytbehandling med rätt material och ytegenskaper för att uppnå optimala resultat.

Christian Kolar framhäver att deras process innebär noggrann analys av komponentens egenskaper och baserat på detta väljer de lämplig behandling. De erbjuder en rad ytbehandlingar, från trumling och isotropisk superfinishing till avancerade mekano-kemiska processer, för att skapa slitstarka och kostnadseffektiva komponenter.

Samarbete som gett resultat

Ett annat fokusområde är smörjfilmers interaktion med ytstrukturer. Optimal ytbehandling kan göra stora skillnader, särskilt i högpresterande applikationer.

– Vår mekano-kemiska behandlingar kan förbättra en hydraulmotors effektivitet med upp till 7 procent genom behandling av specifika komponenter. Vi arbetar också med projekt som minskning av energiförluster i elbilsdrivlinor, i samarbete med KTH, där vi kunnat se minskade förluster om 20 procent, berättar han.

Miljöaspekten är en central del av Tribonex arbete, fortsätter han. De strävar ständigt efter att fasa ut miljöskadliga ämnen som hårdkrom och PFAS och i stället ersätta dessa med mer hållbara alternativ. Deras mekano-kemiska process är resurseffektiv – där processvätskorna återanvänds och endast en liten del av reagenterna förbrukas.

– Komponenterna kan även återbehandlas vilket bidrar till en hållbar produktionscykel. På så vis kan vi nå de krav som idag ställs på oss som leverantör, avslutar Christian Kolar.

Här kan du läsa mer om Tribonex