ANNONS FRÅN FLEXIWAGGON

Svensk innovation möjliggör klimatneutrala transporter

Flexiwaggon grundades i Östersund med en kristallklar vision: de ska revolutionera godstransporter världen över. Med ett unikt produktkoncept baserat på transporter av lastbilar via järnväg, är bolaget väl positionerade för nästa steg. Nu genomförs en nyemission för att skapa förutsättningar för lansering på den internationella marknaden.

Publicerad Uppdaterad

Marknaden för intermodala järnvägslösningar växer i snabb takt och allt fler så kallade ”rolling highways” kör nu reguljärt. Det svenska teknikbolaget Flexiwaggons innovation ligger i den absoluta framkanten och enligt bolagets vd, Jan Eriksson, är ingen befintlig lösning på marknaden i närheten när det kommer till effektivitet och flexibilitet:

– Fördelarna är flera – genom att flytta godstransporter från landsväg till järnväg gynnas  fraktbolag, tågoperatörer och inte minst samhället. Flexiwaggon möjliggör stora kostnadsbesparingar genom hela värdekedjan och erbjuder samtidigt en unik lösning för klimatneutrala transporter.

Se en animerad demonstration av Flexiwaggon här

Som ett persontåg för lastbilar
Nu närmar sig bolaget, efter ett gediget utvecklingsarbete, en kommersialisering av andra generationens Flexiwaggon – en lösning som gör det smidigt för flera fordon att samtidigt köra av och på vagnen, på mindre än tio minuter.

– Vagnen kräver inga särskilda terminaler, utan det enda som behövs är en hårdgjord yta som till exempel bestå av grus. Det går att likna Flexiwaggon med ett persontåg för lastbilar som stannar vid den ”station” som ligger närmast lastbilens slutdestination. Lösningen ligger helt rätt i tiden och attraherar både logistik- och fraktbolag, eftersom tid är lika med pengar i transportbranschen, säger Jan Eriksson.

El – en av bolagets främsta konkurrensfördelar
Andra generationens Flexiwaggon genererar sin egen el via en axelgenerator som sitter på boogin och som bland annat tar vara på tågets bromsenergi. Jan Eriksson beskriver det som en av bolagets främsta konkurrensfördelar.

– Att generera egen el och sedan lagra den i ett batteri innebär att vår lösning är helt oberoende av olika länders elinfrastruktur, eller avsaknad av elinfrastruktur. Och skulle spåret bli strömlöst kan ändå vagnens alla funktioner upprätthållas, säger Jan Eriksson.

Möjlighet att transportera varor dygnet runt 
Flexiwaggons lösning innebär stora besparingar både i tid och pengar. Genom att transportera lastbilar på järnväg kan chauffören nyttja sin obligatoriska vilotid under färden och godset transporteras dygnet runt.

– Beräkningar kan påvisa en halverad tidsåtgång för transporterna, till en kostnad som ligger under hälften av kostnaden för en landsvägstransport. Det är starka argument som innebär mycket goda möjligheter för tillväxt under de kommande åren, säger Jan Eriksson.

Läs mer om Flexiwaggon och vagnens fördelar

Stort intresse i Nordamerika
Under de senaste åren har bolaget bland annat fokuserat på att bygga upp ett nätverk av intressenter såväl nationellt som internationellt, och i juli i år skapades ett samriskbolag tillsammans med nordamerikanska partners.

– Här ligger vårt fokus på ett första pilotprojekt i Port of Long Beach i Los Angeles. Marknaden för lastbilstransporter i USA växer stadigt och med den behovet av hållbara lösningar. Därför är det glädjande att flera stora aktörer inom lastbils- och järnvägsbranschen visat stort intresse för vårt bolag, säger Jan Eriksson.

Hoppa på tåget mot en hållbar framtid
Flexiwaggons ledning ser mycket goda möjligheter till en lyckad lansering av den nya vagnen på den internationella marknaden. För att kunna färdigställa den och parallellt intensifiera försäljningen genomförs därför en nyemission, från 25 september till 30 oktober.

– Vi lämnar också dörren öppen för nya partners och samarbeten för att kunna driva vår verksamhet storskaligt. Jag är fast övertygad om att Flexiwaggon kommer att göra ett stort avtryck på transporter världen över, och ser fram emot att välkomna nya investerare på vår resa mot en hållbar och innovativ framtid, avslutar Jan Eriksson.

Riskinformation:

• Teckningstid: 25 september – 30 oktober 2020

• Emissionsbelopp: 10 800 000 SEK

• Teckningskurs: 120 SEK per aktie i poster om 300 aktier

• Antal aktier före Erbjudandet:1 165 798

• Antal aktier vid fullteckning:1 255 798

• Handelsplats: Bolagets aktier är i dagsläget inte noterade på någon handelsplats.

• Teckningssedel: Skickas in separat via post eller e-post. Teckningssedel finns att hämta på Bolagets hemsida.

Detta är en annons. Artikeln är inte skriven av Ny Tekniks redaktion. Eftersom det här handlar om en investering i någon form vill vi påminna om att en investering innebär en risk. Historisk avkastning är inte någon garanti för framtida avkastning. Kapital som placeras kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Informationen utgör inte rådgivning.