ANNONS FRÅN SIEMENS

Industri 4.0 – en tillväxtmotor för Sverige?

Digitalisering, automation och smarta fabriker ger effektivare produktion och logistik, större flexibilitet, kortare ledtider och högre kvalitet.

Publicerad Uppdaterad

Utvecklingen i den fjärde industriella revolutionen möjliggör en flytt av tillverkningen från låglöneländerna tillbaka till Europa. Med den nya tekniken kan vi få fart på den svenska industriella tillväxten igen.

Den första industriella revolutionen drevs fram av ångmaskiner, den andra av elektricitet och löpande band. Under den tredje har IT spelat en viktig roll. Introduktionen av robotarna har gjort att produktion och distribution av varor kunnat utföras effektivare. IT-revolutionen har också inneburit en övergång från ett samhälle dominerat av varuproduktion till ett samhälle med större fokus på tjänster.

Den fjärde industriella revolutionen, eller ”Industri 4.0” som den också kallas, är fortfarande i sin linda. Där framtidens tillverkande företag är självstyrande smarta fabriker och en ännu effektivare produktion och logistik än under IT-eran. Den tekniska grunden ligger i intelligenta digitala nätverkssystem. Tillverkningen har större flexibilitet, kortare ledtider och maskiner och produkter kommunicerar med varandra genom Internet of Things (IoT).

IoT i tillverkningsledet

Internet of Things (IoT) innebär att maskiner, saker, kläder och till och med människor förses med små inbyggda sensorer och processorer som gör att de kan kopplas upp till internet. Genom dessa kan enheterna uppfatta sin omvärld och kommunicera med varandra samt återföra information till leverantörerna om deras användning vilket på sikt möjliggör bättre kvalitet och mer anpassade produkter.

– I affärstransformationen innebär detta att man genom att få information om produktens beteende på marknaden kan lära sig om hur man kan utveckla och förbättra den under dess livslängd, säger Mats Friberg, nordenchef Siemens PLM Software.

– IoT är minst lika viktigt i tillverkningsledet i det interna effektivitetsutvecklingsarbetet i de smarta fabrikerna – där man kan framställa olika produkter i samma anläggning. Maskinerna måste börja prata både med produkten och med varandra för att förstå hur de presterar och hur de ska optimera utfallet, fortsätter Mats Friberg.

Produkterna som ska tillverkas bär själva med sig all information om hur de ska produceras och kommunicerar direkt med maskinerna för att de ska veta vad de ska göra.

– Ena gången kan det vara en diskmaskin och nästa en tvättmaskin. När tillverkningsmaskinerna läst av vad den ska framställa ställer de in sig för den produkten, förklarar Mats Friberg.

Allt sköts automatiskt. Enda gången en mänsklig hand vidrör produkterna är i början av produktionslinjen. Då förses produkten med en etikett som talar om vad den ska bli och vad som ska göras med den och placeras sedan på produktionsbandet.

– Genom att koppla upp produktionsutrustningen mot internet kan man övervaka hur de och processerna beter sig och mår. Man kan få en indikation på om något inte fungerar som det ska och kan snabbt, och i vissa fall automatiskt, åtgärda problem som uppstår, säger Mats Friberg.

Produktionen flyttar till Europa och USA

Industri 4.0 började som en idé inom Europa för att få bättre lönsamhet i tillverkningen och för att man såg att man var tvungen att göra något dramatiska för att kunna konkurrera med lågprisländerna.

– I dagsläget är det många som siktar mot Industri 4.0, men jag vågar nog säga att vi på Siemens är de enda som har en komplett lösning. Vi hanterar utvecklingsprocessen, produktionsberedningen, alltså att man beskriver hur saker ska produceras, samt vi kan utföra själva produktionen, säger Sverker Nordlander, affärsanalytiker och senior programledare på Siemens PLM Software.

Med den nya tekniken kan fabrikerna göra snabbare omställningar och kvaliteten ökar markant. En och samma fabrik kan tillverka en rad olika varianter vilket innebär att skaleffekterna försvinner. Det blir möjligt att tillverka enskilda produkter efter varje beställares önskemål. Det ger en helt annan flexibilitet än tidigare då det var stordrift som gällde.

– Vi behöver inte längre megafabriker i låglöneländerna. Vi kan med Industri 4.0 ha en betydligt högre lönsamhet på produktionen i våra egna fabriker i exempelvis Tyskland, säger Mats Friberg.

Det är lätt att tro att en ökad automatisering leder till att arbetstillfällen försvinner. Det är sant att det blir färre jobb i låglöneländerna, men det kommer att sysselsätta fler ibland annat Europa och i USA.

– På det stora hela innebär detta inte en minskning av arbetskraftsbehovet. Det fördelas bara om, dels geografiskt, men också kompetensmässigt, säger Sverker Nordlander.

Man behöver inte längre i samma omfattning fokusera på var man finner den billigaste arbetskraften. Det blir den mest kompetenta arbetsstyrkan som efterfrågas när det blir specialister som styr produktionssystemen.

Viktigt för tillväxten i Sverige

– Industri 4.0 är stort, det kommer att revolutionera världen. De företag som inte hänger med på det här kommer förmodligen inte att finnas om tio år, spår Sverker Nordlander.

Utvecklingen av industrin anses också vara av stor betydelse för välfärden. I Sverige har den industriella tillväxten stagnerat. Mellan år 2000 och 2013 har den i genomsnitt minskat med 0,2 procent, medan den under samma period i ökade med 2,1 procent per år i länder som Belgien, Irland, Österrike, Tyskland samt Nederländerna.

Industrisektorn i sig utgör en femtedel av Sveriges totala ekonomi, och är en betydande tillväxtmotor. Den står för 72 procent av näringslivets satsningar på forskning och utveckling. Industrin och industrinära tjänster skapar 77 procent av landets exportintäkter.

Om Sverige lyckas växla om från stagnation och i stället har samma tillväxt som ovanstående länder skulle det ackumulerade ökade ekonomiska värdet år 2040 uppgå till 6 800 miljarder kronor.

– Det är alltså av stor betydelse för Sverige och vår ekonomi att svenska företag förstår innebörden och betydelsen av den utveckling som nu håller på att ske i den fjärde industriella revolutionen.  Att de drar nytta av de möjligheter som digitaliseringen medför så att vi kan få en kontinuerlig produktivitetsökning och inte hamnar efter resten av västvärlden, avslutar Mats Friberg.

För mer information:

Industry 4.0 manufacturing and your future business

Siemens PLM Software

1) Källa:

En rapport om samhällsnyttan med produktivitetsutveckling av Siemens ”Industriell utveckling – nyckeln till Sveriges framtida välstånd”