ANNONS FRÅN FISHER INVESTMENTS NORDEN

Fondsparandets för- och nackdelar

Öppenhet kring provisioner, övergripande utformning av portföljstrategi samt individuell anpassning är tre förhållanden som måste tas i betraktning när det gäller en diversifierad portföljstrategi. Det menar Fisher Investments Norden som specialiserar sig på förmögenhetsförvaltning för välbärgade investerare.

Publicerad Uppdaterad

Att bli rik av sina investeringar är en dröm närd av många. Efter ett långt arbetsliv hägrar pensionen, och vem vill inte sätta guldkant på den tillvaron? Hur ska du tänka för ett långsiktigt fondsparande, och vilken strategi ska du anamma för att nå dina finansiella mål?

Enligt Fisher Investments Norden kan fonder vara ett bra alternativ för en ny investerare som vill bygga upp en portfölj. Fonder ger en omedelbar diversifiering som kan vara kostsam att bygga upp för nya investerare. 

Lär dig mer om fonder och vilka alternativ Fisher Investments Norden erbjuder i deras investeringsguide. Ladda ner hela guiden och få regelbundna insikter här.

Bank eller professionell rådgivare?

En rådgivare kan rekommendera dig att placera dina pengar i flera fonder, och hävdar att detta kommer att diversifiera din portfölj tillräckligt. Vid första anblicken skulle det vara rimligt att sprida din risk, men om du sprider dina tillgångar på för många ställen kan det också orsaka ineffektivitet på andra sätt. Antag att en fondförvaltare är hausse på en aktie och köper; En annan fondförvaltare är baisse på samma aktie och säljer. Du är fortfarande exponerad för den delen, men du betalar provisioner på båda transaktionerna. Din portföljpositionering eller strategi kanske inte har ändrats, beroende på vad som finns kvar i din portfölj - men du har betalat 2 uppsättningar transaktionskostnader.

Vilka alternativ rekommenderar Fisher Investments Norden större investerare?

Fisher Investments Norden använder primärt aktier, obligationer, några börsnoterade fonder (Exchange Traded Fund, reds. anm.) och andra väldigt likvida värdepapper. Det betyder att de alltid håller en fullständig översikt över dina innehav och utvecklingen i din portfölj. De kan också se till att du inte har samma värdepapper och innehav på flera ställen, t.ex. två olika fonder. Detta ger dem flexibilitet och möjlighet att anpassa din portfölj så att den alltid anpassas till nuvarande marknadssituation, din strategi och ekonomiska mål.

En kund hos Fisher Investments Norden eftersöker fonder för pensionstillvaron eller liknande investeringsmål. Mål som de tycker bäst nås med eget kapital och ränteplaceringar.

Hur skapar man en personlig investeringsprofil?

På Fisher Investments Norden handlar allt om dialog och långvarig personliga relationer. Under de första mötena handlar det om de försöker förstå vad kunden vill uppnå över tid, samt vilken tidshorisont de investerade beloppen har. Efter det får kunden en permanent investeringsrådgivare som har till uppgift att första ändringar i kundens livssituation.

Nyckel till en lyckad portföljstrategi som ska skapa den avkastning du behöver är att börja så tidigt som möjligt, investera allt du kan och undvika fel som till exempel att inte vara tillräckligt diversifierad eller att agera känslomässigt, ett inte alltför ovanligt misstag. Genom att arbeta tillsammans med en bra investeringsrådgivare kan man i hög grad undvika misstag. Det är därför Fisher Investments Nordens investeringsrådgivare finns. De säljer aldrig produkter de inte själva har kunskap om, utan de finns till för att hjälpa sina kunder med en utstakad kurs för att uppnå de uppsatta målen. En viktig roll som investerare ofta kanske inte tänker på när de funderar på att samarbeta med en professionell finansiell rådgivare.

Detta och mycket mer förklaras i Fisher Investments Nordens guide. Ladda ner hela guiden och få regelbundna insikter här.