ANNONS FRÅN SEK SVENSK ELSTANDARD

Fler perspektiv ger bättre standard

I ett samhälle där elprodukter och -tjänster korsar internationella gränser är standardisering viktigt. Men varför är motsatsen – olikheter – så viktigt bland deltagarna i kommittéerna som sätter standarden?

Publicerad

Detta är en annons. Den är inte skriven av Ny Tekniks redaktion. Vid eventuella synpunkter, vänligen vänd dig till annonsören.

En kommitté inom SEK Svensk Elstandard består av en grupp experter från olika sektorer som arbetar tillsammans för att utveckla och definiera standarder inom det elektrotekniska området.

– Förutom att deltagarna personligen får stora utvecklingsmöjligheter är det givetvis en enorm fördel för de representerade företagen. De får dels möjligheten att påverka standardiseringsarbetet till sin fördel, dels en insyn i framtidens utveckling och vilka anpassningar de behöver göra för att framtidssäkra sin verksamhet, säger Sofie Bergh, marknads- och kommunikationsansvarig på SEK Svensk Elstandard och tillägger:

– Standardisering underlättar för konsumenten, effektiviserar, bidrar till hållbarhet och främjar innovation.

Läs mer om SEK Svensk Elstandards tekniska kommittéer

Det senare kan låta motsägelsefullt, men när det finns en gemensam grund att stå på kan ofta nya lösningar skapas därifrån, menar Sofie Bergh. Och extra innovativt blir det om det görs på rätt sätt:

– Nyckeln till att säkerställa att kommittéerna får maximal utväxling från sina deltagares input är att se till att det finns en bredd vad gäller… allt! I dagsläget är SEKs kommittéer för homogena för sitt eget bästa; de skulle gynnas av bred representation inom allt ifrån kön och ålder till etnicitet, funktionsvariationer och socioekonomisk bakgrund för att nämna några, säger hon.

En för liktänkande kommitté riskerar att både gå miste om viktiga perspektiv och att göra felaktiga säkerhetsbedömningar.

– Exempelvis har kvinnors röster ofta en annan frekvens rent ljudmässigt än mäns. Om det inte tas i beaktning kan det ställa till med problem vid röststyrning av maskiner. Något som enkelt hade kunnat undvikas i ett standardiseringsarbete med en bättre representation och medvetenhet bland deltagarna, säger Sofie Bergh.

Läs mer om SEK Svensk Elstandards tekniska kommittéer

Just anatomi och röstfrekvenser baserar sig visserligen på rena fakta, men viss information som är beteendebaserad är bortom räckhåll för andra än användaren.

– Jag personligen använder min plattång som strykjärn ibland för att fixa till en krage som böjt sig. Jag vet andra som använder sin hårfön för att skynda på torkningen av en blus. Om standardskaparna missar att ta hänsyn till hur produkterna faktiskt används, ökar riskerna för exempelvis brand, samtidigt som det finns stor potential att utveckla produkten på nya sätt, säger Sofie Bergh.

På frågan om hur framtiden ser ut för standardisering svarar hon säkert:

– Jag är övertygad om att vi har en stor outnyttjad kunskapskälla för att skapa representativa och användbara standarder.

FAKTA

Om SEK Svensk Elstandard:

SEK Svensk Elstandard är en ideell, icke-vinstdrivande organisation utsedd av regeringen för standardisering inom elektroteknik i Sverige. Idag engagerar SEK cirka 800 experter från företag, myndigheter, organisationer och akademiska institutioner som tillsammans representerar Sverige och bidrar till internationell standard.