ANNONS FRÅN STICKY BEAT

Deras tekniska innovation bidrar till ökad säkerhet inom industrin

SSG On Site/Workflow.

Med industrins säkerhetsfrågor som huvudfokus har innovationsbyrån Sticky Beat och SSG Standard Solutions Group, ledande inom arbetsmiljö och säkerhet, etablerat ett innovativt samarbete. Tillsammans har de utvecklat appen SSG On Site och tjänsten Workflow, som inte bara förenklar arbetet på industrianläggningar, utan också ökar säkerheten och effektiviteten.

Publicerad Uppdaterad

Detta är en annons. Den är inte skriven av Ny Tekniks redaktion. Vid eventuella synpunkter, vänligen vänd dig till annonsören.

Sticky Beat är en digital innovationsbyrå som alltid sätter deltagaren i fokus. Nisse Bryngfors, Digital Director på Sticky Beat, berättar att de är skickliga på att driva innovationsprocesser såväl som att utveckla och realisera de idéer som tas fram. På så vis har de blivit en viktig partner för SSG i deras arbete med att digitalisera industrin.

– Vårt arbete börjar alltid med workshops där vi tillsammans med kunder och deltagare hittar insikter som sedan används i det fortsatta idéarbetet. Detta leder ofta till att vi bygger nya tjänster och produkter som sedan vidareutvecklas tillsammans med användarna. Vårt partnerskap med SSG är ett utmärkt exempel på hur vi tillsammans kan skapa lösningar som verkligen gör skillnad för hela industrin, berättar Nisse Bryngfors.

Nisse Bryngfors, Digital Director Sticky Beat.

SSG: Standardiserade lösningar för säkerhet inom industrin

I över 60 år har SSG dedikerat sig till att utveckla standardiserade lösningar på de gemensamma problem som finns inom industrin. Markus Sjöholm, Product Manager på SSG, betonar vikten av att industrin, trots att det kan vara konkurrenssituationer, arbetar tillsammans för att lösa frågor kring arbetsmiljö och säkerhet.

– Alla aktörer pratar om samma saker när det gäller safety. Man kan vara konkurrenter på många områden, men när det kommer till safety är det en gemensam målsättning att tillsammans samverka för att skapa rätt förutsättningar. På SSG ser vi oss själva som en stark part som hjälper till att bygga en säkrare arbetsmiljö för alla. Man kan säga att vi är ett IT-bolag, en digital kraft i svensk industri, men verkar också globalt, säger Markus Sjöholm.

Han understryker vikten av att vara nära industrin och lyssna på deras behov.

– Vi bygger saker hela tiden, med örat mot rälsen. Det är viktigt att vi har med oss industrins perspektiv och behov i vårt arbete. Vi kan inte skapa optimala standarder och lösningar utan en stark förankring i verkligheten.

Tillsammans har SSG och Sticky Beat utvecklat appen SSG On Site och den kompletterande tjänsten Workflow. SSG On Site, som numera används av över 100 industrianläggningar i Sverige, Norge, Finland och på Island, är en plattform som digitaliserar och förenklar arbetsdagens säkerhetsrutiner. Användare kan enkelt få tillgång till och hantera sina arbetstillstånd, se instruktioner, identifiera nödvändig skyddsutrustning och även vara medvetna om potentiella risker innan de påbörjar sitt arbete på anläggningen.

– Vi på SSG delar samma ambition som Sticky Beat, att vilja förändra och förbättra kontinuerligt med kunden i fokus. Vi vill att alla ska få komma hem oskadda när arbetsdagen är slut. SSG On Site syftar till att alla individer på en anläggning ska ha tillgång till relevant information på ett enkelt sätt, säger Markus Sjöholm.

Markus Sjöholm, Product Manager SSG.

Läs mer om SSG On Site här.

Digitalisering av arbetstillstånd

Den kompletterande tjänsten Workflow integreras smidigt med appen och syftar till att digitalisera och automatisera processen för arbetstillstånd. Genom att digitalisera manuella och pappersbaserade hanteringar finns det stor potential att minska risken för fel och förseningar i godkännandeprocessen. Arbetstillstånd är nästan alltid förenat med att det ska utföras ett arbete med en högre riskbild.

– För två år sedan påbörjade vi ett insiktsarbete kring just arbetstillstånd inom industrin. Vi insåg tidigt att alla arbetar på olika sätt, har olika benämningar och att processen utförs analogt på många industrier, berättar Nisse Bryngfors från Sticky Beat.

– Arbetstillståndet är ofta en pappersprodukt som har stora brister, är ineffektiv och som ofta är alldeles för tidskrävande. Vi har verkligen arbetat målmedvetet för att lösa den utmaningen inom industrin. Vårt fokus har varit att göra något användarvänligt och enkelt och med Workflow har vi samlat allt på ett ställe. Arbetstillståndet är av stor vikt, både för att följa lagar och för att säkerställa en säker arbetsmiljö, och vår lösning gör det möjligt att hantera dem smidigt och effektivt, säger Markus Sjöholm från SSG.

Innovativt partnerskap för framtidens industri

Samarbetet mellan Sticky Beat och SSG har pågått i 6 år och båda parter ser fram emot kommande innovationer tillsammans.

– För oss är det viktigt att vi jobbar med kunder och projekt som verkar för en bättre morgondag, och detta är verkligen ett sådant tillfälle. Vårt varför i just det här projektet är att varje person ska komma hem i samma skick som de gick till jobbet. Sticky Beats kultur och sätt att se på innovation har varit en viktig del i arbetet och SSG har varit duktiga på att ta vara på det istället för att begränsa oss, berättar Nisse Bryngfors.

– Vårt samarbete med Sticky Beat har varit en ynnest. De är oerhört duktiga, tillmötesgående, proaktiva och lyhörda, och utöver det får vi alltid det lilla extra. De är vår innovationspartner och förvaltar våra tjänster på ett enastående sätt. Jag ser verkligen fram emot vad vi kommer att åstadkomma tillsammans framöver, avslutar Markus Sjöholm från SSG.

Läs mer om Sticky Beat.

Sticky Beat är sponsor till 33-listan 2023, läs mer här.