SAMHÄLLE

Regeringen föreslår skrotningspremie för bilar: ”Incitament att byta till elbil”

Klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari (L).
Klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari (L).

Nu lägger regeringen fram en rad förslag på klimatområdet. Bland annat en skrotningspremie för gamla bilar.
Klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari (L) vill dock inte svara på hur mycket utsläppen väntas minska av förslagen eller hur de ska finansieras.

Publicerad

Regeringen vill införa en tillfällig premie för den som skrotar en äldre bil med förbränningsmotor och i stället leasar eller köper en elbil.

Förslaget väntas kosta 250 miljoner kronor per år de kommande två åren.

– Vi tror att det här är ett bättre sätt att få till ett incitament för privatpersoner att byta till elbil. Detaljerna kommer vi att återkomma till, säger klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari.

Mer till våtmarker

Det är en av flera klimatsatsningar ur kommande budget som nu presenteras.

Utöver skrotningsbonusen presenterar regeringen också satsningar på tunga elfordon på 1,44 miljarder kronor. Anslaget för att återställa våtmarker höjs med 155 miljoner kronor.

Klimatklivet, som är ett investeringsstöd för företag och organisationer som vill ställa om, får ytterligare 800 miljoner kronor.

– Klimatklivet är regeringens bredaste investeringsstöd för att minska koldioxidutsläppen, det är också ett av de viktigaste stöden för att bygga ut laddinfrastrukturen, säger Romina Pourmokhtari.

Enligt regeringen är den totala satsningen i förslagen på 4 miljarder kronor. Av den summan går dock 1,3 miljarder till den skrotade klimatbonusen för personbilar.

Den tog regeringen bort förra året, men bonusen kostar fortfarande pengar eftersom många bilköpare har fått vänta på leverans.

Romina Porumokhtari vill inte svara på TT:s fråga om utsläppsminskningarna i förslagen väger upp för de utsläppsökningar som de sänkta kraven på reduktionsplikten medför. Eller hur utsläppen för budgeten som helhet kommer att se ut.

– När hela budgeten presenteras kommer det också att finnas en kalkyl på hur den påverkar utsläppen. Det är viktigt att ta fasta på att en regering måste ta hänsyn till hela samhället, och en viktig fråga för många är de höga bränslepriserna. Många har svårt att få ihop hushållsekonomin, säger hon.

Kritik för miljöpolitiken

Hur finansieras de här förslagen, kommer vissa andra områden att få nedskärningar?

– Det är klart att alla budgetar är prioriteringar. Det blir plus på vissa områden och minus på andra. Det kommer man få klarhet i när man ser budgeten på totalen, säger Romina Pourmokhtari.

Förra året kritiserades regeringen från flera håll för att de skar ned på miljö- och klimatsatsningarna i budgeten.

Nu menar Romina Pourmokhtari att kommande budget är ambitiös.

– Den här budgeten kommer tveklöst att visa på regeringens ambitioner på klimatområdet, säger hon.