INNOVATION

Piloter kan lätt undvika contrails med  hjälp av Googles AI

Kondensationsstrimmor som oftare går under benämningen k-strimmor.
Kondensationsstrimmor som oftare går under benämningen k-strimmor.

Så kallade contrails kan stå för så mycket som 35 procent av den globala uppvärmning flygindustrin orsakar. Men med hjälp av ett ai-system från Google kan kondensationsstrimmorna minska med över 50 procent, visar ny forskning.

Publicerad Uppdaterad

Vid en viss temperatur och fuktighet bildas k-strimmor (även kända som contrails) av flygplanens avgaser. Enligt SMHI betraktas de inom meteorologin som artificiella moln. Moln kan visserligen reflektera solljus, men effekten av k-strimmor är snarare att de absorberar värme. 

Nu har Google, tillsammans med Bill Gates investeringsbolag Breakthrough Energy och American Airlines, visat att artificiell intelligens kraftigt kan minska förekomsten av k-strimmor. 

Ett forskarlag har byggt en prognoskarta, som förutspår när och var k-strimmor kan uppstå genom att först studera tiotusentals satellitbilder för att upptäcka och märka k-strimmor. Det var förenat med en viss utmaning eftersom strimmorna kan påminna mycket om vanliga cirrusmoln.

Räcker att justera höjden en aning

All data användes därpå för att träna en datorseendemodell som fick lära sig att upptäcka strimmorna. Till sist adderades ytterligare väder- och flygdata för att skapa prognoskartan. 

– Det är som en stor karta som säger, ”kolla, plan som flyger på den här höjden kommer att orsaka contrails. Så låt oss undvika att flyga just där”, förklarar Scott Geraedts, programvaruingenjör på Google, i en video företaget publicerat

Uppseendeväckande nog kan det vara möjligt att åtgärda problemet genom att en bråkdel av alla flygningar justerar marschhöjden en aning för att undvika fuktiga områden. Det är, som piloten Deborah Hecker säger i videon, inte konstigare eller svårare än när man försöker undvika turbulens. 

Fram till nu har det varit svårt att göra tillförlitliga prognoser för fuktighet på sådana höjder. Men när American Airlines under sex månader genomförde 70 testflygningar med Googles ai-system reducerades mängden k-strimmor med 54 procent. 

Enligt New York Times ska resultaten härnäst referensgranskas inför eventuell publicering i en vetenskaplig tidskrift. Utöver det återstår ett annat frågetecken: de k-strimmor som fångar in mest värme uppstår på kvällen eller natten, men American Airlines testflygningar genomfördes dagtid. Forskarna är emellertid övertygade om att deras system kommer att fungera lika bra oavsett tid på dygnet, något som alltså återstår att se. 

Juliet Rothenberg, som jobbar med artificiell intelligens och klimat på Google, är likväl hoppfull. 

– Vad gäller klimatlösningar är det här väldigt speciellt för det kan skalas upp på ett antal år, det tar inte årtionden, säger hon till New York Times.