SAMHÄLLE

3 500 år gamla handen är fortsatt ett mysterium för forskarna

Eventuellt kan bronshanden ha krönt en stav.
Eventuellt kan bronshanden ha krönt en stav.

Den cirka 3 500 år gamla bronshanden hittades i en grav i Schweiz 2017. Märkligt nog har forskarna ännu inga klara slutsatser kring objektets funktion eller ursprung.

Graven i kantonen Bern har daterats till 1 500-1 400 f.Kr. Utöver benrester från en vuxen man innehöll den bronsföremål i form av ett dolkblad, en brosch, samt en spiral som sannolikt var en hårprydnad. Till det kommer några platta delar av guld – och de förmodas tillhöra ett av de mest unika fynden från europeisk bronsålder.

Ännu inga klara slutsatser

Det är en bronshand som avslutas med en guldkrage, och som skulptur utgör det den äldsta avbildningen av människokroppen hittills i Centraleuropa. Men trots att "handen från Prêlez" hittades 2017 har forskarvärlden ännu inte kommit fram till vad föremålet hade för funktion. Det skriver IFL Science.

Utöver ett dolkblad, en brosch samt en spiral av brons fanns även tillplattat guld, som tros tillhöra handen.
Utöver ett dolkblad, en brosch samt en spiral av brons fanns även tillplattat guld, som tros tillhöra handen.

Det har spekulerats i huruvida handen kan utgöra en del av en större skulptur, eller om den möjligtvis kan ha krönt toppen på en stav. Objektet tros dock ha utgjort en symbol för makt. Experterna har heller inte kunnat avgöra huruvida handen är lokalt tillverkad i Trois-Lacs-regionen.