RYMDEN

Visselblåsare: USA har intakta utomjordiska farkoster – ”Vi är inte ensamma”

Ett av videoklippen som på nytt ökat intresset för oidentifierade flygande fenomen.
Ett av videoklippen som på nytt ökat intresset för oidentifierade flygande fenomen.

USA förfogar över delar av och hela intakta utomjordiska farkoster. Det uppger visselblåsaren David Grusch, en före detta amerikansk underrättelseofficer.

Publicerad Uppdaterad

Uppgifterna om att USA har teknisk utrustning som inte härstammar från vår planet har, menar David Grusch, i strid mot amerikanska lagar hemlighållits från kongressen. I fjol beslöt Grusch att förse den lagstiftande församlingen med många timmars bandupptagningar bestående av sekretessbelagd information. Kongressens generalinspektör ska ha mottagit uppgifter om specifika platser och namn på hemliga projekt. Däremot har inga fysiska bevis överlämnats. 

Det är sajten The Debrief som står för det sensationella avslöjandet. Väl medvetna om sprängkraften i materialet ägnar sajten mycket plats åt den trovärdighet David Grusch tycks åtnjuta inom den amerikanska underrättelsetjänsten. The Debrief har också publicerat inte färre än tre artiklar där man beskriver hur redaktionen faktagranskat uppgifterna. 

En före detta kollega till David Grusch, den före detta arméöversten Karl Nell, beskriver Grusch som en person med högsta integritet. Nell säger också till The Debrief: 

– Insikten om att en del av de här teknikerna av okänt ursprung kommer från icke-mänsklig intelligens är obestridlig.

Andra uppgiftslämnare bekräftar

Nell och Grusch jobbade tillsammans på UAP, Unidentified aerial phenomena task force, en organisation som sedan något år ersatts av AARO, All-domain anomaly resolution office. David Grusch, en veteran som tjänstgjorde i Afghanistan, har också varit anställd vid National Geospatial-Intelligence Agency (NGA) och National Reconnaissance Office (NRO). 

Enligt The Debrief har David Grusch uppgifter bekräftats av flera nuvarande eller före detta medlemmar av underrättelsecommunityt. En av dem, Jonathan Grey, är för närvarande anställd vid National Air and Space Intelligence Center (NASIC). 

 – Fenomenet med icke-mänsklig intelligens är på riktigt. Vi är inte ensamma. Fynd av det här slaget är inte begränsat till USA, utan är ett globalt fenomen, säger Grey. 

David Grusch ska inte med egna ögon ha sett några bevis för att farkosterna existerar utan baserar sina uppgifter på bland annat intervjuer med personer med direkt kännedom om materialet. Enligt dem kan farkosterna inte härstamma från jorden. 

– Den bedömningen är baserad på fordonsmorfologin, materialtester och att de har unika atomstrukturer och radiologiska signaturer, säger Grusch. 

Under sommaren 2021 släppte USA:s försvarshögkvarter Pentagon en länge efterlängtad ufo-rapport. I rapporten beskrevs 144 olika observationer av oidentifierbara objekt. 80 av dessa var gjorda med hjälp av sensorer eller kameror. 

Oumuamua en farkost?

Ett år efter att rapporten släpptes, under sommaren 2022, öppnades AARO. AARO har fått i uppdrag att spåra oidentifierade objekt – flygande ufon, okända objekt under havsytan och ute i rymden. 

Pentagon-rapporten föregicks av läckta videoklipp som New York Times-publicerade. Klippen, inspelade med sensorer från amerikanska stridsflygplan, blev tack vare sitt mystiska innehåll virala. Piloterna gick i god för dem. Ny Teknik har i detalj gått igenom videorna, något du kan ta del av här

Harvard-fysikern Avi Loeb har skrivit boken Utomjordiskt: de första tecknen på intelligent liv. I den argumenterar han för att det interstellära objektet Oumuamua inte var en asteroid, utan en farkost. För The Debrief skriver han att David Grusch uppgifter må vara trovärdiga, men är helt utan vetenskapligt värde. ”Det vi forskare vill se är de faktiska materialen eller de data som samlats in.”