RYMDEN

Deras lilla raketmotor är utvecklad för kubsatelliter

Forskarna har använt MEMS-teknik för tillverkningen.
Forskarna har använt MEMS-teknik för tillverkningen.

Den är lång som en fingernagel och drivs med vatten. Trots sin storlek ska raketmotorn kunna flytta på kubsatelliter.

Cubesats (kubsatelliter) kan sättas ihop för att forma större enheter, men respektive kub har decimeterlånga sidor och väger som mest 1,33 kg. Nu utvecklar brittiska Imperial College en ny raketmotor för dem. Det skriver ESA, som stöttar projektet ekonomiskt. 

Med det begränsade utrymmet måste tekniken vara mycket liten och lätt. Satelliten kan heller inte bära med sig brandfarliga bränslen eller giftigt material. Resultatet är the Iridium Catalysed Electrolysis Cubesat Thruster, förkortat "ICE-Cube Thruster". 

Drivs med vatten

Raketmotorn är ungefär lika lång som en fingernagel. Tillsammans har förbränningskammaren och dysan en längd på 1 mm. För tillverkningen av dem har forskarna använt MEMS-teknik, mikroelektromekaniska system, vilket innebär att man enkelt kan skala upp produktionen av raketmotorer och få en låg tillverkningskostnad. Drivmedlet är vatten, som spjälkas till väte och syre – för elektrolysen krävs 20 watt. 

I forskarnas tester har den antända gasen alstrat 1,25 mN i 185 sekunder.