Tyskland bäddar för import av vätgas - från Australien

2021-06-14 15:31

Australien och Tyskland har nu undertecknat ett intentionsavtal om att samarbeta kring att ta fram vätgas, som av en del experter pekats ut som en möjlig energikälla för att ersätta mer fossila bränslen.

Samarbetet handlar framförallt om att Tyskland ska importera vätgas i betydande mängder från Australien. Produktionen ska produceras på ett hållbart sätt, vilket ses som en viktig faktor för att landet ska nå sina klimatmål. Dessutom ska det vara billigt; Prismålet har satts till "H2 under 2", alltså två australiensiska dollar, motsvarande knappt 13 kronor, per kilogram väte.

Australien är en stor utsläppsnation med modesta klimatmål. Landets premiärminister Scott Morrison säger att internationellt samarbete är nyckeln för att göra alternativa energitekniker som vätgas kommersiellt gångbara.

Läs mer: Vätgasrevolutionen – vad handlar den om?

"Vår ambition är att producera den billigaste rena vätgasen i världen, vilket kommer att omforma transport, gruvnäring, resurser och tillverkning här hemma och i utlandet", säger han i ett uttalande.

Inkluderar vätgasinkubator för pilotprojekt

Redan förra sommaren skrev länderna under avtal för att undersöka möjligheter till vätgassamarbete, något som nu alltså har resulterat i Germany Australia Hydrogen Accord, som skrevs under i söndags. Inom ramen för samarbetet ingår en satsning på en teknikinkubator kallad Hygate - The German-Australian Hydrogen Innovation and Technology Incubator - som ska stödja pilot-, test- och demonstrationsprojekt.

Läs mer: Forskarnas pasta öppnar för vätgas i små fordon

Hur de stora volymerna med vätgas miljömässigt, snabbast och säkrast ska förflyttas från Australien till Tyskland uppges inte. Enligt Anna Alexandersson, chef på enheten för energiomvandling vid forskningsinstitutet Rise i Lund är det generellt sett lätt att räkna hem miljövinsterna för att frakta vätgas med tankfartyg.

– För att kunna räkna ut miljövinsten måste man ta hänsyn till hela energisystemet, men om man jämför med exempelvis bensin eller diesel så innebär vätgas stora utsläppsminskningar, säger Anna Alexandersson.

Onödigt att överdriva riskerna

När det gäller säkerhetsaspekterna så säger hon att man visserligen måste ta säkerhetsaspekterna på allvar men samtidigt inte överdriva riskerna.

– Vätgas är ju relativt nytt och kan innebära en förändrad riskbild, men det ska jämföras med de risker som vi redan har. Det finns ju alltid säkerhetsmässiga risker för alla bränslen, som exempelvis bensin, fordonsgas eller el vilket vi är mer vana vid, säger Anna Alexandersson.

Läs mer: Svenskarna som höjer verkningsgraden på elektrolysörer

TT / Ny Teknik

Anders Frick

Debatt