Stora Ensos fabrik för korslimmat trä igång – femdubblar svenska kapaciteten

2019-03-14 11:10  

Stora Ensos nya produktionslinje för korslimmat trä har kommit igång vid sågverket i värmländska Gruvön. Produktionskapaciteten vid full drift beräknas till 100 000 kubikmeter per år, en femdubbling av Sveriges totala kapacitet.

Den officiella invigningen sker i maj, men fabrikens kommersiella leveranser inleds redan nu.

– Det har varit ett ganska snabbt bygge. Konstruktionsfasen och startup-fasen har tagit ungefär 1,5 år, säger Maja Bergström, Stora Ensos projektledare för satsningen.

Fabrikens produktionschef Lars Sjöberg är väldigt nöjd med att man nu kommit igång med driften.

– Ett sådant här projekt är ett maratonlopp, och vi har hållit tidplanen i alla delar. Just nu är vi i ramp up-fasen och har precis rekryterat vårt andra skift, säger han.

Initialt räknar man med att komma upp i treskift inom ett år.

– Men med ett sådant här starkt byggmaterial, i en tid då vi måste möta allt högre miljökrav, tror jag att den här produkten har en lysande framtid. Personligen räknar jag med att vi går upp i fyrskift med tiden, säger Lars Sjöberg.

Fabriksbyggnaden visar upp materialet

Korslimmat trä, eller CLT (Cross Laminated Timber), tillverkas av minst tre skikt hyvlat trä som läggs i rät vinkel mot varandra i fiberriktningen och sedan limmas och pressas ihop. Det ger ett byggelement med hög tvärstyvhet och små fuktbetingade rörelser, och byggkomponenternas höga prefabriceringsgrad medför snabbt montage. Dessutom kan materialet bearbetas med vanliga handverktyg.

Fabriksbyggnaden är till stora delar konstruerad i samma material som ska produceras: det har gått åt ungefär 3.500 kubikmeter korslimmat trä som har levererats av Stora Ensos CLT-fabriker i Österrike.

– Jag brukar säga att det bästa säljargumentet för CLT är att komma hit och titta på vår anläggning. Enligt min mening är det ett fantastiskt material, säger Lars Sjöberg.

De två österrikiska CLT-fabrikerna producerar sammanlagt omkring 150.000 kubikmeter per år. Anläggningen vid Gruvön är projekterad för en produktionskapacitet på 100.000 kubikmeter per år, och ökar därmed Stora Ensos kapacitet med två tredjedelar på ett bräde.

Läs mer: Startupen Cind ”skannar” timmer åt svenska sågverk

Som jämförelse kan nämnas att Sveriges totala kapacitet hittills uppgått till ungefär 22.000 kubikmeter per år, genom den norrländska sågverkskoncernen Martinsons Såg AB.

– Vi räknar med att det tar två-tre år innan vi kommer upp i full drift. Investeringskostnaden uppgår till ungefär en halv miljard kronor, men baserat på de erfarenheter vi gjort hos våra systerverk i Österrike tror vi att detta blir en mycket god affär, säger Maja Bergström.

Stora Ensos fabrik på Gruvön

Stora Ensos fabrik på Gruvön är Europas största produktionslinje för korslimmat trä, och ska enligt plan tillverka 100 000 kubikmeter CLT per år när man kommit upp i full produktion.

Detta kan jämföras med att det krävs cirka 33 kubikmeter CLT för att bygga en lägenhet på 70 kvadratmeter boyta, enligt intresseorganisationen Sveriges Träbyggnadskanslis uppgifter.

Investeringen i den nya CLT-linjen uppgår till cirka 500 miljoner kronor, och Stora Enso räknar med att behöva nyanställa omkring 60 personer.

Tommy Harnesk

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Ny Teknik.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Ny Teknik eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Debatt