Rapport: Ingen Euro 6-diesel klarar gränsen för kväveoxider

2018-06-08 08:35  

En ny studie visar hur få av tillverkarnas dieselmodeller som når upp till utsläppskraven av kväveoxider vid verklig körning. Resultatet är nedslående.

Att det finns en rejäl skillnad mellan hur mycket kväveoxider (NOx) dieselbilar släpper ut på pappret jämfört med i verkligheten är numer välkänt. Dieselgate som briserade 2015 har gjort frågan till en het politisk potatis som håller på att omsättas till dieselförbud i flera europeiska städer.

En ny rapport visar hur stor skillnaden är för bilar tillhörande olika generationer av avgasstandarder (Euro 2–Euro 6) samt för olika biltillverkare. Resultatet stärker tidigare mätningar som har visat på stora skillnader mellan testresultat och verklighet.

Rapporten är gjord av The International Counsil on Clean Transportation (ICCT) och finns att läsa här. Utsläppen har fjärravlästs med hjälp av en ljusstråle på olika platser i Europa, bland annat Sverige. Data från 700 000 fordon har samlats in mellan 2011 och 2017. Tidigare har utsläpp vid verklig körning främst mätts genom att utrustning monteras på själva bilen.

Läs mer: Biljättarnas kritik: Nya EU-testet stoppar flera bilmodeller

Bensinbilar är betydligt bättre på att nå upp till kväveoxid-kraven vid verklig körning jämfört med dieselbilar. Bensinbilar har dessutom blivit allt bättre på det. 63 procent av bensinbilarna som tillhör den senaste avgasstandarden Euro 6 nådde upp till utsläppskraven. För de betydligt äldre Euro 3-bilarna med bensinmotor var motsvarande siffra 23 procent. Se bild 1.

Inga Euro 6-bilar klarar utsläppskraven

Den långsiktiga trenden för dieselbilar är nedslående. Inte sedan Euro 3 har en enda bil nått upp till kraven. För Euro 6 skedde dock ett trendbrott. De bilarna står för en betydande sänkning jämfört med Euro 5. Men faktum kvarstår: Inte en enda Euro 6-diesel når upp till kravet. Utvecklingen syns också den i bild 1.

Siffrorna har också brutits ned på respektive tillverkare. De visar på stora variationer, vilket visas i bild 2. Diagrammet är sorterat efter tillverkarnas genomsnittliga kväveoxidutsläpp för dieselbilar.

Läs mer: Forskarnas uppfinning kan rädda dieseln

Jaguar Land Rover uppnådde bäst resultat. Men då ska man komma ihåg att Jaguar Land Rovers genomsnittliga utsläpp fortfarande är dubbelt så högt vid verklig körning jämfört med vad bilen har blivit godkänd för. I botten syns Suzuki, Subaru, Renault-Nissan och Fiat Chrysler. Deras bilar släpper i genomsnitt ut tolv gånger mer kväveoxider än kravet.

För Suzuki och Subaru är dock den statistiska osäkerheten hög, förmodligen på grund av ett begränsat dataunderlag.

Endast några BMW-modeller får näst högsta betyg

Den insamlade datan har översatts till ett betyg för respektive bilmodell, kallat True rating.

Grönt betyder utsläpp på mindre än 90 milligram kväveoxider per kilometer, vilket är gränsvärdet för bensinbilar vid verklig körning i den kommande avgasstandarden Euro 6d.

Gult betyder 90–180 milligram per kilometer. 180 milligram per kilometer är samma som gränsen för dieselbilar enligt Euro 5.

Rött betyder mer än 180 milligram per kilometer.

Läs mer: Kritiken: Ni mäter utsläpp fel – elbilar inte alls så rena

Samma betygsgränser gäller för såväl bensin- som dieselbilar. Fordonsflottan har samlats i ett diagram som visar hur stor andel som har fått respektive betyg. Se bild 3. När det gäller Euro 6-dieselbilar är det endast några av BMW:s modeller som får betyget gult. Här finns mer information om betygssystemet.

Kväveoxid

Kväveoxider (NOx) är en grupp giftiga gaser som irriterar luftvägar och slemhinnor. Utsläpp av kväveoxider är intimt förknippat till förbränningsprocesser. Biltrafiken är den största källan i de flesta tätorter.

I en del svenska städer överskrids normerna för kvävedioxid. Utsläppen av kväveoxider har dock halverats sedan 1990, främst beroende på minskade utsläpp från transporter.

Källa: Naturvårdsverket.

Johan Kristensson

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Ny Teknik.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Ny Teknik eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Debatt