Kvinnliga entreprenörer får lägre riskkapital – trots lika bra resultat

2018-04-13 16:20  
Foto: Tomas Bergman

Kvinnor är lika bra som män på att driva företag. Det visar forskning från Luleå tekniska universitet. Ändå får de inte del av lika mycket riskkapital som män, på grund av en snedvriden bild av hur män respektive kvinnor är som företagare.

– Att växla upp och ta in nya kunder, uppdrag eller produkter kräver ofta en större investering. Får inte kvinnor samma tillgång till finansiering som män riskerar de att bli kvar i företagandets småskalighet, säger Malin Malmström, professor i entreprenörskap och innovation vid Luleå tekniska universitet.

Hon leder en forskningsgrupp som förra året presenterade resultat, som Ny Teknik skrev om, som visade att företagares kön var en faktor som påverkade hur offentligt riskkapital fördelas.

Medan män fick 50 procent av kapitalet de efterfrågade fick kvinnliga entreprenörer bara 25 procent.

Läs mer: Studie: Kön avgör när entreprenörer söker finansiering

Forskarna tog resultatet vidare och har nu undersökt om det finns något fog för att värdera mäns företag högre än kvinnors. Den nya studien omfattar intervjuer med elva offentliga riskkapitalister som fått in 126 ansökningar från företag i olika branscher.

När riskkapitalisterna berättade om sin syn på män respektive kvinnor som företagare utkristalliserades fyra stereotypa föreställningar, som de själva var mer eller mindre omedvetna om:

  • Män vill satsa på tillväxt, men det vill inte kvinnor.
  • Män presterar väl men det gör inte kvinnor.
  • Kvinnor saknar resurser för att satsa på tillväxt medan män har resurser.
  • Kvinnor är försiktiga och obenägna att ta risker medan män är ambitiösa och risktagande.

Nyckeltal visade ingen skillnad mellan könen

Men när forskningsgruppen jämförde företagen utifrån 22 ekonomiska nyckeltal visade det sig inte vara någon skillnad på om det är en man eller en kvinna som driver företaget.

– Vi kunde konstatera att det inte finns någon statistisk skillnad – inte i ett enda mått. Det finns inget som går att hänföra till att kvinnor och män agerar olika i sitt företagande och med andra ord finns det ingen grund för de här föreställningarna.

Läs mer: Vart tredje bolag har en kvinnlig medgrundare

Hittills har mycket av forskningen handlat om vad som är stereotypiskt för kvinnor. Men synen på män också är stereotypisk och behöver nyanseras, konstaterar Malin Malmström.

– Hur bra ett företag går har inget att göra med om det är en man eller kvinna som driver det. När man säger att män vill ha tillväxt men inte kvinnor blir stereotypen att mäns företagande är tillväxtorienterat. Men vårt material visar att det inte stämmer. Kvinnor är lika inriktade på tillväxt.

Läs mer: ”Basala grepp” Mincs strategi för att nå hälften kvinnor

För kvinnor kan entreprenörskap vara ett sätt att undkomma strukturen i yrkeslivet där män ofta har en överordnad roll. På så sätt kan en kvinna bli sin en chef och att sätta sin lön utifrån hur väl företaget levererar, men då är det viktigt att riskkapitalet är könsneutralt, betonar Malin Malmström.

– När villkoren för entreprenörskap är sämre för hälften av befolkningen går dessutom samhället miste om en stor ekonomisk potential när det gäller både tillväxt och jobbskapande.

Läs mer: ”Många kvinnor vill visst byta jobb – och bli chefer”

 

Samtidigt påpekar hon att det är en process i sig att ändra invanda tankemönster. Första steget är att bli medveten om när vi använder stereotypa föreställningar om kön, och vad som sker då.

– Först därefter kan vi sluta se genus som ett sätt att sortera, och fokusera på den verkliga potentialen i entreprenörskapet i stället.

Karin Myrén

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Ny Teknik.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Ny Teknik eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Debatt