Höganäs ska tillverka grön vätgas med ny svensk teknik

2018-06-19 10:00  

En helt ny typ av storskalig vätgasanläggning öppnar skånska Höganäs. Med en förgasningsprocess ska förnybar skogsråvara ersätta fossilt bränsle i industrin.

(Artikeln publicerades 19 juni 2018)

Invigningen äger rum den 19 juni, i närvaro av bland andra Peter Wallenberg jr. Metallpulvertillverkaren Höganäs har investerat cirka 100 miljoner kronor i den nya anläggningen, med hjälp av industriparter och offentliga medel som Energimyndigheten.

Anläggningen i skånska Höganäs kommer att mäta nära 15 meter på höjden. Åtta moduler har kopplats ihop alldeles intill Höganäs AB:s fabrik.

Här ska biomassa förgasas till en energirik syntesgas, som Höganäs AB ska använda vid sin järnpulvertillverkning. Då behöver företaget inte lika mycket naturgas och utsläppen kan minska med 10 000 ton koldioxid per år.

Uppfinnaren bakom förgasningsprocessen, som kallas Wood Roll, är Rolf Ljunggren, vd och grundare för företaget Cortus Energy. Han har arbetat med den i ungefär tolv år, vilket Ny Teknik har rapporterat om flera gånger.

Processen har testats i laboratorieskala hos Cortus i Köping, men nu ska den visa vad den går för i industriell skala. Enligt Höganäs och Cortus är det den första anläggningen i världen som i större skala använder sig av denna typ av process.

– Det viktiga är att Höganäs kan bibehålla kvalitet och produktivitet i sitt system. Vi har gjort en ganska omfattande teoretisk studie som utföll gynnsamt, men sedan ska det visas i verkligheten också, säger Rolf Ljunggren.

Kommersiella leveranser nästa år

Processen innebär att biomassa torkas, torrdestilleras i pyrolys och förgasas. Genom att avgaserna från pyrolyskammaren skiljs av blir slutprodukten en ren gas utan föroreningar. Andra fördelar är att många olika sorters biomassa kan användas som råvara och att syntesgasen som bildas innehåller en hög andel vätgas, omkring 60 procent.

Enligt Rolf Ljunggren har processen en verkningsgrad på 80 procent.

– För att dra igång processen och komma upp i arbetstemperatur använder vi gasol eller naturgas, sedan är processen självförsörjande på energi, säger han.

Anläggningen i Höganäs kommer att ha en maxeffekt om 6 MW och ska kunna producera 2 000 kubikmeter syntesgas i timmen.

Den 19 juni hålls invigningen. Därefter börjar demonstrationskörningar i höst för att se att den fungerar som den ska. Planen är att de kommersiella leveranserna av syntesgas till Höganäs AB sedan ska komma igång i början av nästa år.

Stöd från Energimyndigheten och Naturvårdsverket

Höganäs AB använder naturgas som bränsle i olika typer av ugnar. Ungefär 20 procent av fabrikens naturgasbehov räknar man med kan ersättas av syntesgas inom något år.

– Vi behöver ett bränsle som har hög energidensitet och är rent eftersom föroreningar kan leda till korrosion och skada ugnarna vid höga temperaturer på runt 1 000 grader, säger Magnus Pettersson, energisamordnare på Höganäs AB.

Inför bränslebytet byggs en av ugnarna om och förses med nya brännare och övervakningssystem.

Men Höganäs AB intresserar sig inte bara för förgasningsanläggningen för att få bränsle. Det finns även planer på att använda det träkol som bildas efter torkning och pyrolys för att reducera järnmalm. På så sätt skulle företagets användning av fossilt kol kunna ersättas, vilket skulle minska koldioxidutsläppen.

Det är något som ska undersökas i mindre skala under hösten och vintern.

– Det är spännande för den stora delen av våra klimatpåverkande utsläpp kommer från vår användning av fossilt kolmaterial. En och samma process kan producera både det bränsle och det kolmaterial vi behöver, säger Magnus Pettersson.

Förgasningsanläggningen har kostat drygt 100 miljoner kronor att bygga. Cortus står för investeringen med stöd från Energimyndigheten och Naturvårdsverket.

– Den här demonstrationsanläggningen är alldeles nödvändig för att utveckla bolaget vidare. Det finns ett stort intresse från när och fjärran för att se de här maskinerna tuffa och gå, inte minst från oss själva, säger Rolf Ljunggren.

1 800 kubikmeter vätgas i timmen

Bland annat Frankrike har visat intresse. Energibolaget Engie har tecknat avtal med Cortus om första steget i förprojekteringen av en liknande anläggning som i Höganäs. Syftet är att använda träflis, skogsrester och bark för att förse i första hand industrin, och längre fram även bränslecellsfordon, med grön vätgas.

Om den franska anläggningen blir av kommer den att omfatta ytterligare processteg för att separera vätgasen från syntesgasen.

– Vi adderar processteg för att maximera vätgasmängden så att vi kan ta ut 90 procent av energiinnehållet i biomassan som vätgas. En sådan anläggning skulle kunna producera 1 800 kubikmeter vätgas i timmen, säger Rolf Ljunggren.

Wood Roll-processen utvecklades från början som ett sätt att minska stålindustrins utsläpp av koldioxid. Men även andra industrier kan ha nytta av den.

– Vi för diskussioner med andra industrier, till exempel pappersmassasidan. De har en del restprodukter som vi kan använda, så det skulle bli en väldigt snygg lösning, säger Rolf Ljunggren.

Så fungerar Wood Roll-processen

1. Biomassan torkas.

2. Biomassan genomgår pyrolys i 400 grader. Träkol och pyrolysgas bildas.

3. Pyrolysgasen förbränns och leds till förgasningskammaren för att värma upp den.

4. I förgasningskammaren reagerar träkol med ånga i 1 100 grader och bildar syntesgas.

5. Restvärme från förgasningskammaren leds tillbaka till pyrolys- och torkningskammare.

6. Syntesgasen kyls med vatten som omvandlas till ånga som leds tillbaka till förgasningskammaren.

7. Slutprodukten, syntesgasen, består av omkring 60 procent vätgas, 30 procent kolmonoxid, 2 procent metan och 8 procent koldioxid.

Linda Nohrstedt

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Ny Teknik.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Ny Teknik eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Debatt