Här är orsakerna till fördyringen av Förbifart Stockholm

2019-11-05 13:56  

Ett avbrutet kontrakt, sprickor i berget och längre tid för att testa skylt- och ventilationssystem. Det är orsakerna till att jättebygget Förbifart Stockholm blir fyra år försenat och 3,3 miljarder dyrare.

Den nya motorvägen runt Stockholm skulle vara klar 2026 och kosta 34,4 miljarder kronor. Nu ser det i stället ut att bli trafiköppning 2030 och en totalkostnad om 37,7 miljarder kronor i 2017 års penningvärde.

En stor anledning till förseningen är att Trafikverket i våras hävde kontraktet med konsortiet LSAB, Lovön Samverkan, främst på grund av arbetsmiljöproblem. LSAB hade i uppdrag att driva tunnlarna på Lovön, väster om Stockholm.

En ny upphandling har genomförts och Trafikverket utvärderar nu de anbud som har kommit in. En ny entreprenör väntas vara på plats efter årsskiftet. Tills vidare arbetar Veidekke i området som tillfällig entreprenör.

"Den bedömning som gjordes var något optimistisk"

Men det är inte hela orsaken till att tunneldrivningen i Förbifart Stockholm går långsammare än vad Trafikverket hade tänkt sig. Berget i Mälarpassagen och området söder om Hässelby har visat sig innehålla mer sprickor än väntat, vilket har lett till att mer omfattande förstärkningar måste göras.

Har ni inte gjort tillräckliga undersökningar av berget?

– Nej så vill jag inte bedöma det. Jag kan konstatera att den bedömning som gjordes tidigare var något optimistisk i mängden injektering och förstärkning som behövs. Om vi hade upptäckt det med andra former av undersökningar kan jag inte säga, säger Johan Brantmark, Trafikverkets projektchef på Förbifart Stockholm, till Ny Teknik.

Mer tid behövs för att testa de tekniska installationerna

Alla bergarbeten i Förbifart Stockholm är utformade som utförandekontrakt. Det beror på att Trafikverket hellre själv tar ansvar för eventuella förseningar som uppstår på grund av oväntade upptäcker av bergets karaktär än att det läggs på entreprenören.

– Det är grundprincipen i alla bergkontrakt. Det innebär att man handlar upp jobben på en mängdförteckning så att entreprenören får betalt per bult och kubikmeter sprutbetong. Ökar mängden betong får entreprenören ersättning för det. Anledningen till att man har det så är att vi inte vill att entreprenörer ska känna sig tvingade att gena i kurvorna när det kommer till säkerheten, säger Johan Brantmark.

Sprickorna och entreprenadbytet står för 2,3 miljarder av fördyringen. Den återstående miljarden härrör bland annat från att Trafikverket nu räknar med att det behövs mer tid för att testa de system för ventilation, brandsläckning och styrning av skyltar som ska installeras.

Regeringen har informerats

– Nu när vi har tagit fram en mer detaljerad projektering och bakat ihop den med våra erfarenheter från Norra länken ser vi att kontrollprovningen behöver en tidplan som är tio månader längre, säger Johan Brantmark.

Med tanke på den omfattande förseningen och fördyringen, finns det anledning för Trafikverket att vara självkritisk?

– Det finns alltid anledning att vara självkritisk. Men det finns ingen enskild punkt jag kan peka på där vi borde ha gjort annorlunda, säger Johan Brantmark.

Trafikverket har informerat regeringen om förseningen och fördyringen och konstaterar i ett pressmeddelande att dialogen behöver fortsätta för att ”säkra hur den långsiktiga finansieringen ska hanteras.”

Vad händer om ni inte får pengarna?

– Det kan jag inte spekulera i, säger Johan Brantmark.

Förbifart Stockholm

E4 Förbifart Stockholm är en ny motorväg väster om Stockholm, från Kungens kurva i söder till Häggvik i norr.

Sträckan omfattar 21 kilometer ny väg, varav 18 kilometer ska gå i tunnel.

Motorvägen byggs i ett 20-tal större entreprenader.

Tunnlarna byggs med traditionell borra- och sprängteknik.

Linda Nohrstedt

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Ny Teknik.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Ny Teknik eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Debatt