Ett steg närmare förbud mot förbränningsmotorer i EU

2022-05-13 15:36  
Arkivbild. Foto: Erik Svensson/TT

Inga koldioxidutsläpp alls från nya personbilar och lätta lastbilar i EU från 2035. EU-parlamentets miljöutskott ställer sig bakom det som i praktiken innebär ett förbud för förbränningsmotorn. 

I veckan har EU-parlamentets miljöutskott behandlat frågan om framtida utsläppskrav för personbilar och lätta lastbilar.  

Vad har beslutats? 

EU-parlamentets miljöutskott beslutade i veckan att ställa sig bakom ett förslag som innebär att nya personbilar och lätta lastbilar till 2035 ska sänka sina utsläpp av koldioxid med i genomsnitt 100 procent. Det skulle alltså mer eller mindre innebära ett förbud mot förbränningsmotorer för dessa fordonsklasser. 

Dessutom ställde sig kommittén bakom ett antal delmål. Till 2025 ska utsläppen ner i snitt 20 procent jämfört med 2021 och till 2030 med 55 procent.  

Kommittén ställde sig däremot inte bakom förslaget om 45 procents sänkning till 2027. Inte heller förslaget om att 2030-gränsen ska vara 75 procents sänkning fick gehör. 

46 medlemmar i utskottet röstade för, 40 emot och två var frånvarande.  

Vilken är bakgrunden till beslutet? 

Sommaren 2021 la EU-kommissionen fram klimatpaketet Fit for 55. I det ingår förslag inom ett antal olika områden, till exempel utsläppshandelssystemet, skogsbruket samt skärpta koldioxidkrav för nya lätta fordon. Det miljöutskottet nu har tagit ställning till är det sistnämnda förslaget från kommissionen. 

Paketets övergripande mål är att minska nettoutsläppen av växthusgaser inom EU med 55 procent till 2030 jämfört med 1990. Dessutom ingår en plan för hur EU ska nå klimatneutralitet senast 2050. 

Kan biodrivmedel användas för att uppnå de föreslagna sänkningarna av koldioxidutsläpp? 

De befintliga EU-reglerna för koldioxidutsläpp från fordon har hittills inte tagit hänsyn till bränslets ursprung, det vill säga om det är fossilt eller biogent. Det är endast utsläppen från avgasröret som mäts.  

Inför omröstningen har det lagts fram förslag från utskottsmedlemmar om att reglerna ska ta hänsyn till om biodrivmedel används, vilket i så fall skulle möjliggöra att fler bilar med förbränningsmotorer kan säljas.  

Men utskottet avslog detta förslag. 

Tar reglerna hänsyn till utsläpp över livscykeln? 

EU:s koldioxidkrav för fordon har hittills inte tagit hänsyn till utsläpp över livscykeln, utan endast vad som kommer ut ur avgasröret.  

Men under framtagandet av de skärpningar som nu är uppe för beslut har det förts en diskussion om biltillverkarna även ska redovisa utsläppen från tillverkningen av fordonet. 

Varken EU-kommissionen eller parlamentets föredragande Jan Huitema föreslog dock detta inför miljöutskottets beslut, bland annat eftersom det inte anses finna någon tillförlitlig metod för beräkning. 

Miljöutskottet var däremot av en annan åsikt och beslutade nu i veckan att EU-kommissionen ska ta fram en sådan beräkningsmetod under 2023, rapporterar nyhetsbrevet Omev. Den ska kunna användas för att beräkna livscykelutsläpp från bilar, bränsle och den energi som bilarna konsumerar.  

Vilka synpunkter på miljöutskottets beslut har kommit? 

Nyhetsbrevet Omev har endast hittat en branschorganisation som reagerat på beslutet. Clepa, som organiserar europeiska fordonsindustrins underleverantörer, menar att nollutsläpp till 2035 skulle innebära att en halv miljon jobb bland underleverantörerna hotas. Organisationen menar också att åratal av utveckling av förbränningsmotorn går om intet – en teknik som potentiellt kan vara klimatneutral med hjälp av biodrivmedel. 

Vad händer nu? 

Nu tar en förhandling mellan parlamentet och ministerrådet om de slutliga formuleringarna vid. Ett färdigförhandlat beslut väntas i juni. 

Johan Kristensson

Mer om: Utsläppskrav

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Ny Teknik.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Ny Teknik eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Debatt