Domen: Uppgifter om Skolplattformen lämnas inte ut

2021-07-01 17:49  

Dokumentationen över Skolplattformens API:er lämnas inte ut – för arbetskrävande att sammanställa. Nu planerar föräldrarna bakom Öppna skolplattformen att istället begära ute hela projektets källkod. 

Bakgrunden är att den grupp föräldrar som står bakom den alternativa Öppna skolplattformen hade begärt ut dokumentation över API:erna för Skolplattformen. API:erna kan något förenklat förklaras som det gränssnitt där olika program kommunicerar med varandra.

Stockholms stads utbildningsförvaltning avslog begäran med hänvisning till sekretess eftersom ”uppgifterna kan bidra till upplysning om säkerhets- eller bevakningsåtgärd” samt för att ”tillgängliggörandet kan medföra att uppgifter om enskilda röjs”. En överklagan gjordes till Kammarrätten i Stockholm, som nu kommit med ett avgörande som går på Stockholms stads linje.

Men motiveringen är helt annorlunda än den som staden först gav. Kammarrätten motiverar avslaget med att utbildningsförvaltningen inte har API:erna samlade på ”ett ordnat sätt”. Beslutet bygger på ett samtal med Stockholms stad, där en ansvarig tjänsteman beskriver att de ”aktuella kodsträngarna är inprogrammerade i en större mängd kod”.

Dessa har inte sammanställts, och för att göra det måste man gå igenom all kod och plocka ut anropen. Det rör sig enligt staden om en ”enorm mängd kod”, och en genomgång skulle ta minst 30-40 timmar. Kammarrätten menar att detta gör att dokumentationen av API:erna inte är att betrakta som en allmän handling och därför inte ska lämnas ut.

Läs mer: De ska utveckla Göteborgs nya skolplattform

Nästa steg: begära ut all källkod

Christian Landgren är en av föräldrarna som står bakom den Öppna skolplattformen, och den som begärde ut dokumentationen.

– Domen var väntad, eftersom det inte finns någon dokumentation. Det som är förvånande är att man har sekretessbedömt ett dokument som inte finns, säger han.

Han betonar att det inte handlar om att få tillgång till API:erna – det har Öppna skolplattformen redan. Däremot ville han få tillgång till dokumentationen över API:erna för att kunna utveckla sin app.

– Nästa steg blir att begära ut all källkod, det ska vi göra inom kort. Källkoden är en allmän handling och det finns prejudicerande fall som visar det, säger Christian Landgren.

Läs mer: Stockholms stad polisanmäler Öppna skolplattformen

Dokumentation ett krav i upphandlingen

Lena Holmdahl, förvaltningschef på utbildningsförvaltningen i Stockholms stad, är nöjd med domen.

– Det är viktigt att få ett klargörande kring vad som gäller, och det är bra att kammarrätten visar att vi har gjort vad vi ska utifrån lagen, säger hon.

Rätten har alltså beslutat att dokumentationen inte är en allmän handling, eftersom det inte finns någon sådan dokumentation på utbildningsförvaltningen och den skulle ta för lång tid att sammanställa. När upphandlingen av Skolplattformen gjordes specificerades just dokumentationen som ett krav.

I ett dokument från den 5 augusti 2013 går att läsa att ”Leverantören ska innan driftsättning tillhandahålla skriftliga specifikationer över programmeringsgränssnitt (API), verktyg och exempel (SDK). API och SDK ska vara tillgängliga för Staden”.

– Det är väldigt anmärkningsvärt att det inte finns, eftersom det ställdes som ett krav. Här har man betalt en miljard och inte fått det som beställts. Då undrar man vad mer som inte finns, säger Christian Landgren.

Läs mer: Ny säkerhetslucka i Stockholms stad – utbildningsminister kallas till utskott

"Inget behov av att ha informationen sammanställd"

Lena Holmdahl menar dock att domen inte handlar om detta.

– Kammarrätten har inte tagit ställning till vad vi har och behöver ha på myndigheten. Vi har den dokumentation vi behöver, men det är en väldig skillnad på det och vad vi behöver lämna ut, säger hon.

Men kammarrätten säger att ni inte behöver lämna ut dokumentationen eftersom den skulle ta för lång tid att sammanställa – har ni då den dokumentation som det ställdes krav på i upphandlingen?

– Det är en annan fråga. Nu har kammarrätten slagit fast vilka handlingar som är allmänna. Informationen finns att tillgå, men vi har som myndighet inget behov av att ha informationen sammanställd på det sätt som den klagande begärt, säger Lena Holmdahl.

Fakta: Stockholms stads skolplattform

Skolplattformen är en digital plattform för Stockholms stads skolor. Enligt kommunen används skolplattformen i dag av nästan 800 skolor och förskolor, 200 000 vårdnadshavare, 140 000 elever och 23 500 pedagoger och annan skolpersonal. 

I november meddelade Datainspektionen (nuvarande Integritetsskyddsmyndigheten) att man hittat allvarliga brister i plattformens säkerhet. Bristerna bedömdes vara så allvarliga att Stockholms stad fick betala fyra miljoner kronor i sanktionsavgifter. Bristerna upptäcktes först av en privatperson, vilket Ny Teknik har skrivit mer om här. 

Framtagandet av plattformen har, tillsammans med driftkostnaderna, kostat strax över en miljard kronor fram till 2020.

Projektet för att ta fram plattformen inleddes 2012. Lanseringen skedde 2018 och projektet avslutades 2019. 

Henning Eklund

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Ny Teknik.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Ny Teknik eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Debatt