Därför vill regeringen höja skatten för diesel- och bensinbilar

2021-02-16 14:02  

Att dieselbilar kan tankas med förnybart bränsle och ändå måste betala koldioxidskatt har väckt kritik. Men regeringen går ändå fram med sitt förslag om att ändra bonus-malus-systemet. Skatten för bilar med stora utsläpp ska bli högre, samtidigt som bonusen ökar för elbilar.

Den som köper en bil med stora utsläpp ska få höjd skatt på två sätt, enligt regeringens förslag. Dels sänks gränsen för när skatten ska slå in, dels ökar summan. Regeringen motiverar sänkningen med den tekniska utvecklingen.

– Det är rimligt att skärpa bonus-malus i takt med att allt snålare och effektivare fordon kommer ut på marknaden. Då bibehålls en stark miljöstyrande effekt, säger Jakob Lundgren, politisk sakkunnig hos miljö- och klimatminister Per Bolund (MP).

Börjar inte elbilar bli konkurrenskraftiga utan subventioner?

– Bonus-malus kommer behöva justeras successivt när elbilar blir allt mer konkurrenskraftiga. Det är också därför regeringen har skärpt kraven för att få en klimatbonus.

Laddhybrider får bonus

Enligt statistik från Bil Sweden var 32 procent av de nya personbilar som registrerades under 2020 laddbara, en ökning från 11,3 procent året innan. Jakob Lundgren menar att de politiska besluten är en stor förklaring till utvecklingen.

– Sedan bonus-malus infördes i Sverige har elbilsförsäljningen ökat flera gånger om, och vi är idag det EU-land som har den största andelen elbilar i nybilsförsäljningen. Vi bedömer att den här skärpningen kommer att stärka den utvecklingen, säger han.

Alla laddbara bilar är dock inte helt eldrivna, utan många av dem är laddhybrider. Då räknas utsläppen vid viktad/blandad körning, utifrån mätmetoden WLTP. En hybrid får alltså inte lika stor bonus som en ren elbil. Men de får ändå en rejäl skattelättnad, trots att de i praktiken alltså kan köras helt på bensin eller diesel.

– Bilar som inte är nollutsläppande har generellt sett lägre bonusnivåer än tidigare. Laddhybrider får alltså inte en stor bonus jämfört med vad rena elbilar får. Vi vet om att de flesta bilresor endast görs korta sträckor och då använder laddhybrider generellt sett sin elmotor, säger Jakob Lundgren.

Läs mer: Trafikverket: Snabbladdare gör större nytta än elvägar

Inte samma skattelättnad för HVO100

Flera remissinstanser, bland andra Volvo och Bil Sweden, anser att bilar som körs på biodrivmedel och HVO100 missgynnas idag, i och med att de inte får den lägre skatt som gas- och E85-bilar har.

Regeringen subventionerar i dag rena biodrivmedel genom skatten på drivmedlet, vilket innebär att HV100 skattar 4:70 kronor mindre än diesel, per liter. Att bilar som kör på HVO100 inte får samma skattelättnad i bonus-malus har flera skäl.

– Etanol och gasbilar undantas trots att de även kan köras på fossila drivmedel. Det rör sig om en mycket begränsad grupp bilar som sedan tidigare haft lägre beskattning. Det fanns inte tillräckliga skäl att ta bort incitamentet att köpa sådana bilar, säger Jakob Lundgren, och fortsätter:

– Att införa en skattesänkning för alla bilar som kan köras på HVO är en annan sak. I princip alla nya dieselfordon är antingen certifierade, eller kan enkelt certifieras för HVO100. Att undanta dem skulle alltså i princip göra att malus enbart omfattar bensinbilar.

Vill få transportföretag att ställa om

Remissinstanser som Svenskt Näringsliv och Transportföretagen menar att förslagen slår mot lätta lastbilar och därmed drabbar vissa branscher särskilt hårt. De senare pekar på att bristen på laddinfrastruktur i hela landet gör det svårt för transportsektorn att ställa om.

Regeringen försvarar sig med att även transportföretag behöver minska sina utsläpp om klimatmålen ska nås.

– Det finns redan över 90 modeller av eldrivna transportbilar på den svenska marknaden. Bonus-malus-systemet ökar incitamentet för företagen att välja el framför diesel, säger Jakob Lundgren.

Läs mer: Samuelssons förslag: Förbjud bensinbilar

Självfinansierande system

Moderaterna och Sverigedemokraterna motsätter sig förslaget från regeringen, bland annat med motiveringen att höjd malus skulle slå mot landsbygden.

– Andelen elbilar är större på landsbygden än i storstäderna. Att ha elbil kan vara en fördel för den som bor på landsbygden och har långt till en bensinstation, säger Jakob Lundgren.

Förslaget väntas röstas igenom av riksdagen den 25 februari. I och med att det både innebär en höjning och sänkning av skatten ska det vara självfinansierande.

Fakta: Så vill regeringen ändra lagen

Tidigare har den bil som släppt ut mer än 95 gram koldioxid per kilometer behövt betala 82 kronor per gram i årlig fordonsskatt under de första tre åren. Nästa steg har slagit in vid 140 gram per kilometer, då varje gram över det kostat 107 kronor. 

Nu vill regeringen förändra nivåerna till 107 kronor per gram på utsläpp över 90 gram, och 132 kronor för varje gram över 130. 

Den ökade skatten gäller under de första tre åren från att fordonet blir skattepliktigt. 

Henning Eklund

Mer om: Diesel Bensin

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Ny Teknik.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Ny Teknik eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Debatt