50 000 MW vindkraft är på gång i svenska vatten

2021-03-03 15:30  

Flera jättelika vindparker planeras i svenska vatten. Totalt har ansökningar om nära 50 000 MW lämnats till Svenska kraftnät. Merparten gäller södra Sverige.

Hur ska södra Sverige få tillräckligt med el framöver? Frågan har aktualiserats sedan det ena gröna omställningsprojektet efter det andra har presenterats, den ena mer elintensiv än den andra, samtidigt som Ringhals 1 och 2 har stängts.

Hybritsatsningen på fossilfritt stål, LKAB:s framtidsstrategi och det nya bolaget H2 Green Steel är bara några exempel. Många av de gröna omställningsprojekten planeras i norra Sverige, som brukar ha ett överskott av el.

Vanligtvis går en hel del av Norrlands elproduktion till södra Sverige, som oftast har ett underskott på el. Men i höstas varnade Region Norrbotten och Region Västerbotten för att elöverskottet i norra Sverige kommer att krympa när det egna behovet ökar. Södra Sverige kan helt enkelt inte räkna med att hämta mer el från norr framöver, var budskapet.

Ärendet lyftes nyligen till energiminister Anders Ygeman (S) i form av en skriftlig fråga från den moderate riksdagsledamoten Hans Wallmark. Han undrar vad de elintensiva projekten i norr får för konsekvenser för eltillgången i södra Sverige, och om Ygeman tänker vidta några åtgärder. Energiministern har ännu inte svarat, men gör det möjligen under fredagens särskilda debatt om Sveriges elförsörjning.

25 000 MW i ansökningar utanför SE4

Men flera enorma satsningar på vindkraft är på gång i södra Sverige. Stamnätsägaren Svenska kraftnät har fått flera ansökningar från aktörer som vill ansluta ny elproduktion till stamnätet. Över hela landet handlar det om nästan 70 000 MW i installerad effekt för ny vindkraft till havs och på land.

– Det är ansökningar som är inskickade till oss, men sedan är det mycket arbete kvar, till exempel med tillstånd, innan anläggningarna kan börja leverera el. De sökande kanske tänker sig att anläggningarna ska vara i drift om fem till tio år, säger Daniel Gustafsson, avdelningschef för kraftsystem på Svenska kraftnät.

Merparten av ansökningarna, cirka 30 000 MW, rör havsbaserad vindkraft utanför kusten i det allra sydligaste elområdet, SE4. Men en del av dessa handlar om parker som planeras på en och samma plats.

– Det innebär att rent fysiskt kan inte alla bli av, säger Daniel Gustafsson.

Svenska kraftnät bedömer att ungefär 4 000 eller 5 000 MW i SE4 är överlappande projekt. Så totalsiffran för de vindkraftsanläggningar som maximalt kan förverkligas av dagens ansökningar i havet utanför SE4 är cirka 25 000 MW.

En handfull vindparker har godkänts

Om alla dessa vindkraftsplaner förverkligas kommer alltså elproduktionen i södra Sverige att öka. Då minskar behovet av att överföra el från norr till syd. Och planerna att kraftigt öka elförbrukningen i norr underlättas.

– Det är väldigt bra tajming för den här vindkraften. Och det fina är att den kommer in på rätt ställe, det är i södra Sverige vi behöver den. Havsbaserad vindkraft i vissa punkter i södra Sverige är väldigt bra för elsystemet, säger Daniel Gustafsson.

Dessutom räknar Svenska kraftnät med mindre behov av förstärkningar i elnätet om vindparkernas el kan ledas in vid gamla avvecklade kärnkraftverk i Ringhals, Barsebäck och Oskarshamn. Där är redan stationer och ledningar anpassade för höga effektflöden.

Men ansökningarna gäller generellt sett, enligt Daniel Gustafsson, mycket stora vindparker i havet.

– Parkerna är mycket större än kärnkraftsblocken. 1 500 eller 1 600 MW är inte ovanligt för en park, säger han.

Bild från invigningen av vindkraftsparken Lillgrund i Öresund år 2008. Foto: Drago Prvulovic/TT

Hittills har ansökningar för en handfull stora vindparker, om totalt cirka 7 000 MW, i södra Sverige godkänts av Svenska kraftnät. Det betyder att stamnätsägaren bedömer att det finns tillräckligt med överföringskapacitet i elnätet och att den sökande kan påbörja en förstudie. Vilka det är som har sökt och exakt var vindparkerna planeras avslöjar inte Daniel Gustafsson.

”Vi tror att många vindparker inte kommer att få tillstånd”

Men även om alla ansökta vindkraftsprojekt blir av kommer inte alla problem att vara lösta. Vindkraft är en icke planerbar energikälla och ibland blåser det helt enkelt inte.

– Det kommer att krävas en kombination av energilager och förbrukningsflexibilitet. Men det är klart att en sådan jättestor förbrukningsökning i norr kommer att vara utmanande. Det är en jätteutmaning som är superspännande, för det är bra projekt för klimatet och för Sveriges konkurrenskraft, säger Daniel Gustafsson.

Den avgörande frågan är hur många av dessa ansökningar som faktiskt kommer att bli verkliga vindparker. Svenska kraftnät räknar själva i sina långtidsscenarier betydligt lägre än vad ansökningarna gör gällande.

I stället för nära 50 GW om tio år bedömer Svenska kraftnät i sin långtidsprognos att Sverige har 4 GW havsbaserad vindkraft som ger 10 TWh per år omkring 2035. Tio år senare, 2045, är uppskattningen 10-17 GW havsbaserad vindkraft som ger 40-50 TWh per år.

– Vi tror att många vindparker inte kommer att få tillstånd eller finansiering eller lönsamhet. Just nu har vi en stor puckel där alla jagar om att vara först in. Vid något tillfälle blir systemet ”mättat” så att efterfrågan på nya projekt stabiliseras på lägre nivå, säger Daniel Gustafsson.

Daniel Gustafsson. Foto: Svenska kraftnät

Hittills finns endast några få havsbaserade vindkraftsparker i Sverige. Om alla planerade vindprojekt blir verklighet kommer stamnätet att behöva förstärkas rejält. Svenska kraftnät bedömer att dagens nät på land klarar anslutning av cirka 6 000 MW havsbaserad vindkraft. Med planerade förstärkningar under de kommande 15 åren kan systemet ta emot cirka 16 000 MW.

– Man måste tänka på att det inte räcker att dra sladden in till land, man måste förstärka på land också för att få elen att hamna i rätt eluttag, säger Daniel Gustafsson.

En sträcka som enligt Svenska kraftnät blir kritisk går mellan stationerna Ekhyddan och Hemsjö, ungefär från Oskarshamn till strax nordöst om Olofström. Men där har Energimarknadsinspektionen avslagit Svenska kraftnäts ansökan om koncession, främst för att valet av luftledning inte var tillräckligt motiverat. Svenska kraftnät har överklagat beslutet till regeringen.

Så många ansökningar har lämnats till Svenska kraftnät

Havsbaserad vindkraft:

SE1: 0 MW

SE2: 13 000 MW

SE3: 10 000 MW

SE4: 25 000 MW*

Totalt havsbaserad vindkraft: 48 000 MW

Landbaserad vindkraft:

SE1: 4 500 MW

SE2: 12 000 MW

SE3: 1 500 MW

SE4: 1 000 MW

Totalt landbaserad vindkraft: 19 000 MW

Totalt havsbaserad och landbaserad vindkraft: 67 000 MW

*Siffran är justerad så att överlappande projekt inte inkluderas.

Linda Nohrstedt

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Ny Teknik.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Ny Teknik eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Debatt