Vint Cerf: ”Låt ai skräddarsy jobben”

2018-12-05 08:31  
David Nordfors och Vint Cerf, grundare av i4j Innovation for Jobs.

Det här är en debattartikel. Åsikterna som framförs är skribentens egna.

DEBATT. Internet-uppfinnaren Vint Cerf och David Nordfors, grundare av tankesmedjan i4j, anser att det är artificiell intelligens som kan skapa våra nya jobb. Potentialen är enorm, skriver de.

Innovation har gjort oss bra på att automatisera. Nu brådskar det att bli minst lika bra på att skapa nya och bättre jobb i stället för de som försvinner. Vi är grundare av i4j Innovation for Jobs, en tankesmedja med bas i Silicon Valley som sedan 2012 har funderat på hur innovation kan skapa bättre jobb. Vi har funnit ett nytt synsätt med två huvudkomponenter: att höja människors ekonomiska värde och skapa en mänskligare ekonomi. Till syvende och sist består ekonomin av människor som gör varandra värdefulla.

Målet med innovation bör vara en uthållig ekonomi där vi arbetar med de vi gillar, värderas av samhället och har goda hem med nära och kära. Men trots att it och artificiell intelligens, ai, ökar vår innovationskraft enormt verkar vi ändå inte vara närmare målet, tvärtom sprider sig rädslan för att förlora jobben till maskiner.

Dagligen diskuteras vilka jobb som är så svåra att automatisera att de kommer att finnas kvar, hur lika oss människor som maskiner kan bli och så vidare. Det är intressanta filosofiska diskussioner men de stillar inte oron hos dem som riskerar att förlora jobbet. Få saker är så vilseledande som rätt svar på fel frågor. Rätt fråga är: Hur kan vi använda den nya tekniken för att skapa bättre jobb? Varför diskuteras inte detta mer?

Grundorsaken är att vår nuvarande ekonomi inte primärt fokuserar på att höja människors värde utan på att minimera kostnader. Risken med detta synsätt är lätt att sammanfatta: när arbetstagare ses som en kostnad kommer innovationer att konkurrera om att sänka kostnaderna och därmed arbetstagarnas värde.

Men folk måste tjäna pengar för att kunna spendera dem och därför blir grundbulten i vår nuvarande ekonomi att producenter tvingas, om än motvilligt, att anställa arbetare. Men när tekniken så tillåter kommer de att sluta betala för arbetskraft. Dagens synsätt med fokus på arbetsuppgifter är inte anpassat för innovationsekonomin.

Vi föreslår en människocentrerad innovationsekonomi, PCE, people-centered economy, som kan förenkla synen på ekonomin. Arbetsmarknaden och konsumentmarknaden slås ihop till en enda marknad där människan erbjuds två typer av tjänster: en för att tjäna pengar och en annan för att spendera dem. PCE:s definition av ekonomin blir enkel och händig: människor skapar och utbyter värde med varandra, med stöd av organisationer.

PCE:s gyllene regel för en hållbar innovationsekonomi är uppenbar: det ska vara balans mellan innovation som hjälper oss tjäna vår inkomst och innovation som får oss att spendera den. I dag siktar nästan all innovation till att hjälpa oss spendera. Slutsatsen blir att det behövs inkomstinnovation – ett ekosystem för att uppfinna fler och bättre jobb.

Så här skulle ett erbjudande kunna se ut: ”Kära kund, vi hjälper dig tjäna en bättre inkomst på ett mer meningsfullt sätt. Vi använder ai för att skräddarsy jobb som lyfter fram dina unika talanger. Du kan välja mellan meningsfulla arbetsuppgifter och inspirerande team. Du kommer att tjäna mer än vad du gör i dag trots att vi tar en provision. Vill du ha tjänsten?”

Marknaden för sådana tjänster kan uppskattas till tusentals miljarder dollar. År 2011 fanns enligt Gallup runt fem miljarder människor i arbetsför ålder, varav tre miljarder i arbete. De flesta ville ha ett fast jobb som de kunde försörja sig på men bara 1,3 miljarder hade ett, och av dem var det bara 200 miljoner som var engagerade i sitt jobb. Dubbelt så många var öppet missnöjda och resten var oengagerade. Denna sorgliga arbetsstyrka skapar tillsammans ett årligt marknadsvärde (BNP) kring 100 000 miljarder dollar.

Hur mycket mer värde skulle skapas om alla får skräddarsydda jobb där deras unika talanger lyfts fram och de matchas i inspirerande team med meningsfulla arbetsuppgifter? De flesta behöver inte tänka längre än till sig själva för att inse att dubbelt upp är en konservativ uppskattning. Även med en låg provision på en procent blir uppskattningen av marknadsvärdet för skräddarsydda jobb 2 000 miljarder dollar. Om jobbskräddarna i stället skulle ta samma provision som Uber gör i dag – 25 procent – skulle deras intäkter ligga runt 50 000 miljarder dollar.

Marknaden för skräddarsydda jobb åt alla är inte längre science fiction. Vi är i början av en revolution i att hitta, utbilda, matcha och ge människor nya möjligheter på en långsiktig arbetsmarknad.

David Nordfors och Vint Cerf, grundare av i4j Innovation for Jobs.

Människan i centrum

Boken The People Centered Economy: The New Ecosystem For Work presenterar ett nytt koncept för innovation på framtidens ai-drivna arbetsmarknad. Huvudförfattare är i4js grundare David Nordfors och internetuppfinnaren Vint Cerf.

Medförfattare är bland andra Allen Blue, en av grundarna av LinkedIn, Jim Clifton, vd Gallup, samt svenskarna Sven-Otto Littorin, före detta arbetsmarknadsminister och Patricia Olby Kimondo, grundare av People Productions och Lärarförmedlarna.

Mer om: Debatt Vint Cerf

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Ny Teknik.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Ny Teknik eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Dagens viktigaste nyheter

Debatt