”Kabeln till Gotland bör givetvis byggas”

2017-11-27 15:16  
De som vill omvandla sol och vind till el på Gotland tillåts inte längre agera på marknaden, skriver debattören Rickard Nordin, Centerpartiet Göteborg. Foto: Igus

Det här är en debattartikel. Åsikterna som framförs är skribentens egna.

DEBATT. Prissignalerna på Gotland främjar utbyggnaden av sol- och vindkraft, men bristen på flexibilitet sätter stopp. Gör verklighet av snacket om ett 100 procent förnybart Gotland och se till att bygga den stoppade elkabeln, skriver Rickard Nordin (C)

Vårt samhälle befinner sig i en omställningsfas. Frågan om 100 procent förnybart har bred politisk förankring. Den drivs också på av den ekonomiska verkligheten med kraftigt sjunkande priser på både sol- och vindkraft som på marknadsmässiga villkor nu konkurrerar ut alternativen.

Samtidigt har omställningen stött på patrull i det gamla paradigmet, vilket inte minst den nekade kabeln till Gotland visar. Omställningen kräver en ny syn på energi och utveckling - och en omställningsfokuserad tillväxt- och reformpolitik.

Det är viktigt att en progressiv miljöpolitik utgår från morgondagens lösningar och tar höjd för de omvälvande skillnader som förnybart kommer att innebära. Förnybartparadigmets flaggskepp sol och vind är oändliga - men olagrade och oflexibla kraftkällor. Det är en fundamental skillnad mot bränslen som är ändliga men lagrade.

I förlängningen innebär omställningen att hela det sociotekniska system vi kallar energisystemet måste anpassas efter en ny logik – där flexibilitet och elektrifiering blir nyckeln och möjliggöraren för hållbarhet.

Tekniken för omställningen finns på hyllan. Kostnadsutveckling och lärkurvor pekar åt rätt håll. Goda krafter i världen går före och lagstiftar för högre försörjningstrygghet, renare och hälsosammare städer och bättre resursutnyttjande. Men den svenska och europeiska marknaden för flexibilitet är beskuren, på ett ibland paradoxalt sätt.

Med Gotland som aktuellt exempel blir många poänger glasklara. Gotland ligger i prisområde SE3 och får samma prissignal som alla andra i prisområdet. Gotland har dessutom ett nyligen instiftat förbud mot nyanslutning av sol och vind och Svenska Kraftnät har nekat att förstärka kabelförbindelserna. Men har Gotland verkligen samma tillgång på energi i tid och rum som övriga prisområdet, t.ex. Stockholm?

Prissignalerna på Gotland signalerar åt aktörer att fortsätta bygga sol och vind, men bristen på flexibilitet sätter stopp. De som vill omvandla sol och vind till el på Gotland tillåts inte längre agera på marknaden. Det är viktigt att se att detta inte är marknadens generella beslut, utan motiveras av nätägaren och Svenska kraftnät utifrån deras perspektiv. Omställningen omöjliggörs på grund av brist på flexibilitet – och brist på marknad.

Problemet kan uppstå även på efterfrågesidan:

När Cementa nu vill ställa om sin produktion till eldrift och helt plötsligt behöver högre effekt, ska de nekas det - eftersom nätet är för klent? Industrin, jordbruket och transportsektorn är beroende av elektrifiering för hållbarhet. Ska aktörerna inte tillåtas delta i omställningen?

Hur vi än vrider och vänder på frågan så handlar det om ett paradigmskifte. Variabilitet kräver flexibilitet. Europa står inför en gigantisk satsning på vind och sol. Ny marknadslagstiftning måste givetvis drivas inom EU och bör syfta till att öka potentialen för flexibilitet både inom och mellan länder. Här har Sverige alla möjligheter att vara en progressiv kraft som ser möjligheter med ny teknik.

Nätet kommer ha en annan roll i ett förnybart energisystem än i det nuvarande. Flexibilitet blir omställningens begränsande resurs och kan vara allt från lager och laststyrning till ren överkapacitet. Den naturliga följdfrågan blir då: hur kan vi skapa en marknad för flexibilitet - som är mer dynamisk och som bidrar till omställningen?

De nutida och framtida gröna frågorna handlar alltså mer om omställning och marknad och mindre om bidrag eller nya skatter på till exempel flyg. Fossila bränslen ska givetvis beskattas – och ökade behov av handel och flexibilitet i elsystemet gör att detsamma inte kan gälla för förnybar el. Då är det bättre med fasta avgifter baserat på din effektanvändning snarare än avgifter som enbart utgår från energimängd. Med en progressiv marknadsdesign och energiskatt kommer omställningen samhällsekonomiskt och resurseffektivt.

Ta chansen och släpp lite på hämningarna. Kabeln till Gotland bör givetvis byggas, men framförallt – låt snacket om att göra Gotland 100 procent förnybart bli något mer. Gör Gotland bli en föregångsregion där vi vågar testa ny marknadslagstiftning som går hand i hand med att främja omställningsinriktad teknik. Våga implementera kraftfulla policys inom alla områden, från transport och industri till elmarknad. Visa att genomtänkt grön liberal politik är nyckeln för att främja grön teknik och nå ett utsläppsfritt och miljösmart samhälle!

Rickard Nordin, Centerpartiet Göteborg

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Ny Teknik.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Ny Teknik eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Dagens viktigaste nyheter

Debatt