”Gör som Merkel - satsa på Superdepartement för industrin”

2018-08-14 10:57  

Det här är en debattartikel. Åsikterna som framförs är skribentens egna.

DEBATT. Valmanifesten ska toppas av åtgärder för ett blomstrande näringsliv. Gör som Angela Merkel och sätt näringsministern i förarsätet, skriver Fredrik Sidahl och Per-Ewe Wendel, Fordonskomponentgruppen.

Med mindre än en månad kvar till valet har knappt ett ord om framtida förutsättningar för företagande kommit från de partier som gör anspråk på att leda landet efter 9 september. Det är allvarligt att en så pass viktig idé- och sakpolitisk fråga för framtida välfärd, som företagens konkurrenskraft, hittills näst intill helt förringats i den politiska debatten.

Lyssna till Tysklands Angela Merkel och sätt näringspolitiken i framsätet, bredvid statsministern. Enligt Merkel är näringsdepartementet landets viktigaste departement och det är där som förutsättningarna ges till välfärd och ekonomisk tillväxt. Det är där de framtida skatteintäkterna skapas som sedan prioriteras och portioneras ut av finansministern.

Vi uppmanar partierna att prioritera frågor som stimulerar näringslivet. De ska vara i topp på valmanifesten och inte bara tangeras under rubriker som jobb och sysselsättning, utbildning och innovation.

Vad politikerna inte tänker på är att det allra viktigaste för att skapa skatteintäkter som finansierar det gemensamma välfärdsbygget – bolagsskatt, moms, inkomst- och kapitalskatt med mera – är att vi har en privat industri- och tjänstesektor där en insatt krona förädlas till tio kronor.

Enligt vår mening ska näringsministern vara den allra viktigaste ministern, och hen ska vara omgärdad av en stark stab av ytterligare ministrar – kanske ett nytt superdepartement för att skapa framtida konkurrenskraft?

Den nuvarande regeringen har under mandatperioden genomfört ett antal näringslivsbefrämjande insatser för att stärka konkurrenskraften. Utöver en närings- och innovationsminister samt en handelsminister har regeringen bland annat inrättat en industrikanslerfunktion, ett innovationsråd samt gjort satsningar på strategier för nyindustrialisering och export.

Det är steg i rätt riktning. Men på grund av den rådande nationella högkonjunkturen känns det som att insatserna går på tomgång.

Vi vill se mer av svensk proaktivitet, det gäller att smida medan järnet är varmt. Och det finns stora och små frågor att ta itu med, både i det korta och det långa perspektivet, exempelvis tillverkningen av fordon och transportmedel. Det är globala sektorer där skatte- och kompetensfrågor – tillsammans med krav inom infrastruktur och solida frihandelsavtal med omvärlden – är avgörande för företagens väl och ve.

Vi vill också uttala en oro över den svaga svenska utvecklingen under 2017 för, skolresultat, nyföretagande, BNP per capita, matchning på arbetsmarknaden samt en smygande brain-drain och svajig valutakurs. Saker som inte är bra för den svenska konkurrenskraften i framtiden.

FKG:s mål, som baseras på vår nollvision för förlorade industrijobb, är att det inrättas nationella strategier och kanslier för strategiskt viktiga och innovationsdrivande, förädlande och högteknologiska industrisektorer som transportmedel och försvar, it och telekom samt läkemedel och life science. Kring dessa ska akademi, myndigheter och näringsliv samverka och inte minst samarbeta. De ska inte vara politiskt ledda utan ledas av personer som engageras utifrån näringslivsmeriter.

I sig är det inget nytt krav från FKG:s sida, eftersom vi vill se en nationell fordonsstrategi, Automotive 2045, för att kunna ställa om fordonsindustrin till hållbar mobilitet och hållbara transportsystem.

Vi vill också se att frågor som rör skatt, utbildning, kompetenstillförsel, utveckling, skills, riskkapital, SME-företag samt frihandel läggs i samma hatt.

Frågorna bör också rymmas på ett ministerium – ett superdepartement – bemannat med en närings- och innovationsminister, en industriminister, en arbetsmarknads- och kompetensminister samt en handelsminister. Även de beredande riksdagsutskottens struktur och uppdrag bör ses över. Allt för att trygga en framtida och hållbar tillväxt genom ett konkurrenskraftigt näringsliv.

Om Tony Blair och hans New Labour tidigare varit en inspirationskälla för svenska politiker, så bör Angela Merkels insikter om näringslivet betydelse bli en ny.

Fredrik Sidahl, vd Fordonskomponentgruppen

Per-Ewe Wendel, ordf. Fordonskomponentgruppen

Mer om: Debatt

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Ny Teknik.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Ny Teknik eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Dagens viktigaste nyheter

Debatt