Samhälle

WHO avfärdar teorin om att coronaviruset läckt från labb

Virusutbrottet i Wuhan spårades tidigt till marknaden Huanan. Men rapporten från WHO:s besök i staden kan inte dra några tydliga slutsatser om marknadens roll när det gäller ursprunget till covid-19. Arkivbild. Foto: Chinatopix/AP/TT
Virusutbrottet i Wuhan spårades tidigt till marknaden Huanan. Men rapporten från WHO:s besök i staden kan inte dra några tydliga slutsatser om marknadens roll när det gäller ursprunget till covid-19. Arkivbild. Foto: Chinatopix/AP/TT

Coronaviruset spred sig troligen från fladdermöss till människor via ett annat djur. Det slår experter från Världshälsoorganisationen (WHO) fast i en rapport där teorin om att viruset skulle ha läckt ut från ett laboratorium avfärdas helt.

Publicerad

Världens blickar vändes återigen mot Wuhan när WHO:s experter efter många och men i mitten av januari släpptes in i Kina för att försöka spåra ursprunget till covid-19. Deras rapport från besöket, som har gjorts i samarbete med kinesiska forskare, har varit efterfrågad ända sedan de lämnade landet – men har försenats i flera omgångar.

Officiellt har den haltande tidtabellen skyllts på problem med översättningar och samordning men vissa har också väckt frågan om huruvida Kina har velat påverka slutsatserna för att inte få skulden för pandemin.

Ingen kioskvältare

WHO har meddelat att rapporten kommer att offentliggöras på tisdagen, men redan på måndagen hade nyhetsbyråerna AFP och AP tagit del av innehållet. Slutsatserna beskrivs som förväntade och mycket av innehållet känns igen från den presskonferens som hölls innan WHO-experterna reste från Kina.

Med andra ord lämnas många frågor om virusets ursprung fortfarande obesvarade.

Förväntningarna var också lågt ställda när WHO släpptes in i Wuhan över ett år efter det att coronaviruset började spridas i den kinesiska storstaden. På presskonferensen den 9 februari konstaterade experterna och deras kinesiska motparter att de inte kunde dra några tydliga slutsatser om ursprunget till covid-19, men att de hade rangordnat olika hypoteser utefter hur sannolika de bedömdes vara.

I rapporten listas fyra av dessa. Det mest troliga ("sannolikt till mycket sannolikt") beskrivs vara att viruset spreds från fladdermöss till ett annat djur, som i sin tur smittade människor. Det framgår dock inte vilket djur det skulle kunna handla om.

WHO har också undersökt hypotesen att viruset spreds direkt från fladdermöss till människor, vilket lyfts fram som "möjligt till sannolikt". Man utesluter inte heller att viruset kan ha spridits via fryst mat, även om det ses som "möjligt men inte troligt".

Labbläcka avfärdas

Tidigt under pandemin spekulerades det i att viruset hade råkat läcka ut från det virologiska institutet i Wuhan av misstag, men det finns inga bevis för det.

USA:s tidigare president Donald Trump och hans anhängare har tagit avstamp i dessa rykten och underblåst konspirationsteorier om att Kina medvetet spridit viruset. WHO:s experter avfärdar dock denna fjärde hypotes som "extremt osannolik".

Virusutbrottet har spårats till Huananmarknaden i Wuhan, där bland annat vilda djur sålts som livsmedel och där flera kunder tidigt blev sjuka i covid-19. Men rapporten kan inte dra några tydliga slutsatser kring marknadens roll när det gäller virusets ursprung, eftersom det fanns uppgifter om fall innan det att Huanan kom in i bilden.

Fakta: Så började pandemin

31 december 2019: Kina informerar Världshälsoorganisationen (WHO) om ett okänt virus som har orsakat 41 fall av lunginflammation i mångmiljonstaden Wuhan. De första drabbade ska ha insjuknat i början av december.

1 januari 2020: Våtmarknaden Huanan, där säljs fisk, kött men också vilda djur, stängs i Wuhan eftersom flera av fallen kopplas dit.

7 januari: WHO meddelar att det nya viruset har identifierats som ett tidigare okänt virus i familjen coronavirus.

11 januari: Kina rapporterar det första dödsfallet i covid-19, en 61-årig man som handlat på marknaden i Wuhan.