Opinion

”Vi ger mycket hållbarhet för pengarna”

It- och energiminister Anna-Karin Hatt. Foto: Charlotta von Schultz
It- och energiminister Anna-Karin Hatt. Foto: Charlotta von Schultz

REPLIK. Sedan Alliansen tillträdde 2006 har elen från vindkraften sjufaldigats och elproduktionen från bioenergin ökat med 50 procent. Nästan hälften av Sveriges samlade energianvändning kommer i dag från förnybara energikällor, svarar it- och energiminister Anna-Karin Hatt .

De satsningar på förnybar energi och på ökad energieffektivitet som Alliansregeringen genomfört sedan vi tillträdde 2006 har lett till tydliga resultat och ger varje dag mycket ny förnybar energi, och en smartare energianvändning, för pengarna. Det har bland andra den Internationella energiorganisationen (IEA) konstaterat när de nyligen utvärderade Sveriges energipolitik.

Som IEA visar har Sverige de senaste fem åren ställt om till en betydligt mer resurseffektiv energianvändning, vi har genomfört och genomför, genom det gröna elcertifikatsystemet, en väldigt kostnadseffektiv utbyggnad av förnybar energi och vi gör stora satsningar både på förnybar energi och på att öka energieffektiviteten i samhället och i våra företag.

Det märks på många sätt. Sedan Alliansen tillträdde 2006 har till exempel elen från vindkraften sjufaldigats, elproduktionen från bioenergin har ökat med hela 50 procent vilket bidrar till att nästan hälften av Sveriges samlade energianvändning idag kommer från förnybara energikällor.

Med vår vision om att ställa om Sverige till ett klimatneutralt samhälle till 2050 för ögonen fortsätter vi i Alliansregeringen med full kraft energiomställningen. Bara det senaste året har vi:

  • i årets budget lagt fram ett förslag om att, genom ett skatteavdrag, sänka skatten på egenproducerad förnybar el, en insats som tydligt kommer stimulera utbyggnaden av småskalig förnybar elproduktion.
  • presenterat ett miljöbilspaket med tre delar; ökad låginblandning av biodrivmedel i all bensin och diesel, fortsatt skattebefrielse på rena biodrivmedel som E85 och biogas, och 40 procent nedsatt förmånsvärde för de bästa miljöbilarna som är förmånsbilar.
  • höjt den permanenta nivån för energiforskningen till 1,3 miljarder kronor per år, en summa som växer till 1,4 miljarder kronor per år från och med 2016.

Sveriges resultat, och Alliansregeringens satsningar, talar för sig själv. Därför var det ingen slump att USA: s president, Barack Obama, tidigare i år valde att komma till just Sverige för att titta närmare på svensk energi- och miljöteknik. Det var ett direkt resultat av att vi i Sverige åstadkommit tydliga resultat i den gröna energiomställningen, och att vi har en hel del att berätta om hur man formar smarta ekonomiska styrmedel och slår fast tydliga mål och ambitioner.

Anna-Karin Hatt (C), it- och energiminister